Riksrevisjonen retter alvorlig kritikk mot fiskeripolitikken

Fiskeripolitikken de siste årene har ført til konsentrasjon av eierskap, færre og større fartøy og negative endringer for kystsamfunnene, mener Riksrevisjonen.

Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth mener det vil være uforsvarlig av Stortinget å behandle kvotemeldingen så kort tid etter at Riksrevisjonen la fram sin rapport.
  • NTB-Anne Marjatta Gøystdal
Publisert:

Riksrevisjonen bruker betegnelsen «alvorlig», noe som er det nest høyeste kritikknivået den kan bruke.

I rapporten som ble lagt fram tirsdag, ser Riksrevisjonen på hvordan kvotesystemet har fungert i perioden 2004 til 2018.

Hovedfunnene er at lønnsomhet i flåten har økt, spesielt trålfisket. Samtidig ser man redusert aktivitet i mange kystsamfunn, og mange av endringene har ikke vært i tråd med den fiskeripolitikken som skulle ligge til grunn. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke gjort en god nok jobb med å utrede konsekvenser av endringer.

– Det er alvorlig at summen av endringene har fått negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten. Vi har blant annet fått færre og større fartøy, og det er ikke lenger en like sterk kobling mellom fartøy og kvote, sa riksrevisor Per-Kristian Foss ifølge NRK da han la fram funnene.

Krever utsettelse på Stortinget

– Dette er intet mindre enn en knallhard dom over norsk fiskeriforvaltning, sier Torgeir Knag Fylkesnes, fiskeripolitisk talsmann for SV.

Sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet krever SV at Stortinget må utsette behandling av kvotemeldingen. Den skal avklare hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske, hvordan de kan fiske og hvordan fiskekvoter skal fordeles. Næringskomiteen skal etter planen avgi sin innstilling på torsdag.

– Det vil være fullstendig uforsvarlig å behandle meldingen et drøyt døgn etter Riksrevisjonen legger fram sin rapport. Det er mange momenter her som overhodet ikke er drøftet i meldingen, sier Cecilie Myrseth, fiskeripolitisk talsperson for Ap.

De ti største tar 80 prosent

Kritikken fra Riksrevisjonen gir en helt annen beskrivelse av virkeligheten i fiskeriene og langs kysten enn det regjeringen gir, slår Senterpartiet fast. Fiskeripolitisk talsmann Geir Pollestad mener det er åpenbart at kvotemeldingen ikke kan behandles i Stortinget nå.

– Å overse en så klar kritikk vil være å holde både fiskere, kystbefolkning og folkestyret for narr, sier han.

Stortinget har vedtatt et mål om spredt eierskap, altså at fartøy og kvoter ikke skal samlet på for få hender. Undersøkelsene viser at det har skjedd en betydelig eierkonsentrasjon siden 2004. Den gang hadde de ti største aktørene i havfisket 25 prosent av torsketrålkvoten – i 2018 var andelen 80 prosent.

Andre funn i rapporten:

* Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere.

* Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større.

* Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket. Endringer i kvotesystemet har gjort det mulig å fiske en kvote med andre fartøy enn det som kvoten egentlig er koblet til. Kvoter kan gå på rundgang mellom fartøy, såkalt kvotehopping.

* Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere. Antall fiskere går ned, og fiskernes gjennomsnittsalder går opp.

Fiskeriministeren: Økte krav til effektivitet

Kritikken møter lite gehør hos fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Han legger vekt på at fiskeri er blitt en mer lønnsom bransje, noe han er glad for. Det er andre forklaringer på den negative utviklingen mange kystsamfunn opplever og den manglende rekrutteringen til fiskeryrket, fremholder han.

– Endringer i kvotesystemet er bare en av mange faktorer som påvirker strukturen i fiskeriene. Både den teknologiske utviklingen og den generelle utviklingen i samfunnet har betydning, sier Ingebrigtsen.

Økte krav til lønnsomhet og effektivitet er en del av samfunnsutviklingen, og det er uunngåelig at det bidrar til færre fiskere og færre fartøy, mener han.

Fiskeriministeren mener likevel det er grunn til å vurdere å innføre regler for å begrense eierskapskonsentrasjon i kystfiskeflåten, noe Riksrevisjonen anbefaler.

Les på E24+

Ministeren vil ha flere jobber i fiskeri og havbruk

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Riksrevisjonen
  2. Fiskeri

Flere artikler

  1. Enorme verdier er fordelt mellom noen få baroner. Norsk fiskeripolitikk stinker

  2. Betalt innhold

    Nekter å gi opp guttedrømmen: - Sinnsykt mye penger uansett hvor hardt du jobber

  3. Ap krever svar om virusunntak: Laksegigantene må delta i dugnaden

  4. Norge gir EU 34.000 tonn torsk i Svalbardsonen

  5. Norske fiskebåter utestengt fra britiske farvann