Krangel om 235 kroner

Nordkapps Vel AS avviser kravet fra Miljøverndepartementet om å redusere avgiften som turister må betale for å få adgang til Nordkapp-platået. Den er lovlig og berettiget, mener selskapet.

TV 2
  • NTB
Publisert: Publisert:

I et brev til departementet argumenterer Nordkapps Vel også med at mesteparten av det avgiftsbelagte området på Nordkapp-platået «er å anse som innmark», og at det av den grunn ikke er nødvendig med løyve fra Nordkapp kommune for å kreve inn avgiften. Daglig leder Knut Sigurd Pettersen i Nordkapps Vel opplyser at brevet er skrevet i forståelse med Rica Hotels Finnmark AS, som står for driften av turistanleggene på Nordkapp.

– Vi mener avgiften på 160–235 kroner er for høy, sa politisk rådgiver Audun Garberg til NTB etter at Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) i juli hadde gjentatt sin nærmest årvisse kritikk mot avgiftsnivået og en rekke andre forhold ved forvaltningen av Nordkapp som turistattraksjon, friluftsområde og vernet område.

Miljøverndepartementet brakte kritikken videre i et brev til Nordkapps Vel og minnet om at departementet allerede i 2000 ba selskapet vurdere en reduksjon av avgiften til uteområdene på Nordkapp-platået.

Imøtegår kritikk

Nordkapps Vel imøtegår FRIFOs kritikk, som blant annet går ut på at det kreves avgift til et friområde, at dagens praksis strider mot allemannsretten og at aktiviteten i et vernet område «tilsynelatende praktiseres uten begrensninger».

Nordkapps Vel gir i svarbrevet til Miljøverndepartementet en omfattende begrunnelse for avgiftene. «Den miljømessige tilretteleggingen inklusive tilgang på sanitæranlegg og lignende må det være åpenbart at også friluftsfolket nyter godt av», heter det i brevet.

Selskapet legger ved en prisliste som viser at voksne og barn må betale henholdsvis 235 kroner og 80 kroner for billett til alle anleggene. Familiebillett for to voksne og to barn koster 550 kroner, og soldater og syklister må betale 150 kroner. For uteområdene og begrenset adgang til Nordkapphallen er prisen 160 kroner for voksne og 50 kroner for barn.

8.000 per dag

Nordkapps Vel opplyser at antall besøkende kan være opptil 8.000 per dag, noe som stiller store krav blant annet til håndtering av avfall, toaletter og sanitære anlegg og forsyningssikkerhet for vann og strøm. Ettersom området er svært værutsatt kreves også et betydelig vedlikeholdsarbeid av selve bygningsmassen, sikkerhetsgjerder, stier og parkeringsplasser, blir det påpekt.

Nordkapps Vel konkluderer med at innkrevingen og størrelsen på avgiften er «lovlig og berettiget». Selskapet uttrykker samtidig et ønske om å opprettholde «et godt forhold til statlige myndigheter og friluftsfolket». På denne bakgrunn inviterer Nordkapps Vel til et møte med FRIFO og Miljøverndepartementet for å se om det finnes endringer som kan være akseptable for alle parter. (©NTB)

Publisert:

Flere artikler

  1. Rica mangler avgiftstillatelse på Nordkapp

  2. Kommunen vil ha inntekter fra Nordkapp-platået

  3. Klager på vedtak om økonomisk støtte

  4. Sveinung Rotevatn svarte Greta Thunberg: – Vi vil ikke stoppe oljeproduksjonen over natten

  5. Aker-advokat: Kvoteforslag bryter menneskerettighetene