Regnskapsførte ikke prøvespilling utenlands

Norsk Tipping har latt ansatte reise utenlands for å teste nye spill på selskapets regning, men har ingen samlet oversikt over hvor prøvespill har foregått eller hvor mye penger de ansatte faktisk har brukt på spill.

Publisert: Publisert:

Norsk Tipping har heller ikke oversikt over i hvilken grad prøvespill faktisk har gitt gevinst, framgår det av en rapport som Riksrevisjonen tirsdag oversendte Stortinget.

I rapporten får Norsk Tipping AS beinhard kritikk av Riksrevisjonen for flere disposisjoner selskapet har gjort i sjuårsperioden 2000 til 2007.

– Det er naturligvis legitimt at en bedrift som Norsk Tipping bruker midler på å teste nye spill, men selskapet bør ha regler hvor hvordan dette skal skje og hvordan eventuelle gevinster skal håndteres, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Han sier det ikke har vært mulig å spore i selskapets regnskaper hvor prøvespillingen har foregått.

Riksrevisjonen har også flere kritiske merknader knyttet til Kultur- og kirkedepartementets generelle styring av Norsk Tipping.

– Det ser ut til at departementet har fokusert mer på regulering enn eierstyring, påpeker Riksrevisjonen i rapporten.

Får på pukkelen

Norsk Tipping har gjort flere disposisjoner som Riksrevisjonen mener ikke er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger, framgår det av rapporten.

I enkelte tilfeller er selskapets økonomiske verdier forvaltet på en lite rasjonell måte, og flere disposisjoner har dessuten ikke vært i tråd med selskapets formål, ifølge rapporten

Dette har medført at inntektene fra pengespill ikke fullt ut er kommet fellesskapet til gode, fastslår Riksrevisjonen.

– Delen av overskuddet som skal gå til samfunnsnyttige formål, kan ha blitt redusert som følge av lite effektiv ressursbruk, sier Kosmo.

Han sier det er svært viktig at Norsk Tipping forvalter spilleinntektene på en god måte for å kunne ivareta rollen som politisk virkemiddel på pengespillområdet.

Uten departemental føring

Riksrevisjonen er kritisk til at Norsk Tipping i årene 2000-2007 benyttet om lag 620 millioner kroner til sponsing og profilering, uten at Kultur- og kirkedepartementet har lagt føringer for sponsorvirksomhetens omfang.

Selskapet har brukt disse midlene i tillegg til det ordinære markedsføringsbudsjettet.

Norsk Tipping får også kritikk for ikke å ha kjent godt nok til gjeldende regelverk og finansielle utfordringer knyttet til datterselskapene Fabelaktiv AS og Spilleverden AS samt den felles kontrollerte virksomheten Buypass AS

I strid med EØS-reglene, har Norsk Tipping gitt rentefrie lån og ettergitt lån som har gitt datterselskapene og den felles kontrollerte virksomheten fordeler av morselskapets disposisjoner.

Ved en aksjekjøpsordning i Buypass AS har de ansatte tjent vesentlige beløp på Norsk Tippings kjøp fra selskapet, framgår det av rapporten.

Gartnersaken

Også den mye omtalte gartnersaken i 2007, som etter hvert førte til hoderulling i selskapet, gjennomgås av Riksrevisjonen.

Gartnersaken avdekket at Norsk Tipping ble fakturert for godt over 400.000 kroner for stell av administrerende direktørs hage i årene 2000-2007.

Denne saken førte til at styreleder i selskapet alene fikk fullmakt fra styret til å følge opp varslersaken overfor administrerende direktør – til tross for at gartneravtalen var utformet av den samme styrelederen.

Riksrevisjonen karakteriserer dette som uheldig og slår fast at mangelfull oppfølging fra styret har ført til at tidligere administrerende direktør i flere saker ble gitt et større handlingsrom enn det styret formelt sett burde akseptert.

Flere saker på E24

Publisert: