ABELIA-TOPP: Kjetil Thorvik Brun er næringspolitisk direktør og leder for teknologi og digitalisering i NHO-foreningen Abelia.

Kommentar: Abelia-topp om kunstig intelligens: Norge bør vurdere ekspertgruppe

AI er vi glad i, men husk litt etikk, takk.

  • Kjetil Thorvik Brun og Haakon Bryhni
    Kjetil Thorvik Brun og Haakon Bryhni Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia. Investor og professor Haakon Bryhni, Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Norske forskere og teknologer krever forbud mot utvikling og bruk av dødelige autonome våpensystemer. Samtidig investerer Russland storstilt innen nettopp robotteknologi til bruk av militæret.

All teknologi, også kunstig intelligens, kan brukes til både gode og dårlige formål. Hvordan kan vi sikre oss mot at ny teknologi havner på feil hender og brukes til formål de i utgangspunktet ikke var ment til?

Svaret på det er at det er nærmest umulig. Facebook ble ikke etablert for å spre falske nyheter eller bidra til digital mobbing. Samtidig så er plattformen hvor nær sagt alle deler sine nusselige barne- og hundebilder, øyeblikk fra ferien og nyheter på jobbfronten også blitt en arena hvor det foregår trolling og valgmanipulasjon.

Facebook prøver iherdig å redusere utbredelse av uønsket atferd, men vi kommer ikke unna at vi mennesker som er brukere av plattformen må utvikle vår digitale dannelse og agere når noen blir utsatt.

Tilsvarende er det innen andre teknologier. Vi må forstå og anerkjenne de utfordringer som kommer i kjølvannet av teknologien, og bruke de verktøyene vi har av regulatoriske virkemidler når nødvendig. Samtidig må ikke potensielle etiske utfordringer overskygge handlingsrommet eller føre til handlingslammelse. Vi må heller etablere mekanismer som sikrer at vi kan adressere og løse utfordringene.

Ikke alle blir oppspilte av å høre om etiske komiteer. Men, når det gjelder kunstig intelligens er denne typen grupper kanskje noe som i større grad bør fange vår oppmerksomhet.

Les på E24+

Bloomberg-kommentar: Faresignaler fra en av finansverdenens krinkelkroker

Kunstig intelligens er et felt i rask utvikling, og det kommer til å dukke opp problemstillinger vi ikke i dag har tenkt over. EU har etablert en ekspertgruppe som gir et godt overblikk over aktuelle utfordringer og mulige svar på disse, og det er verdt å søke nettopp internasjonalt samarbeid om slike spørsmål og dilemmaer.

Canada nedsatte nylig Advisory Council on Artificial Intelligence som skal gi råd på hvordan landet kan utnytte mulighetene i kunstig intelligens på en etisk forsvarlig måte. Hvordan vi ivaretar våre felles verdier, lover og regler i møte med ny teknologi er av avgjørende betydning for den fremtidige samfunnsutviklingen.

De som sitter med fingrene på tastaturet og lager teknologien vil ofte være de første til å oppdage nye etiske dilemmaer. Vi trenger tydelighet i hvor disse kan henvende seg for å få kvalifisert veiledning i håndteringen av disse.

Når nå regjeringen arbeider med en nasjonal strategi for kunstig intelligens bør det vurderes om noe tilsvarende Canadas løsning ville være formålstjenlig for Norge.

Den samme teknologien som kan brukes til overvåkning, spredning av falske nyheter og sikkerhetsinnbrudd kan også løse klimautfordringer, helseproblemer og andre store samfunnsutfordringer. Vi kan umulig forutsi hvilke etiske problemstillinger som vil dukke opp i takt med teknologiens utvikling i fremtiden.

Vi har behov for etablerte mekanismer for håndtering av, og veiledning i, etiske problemstillinger når disse dukker opp.

Les også

Norske teknologer med våpen-opprop: – Våpenkappløpet handler ikke om atomvåpen, men om kunstig intelligens

I San Francisco valgte de nylig å forby politiet å benytte ansiktsgjenkjenning for å hegne om personvernet. I Kina går de motsatt vei og har etablert et omfattende sosialkredittsystem som baserer seg på alle de sporene befolkningen etterlater seg og hvor optisk teknologi er sentralt.

Forbud mot bruk av teknologi vil neppe være svaret på alt og er en ryggmargsrefleks for mange i møte med ny teknologi. Likevel må vi ta stilling til og håndtere de etiske problemstillinger som dukker opp ved bruk av kunstig intelligens. Er det greit å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi i helsevesenet, men ikke i Politiet? Hva med for norske hemmelige tjenester og deres arbeid for ivaretagelse av nasjonal sikkerhet?

La meg være tydelig: Det betyr at hverken forbud eller frislipp er førstevalget, men en intelligent tilnærming som gjør at vi faktisk klarer å dra nytte av kunstig intelligens.

Vi mennesker må i møte med teknologien gjøre det vi er best til, og vår evne til å vurdere etiske dilemmaer er kanskje nettopp der vi skiller oss mest fra maskiner. Det er avgjørende at vi holder i rattet i utviklingen av teknologien.

Publisert:
Gå til e24.no