Har installert kun én luftmåler på tre år: – Veldig overrasket over den dårlige responsen

Oppstartsselskapet ThingFarm har nesten droppet satsingen på luftmåling på grunn av fraværende interesse. – Kvaliteten på dataene fra denne typen sensorer varierer veldig, sier forskningsdirektør ved Nilu.

LABER RESPONS: Heidi Scheie presenterte luftmålerinstallasjonen på Arendalsuka i 2017. Utover samarbeidet med Telenor har ikke ThingFarm lyktes med satsingen.

Foto: ThingFilm
  • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

I fjor installerte selskapet ThingFarm, i samarbeid med Telenor, en Smart Air-løsning i Oslo sentrum der luftforurensning rapporteres umiddelbart.

Men dette er også den eneste installasjonen selskapet har foretatt i løpet av sin tre år lange historie.

Interessen er rett og slett fraværende.

– Dette har overrasket oss veldig. Løsningen vår er der, og vi har vært i kontakt med flere offentlige instanser samt enkelte bedrifter, men responsen har vært fraværende, sier daglig leder Heidi Scheie.

Som et resultat har oppstartsselskapet mer eller mindre lagt fra seg satsingen. Nå fokuserer de i stedet på andre smartteknologi-løsninger utenfor Norge.

– Jeg tror ikke det er prisen det kommer an på, men kanskje heller at vi er et relativt ferskt selskap – og når det offentlige da skal begynne å gjøre nye ting, er ikke det en helt god match. Ting tar tid, sier Scheie.

Kan kobles opp mot bompenger

Løsningen til ThingFarm måler luftens kjemiske sammensetning og fysiske bestanddeler. Dette blir så rapportert i sanntid. Tanken er at informasjonen skal kunne brukes til å iverksette umiddelbare tiltak.

– For eksempel å stenge trafikk i visse områder i rushtiden. Løsningen kan også krysskobles, for eksempel opp mot bompengesystemet, slik at størrelsen på gebyret ved en bomringpassering kan baseres på faktisk forurensningsnivå til enhver tid, sier Scheie.

Britt Ann Kåstad Høiskar er forskningsdirektør ved avdeling for by og industri i Norsk institutt for luftforskning (Nilu). De har jobbet med digital luftmåling siden starten av 2010-tallet.

Les på E24+

Derfor betaler vi bompenger – og dette er alternativene

I løpet av den tiden har Nilu testet mange typer sensorer. Kvaliteten er svært varierende, sier Høiskar.

– Jeg har ikke hørt om ThingFarm, det finnes veldig mange startups som lager ulike typer sensorer for å måle luftkvalitet. Men mange av sensorsystemene vi har testet gir data av svært lav kvalitet. Samtidig kreves det høy ekspertise på luftkvalitetsmålinger for å håndtere data fra denne type sensorer. Disse erfaringene kan nok ha bidratt til responsen Thingfarm har fått, sier hun.

Elbil er ikke svaret alene

Onsdag 5. juni er verdens miljødag. I år fokuserer FN på luftforurensning. I Norge har vi mye svært god luft, men samtidig har kvaliteten i de største byene tidvis vært på gal side av grenseverdiene.

FORSKNINGSDIREKTØR: Britt Ann Kåstad Høiskar i Nilu, avdeling by og industri.

Foto: Nilu

– Hovedproblematikken har vært knyttet til NOx-utslipp, der det meste kommer fra dieselkjøretøy. I Oslo har disse grenseverdiene har blitt brutt hvert år siden 2001, men i fjor var første år at nivåene lå på rett side, sier Høiskar.

Hun forventer en ganske kraftig forbedring i årene som kommer – primært fordi det kommer tunge kjøretøy med ny renseteknologi, sier Høiskar.

Den andre komponenten tilknyttet landets luftkvalitet er svevestøv. Vedfyring om vinteren er på den ene siden største bidragsyter til de mindre partiklene mens veistøv er den viktigste kilden til svevestøv av det grovere slaget.

– For å få bukt med det sistnevnte er det iverksatt ulike tiltak, som piggdekkgebyr, miljøfartsgrenser og bompenger. Det har bidratt i riktig retning, men vi er fremdeles på nivåer over helsemyndighetenes anbefalinger.

– Det viktige fremover er at vi jobber for en generell trafikkreduksjon i byene. Å gå over til elbil hjelper på Nox-utslippene, men det utgjør ingen forskjell kontra fossildrevne biler når det kommer til veistøv, sier Høiskar.

185 dør for tidlig i Oslo

Verdens miljødag er ment for å fremme alle problemstillinger av betydning, men i år er det altså luftforurensning FN fokuserer på.

Og det med god grunn: Ifølge David Boyd, FN-ekspert på menneskerettigheter og miljø, dør opptil syv millioner mennesker hvert år som følge av luftforurensning. Det inkluderer 600.000 barn under fem år.

Les på E24+

Billige flybilletter vil ikke vare lenge

Så mye som 90 prosent av verdens befolkning puster luft som ikke leverer på anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon.

Også i Norge får dårlig luft dramatiske konsekvenser. I 2016 skrev Folkehelseinstituttet at det er anslått at 185 mennesker i Oslo dør for tidlig på grunn av svevestøv.

ThingFarm-sjef Heidi Scheie mener at veien til bedrede forhold starter med å få frem fakta.

– Med fakta kan man gjøre riktige tiltak. Det er grunnen til at vi har startet å lage Smart City-løsninger for måling av luft, vann og bevegelse. Dette er det grunnleggende for alt som finnes.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Miljøvern

Flere artikler