Nyansatte står i UDI-kø

Butikkjeder og handelsbedrifter vil selv forhåndsgodkjenne arbeidskraften fra utlandet. Det går for tregt i byråkratiet. 60 prosent av handelsbedriftene har ledige jobber.

Publisert:

Handelsnæringen stanger i taket. Det er så vanskelig å få tak i arbeidskraft at 37 prosent av bedriftene i næringen sier at de utsetter eller skrinlegger planer om investeringer og nysatsinger.
Nå vil bedriftene ha rett til selv å forhåndsgodkjenne utenlandsk arbeidskraft. Det tar for lang tid å få arbeidstillatelser for arbeidskraft fra utlandet. Selv om Norge er knyttet til EU gjennom EØS-avtalen, er det ikke fri flyt rett inn i Norge. Tillatelser er nødvendig for alle andre enn nordiske borgere.
Den halvårlige rapporten nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen HSH har lagd om medlemmenes behov for folk viser:
* 60 prosent av bedriftene i undersøkelsen har ledige jobber.
* To av tre sier mangelen på arbeidskraft begrenser aktiviteten.
* Mangelen på folk er større enn for et halvt år siden.
Butikker.
HSH organiserer bedrifter i privat tjenesteyting. To av tre spurte bedrifter i undersøkelsen er innenfor butikker, engroshandel og privat helse. I alt er nesten 1300 bedrifter spurt.
- Vi er bekymret over at så mange bedrifter i så mange forskjellige bransjer sier at mangelen på arbeidskraft begrenser vekstmulighetene, sier administrerende direktør Vibeke H. Madsen i HSH.
Undersøkelsen viser at det er mangel på folk innenfor handel, transport, IKT, helse og utdanning.
Nye regler.
Nå vil Madsen ha handling fra myndighetene.
- Behovet for arbeidskraft er så akutt at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen må innføre strakstiltak. Vi kan ikke leve med en saksbehandlingstid for arbeidstillatelser på flere måneder i Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiet når behovet for arbeidskraft er så prekært, sier hun.
Derfor vil hun gi mer makt til bedriftene.
- Vi ber Regjeringen innføre en sertifisering av bedrifter som får lov til å forhåndsgodkjenne arbeidskraft de tar inn fra utlandet. Så kan UDI komme inn i etterkant og gi ordinære arbeidstillatelser. Poenget er å kunne hente arbeidskraften raskt inn, sier hun.
Spesialister.
Særlig vil HSH at bedriftene selv skal kunne vurdere behovet utenlandsk arbeidskraft som kommer hit etter de såkalte spesialistreglene. Her er det egne kvoter for ulike typer spesialister. - Det tar for lang tid når UDI skal sette seg inn i mange kompliserte saksfelt for å kunne gi arbeidstillatelser. Bedriftene selv vet utmerket godt hvilken kompetanse de har bruk for, og da bør de selv kunne avgjøre om vedkommende er kvalifisert, sier hun.
Garanti.
Hvis Hanssen vil holde på dagens regler for å ta inn arbeidskraft fra utlandet, ber HSH om at det i alle fall innføres en garanti for at saksbehandlingen ikke skal ta lenger enn én måned.
- Dessuten må det innføres elektronisk saksbehandling, sier hun.
I undersøkelsen svarer likevel bare 8 prosent av de spurte at de har planer om å hente inn arbeidskraft fra utlandet i år.

Publisert:
Gå til e24.no