Oppgjøret er klart ti år etter «Full City»-forliset – tilkjenner staten 176 millioner kroner

GRUNNSTØTTE: Det var storm i kastene i Ytre Oslofjord natt til 31. juli 2009, da det Panama-registrerte lasteskipet «Full City» grunnstøtte ved Såstein i Langesundbukta. Rundt 300 tonn olje slapp ut i havet og forurenset over 75 kilometer av kysten langs Telemark, Vestfold og Aust-Agder.
Publisert: Publisert:

Denne sommeren er det 10 år siden lasteskipet «Full City» gikk på grunn ved Såstein utenfor Langesund i Telemark, og rundt 300 tonn tungolje slo inn over 75 kilometers kystlinje fra Vestfold til Aust-Agder.

Opprydningen etter forliset kostet over 270 millioner kroner. I etterkant har staten ved Samferdselsdepartementet krevd 255 millioner kroner i erstatning, samt 27 millioner kroner i renter.

Den fulle summen blir imidlertid aldri erstattet, på grunn av begrensninger i sjøloven som gjør at erstatningsbeløpet beregnes etter hvor stort det forliste skipet var.

Les også: (+) De norske tankskipene som seiler i medvind

Tvisten har derfor stått om totalt 200,6 millioner kroner, som rederiets forsikringsselskap satte til side i et såkalt begrensningsfond. I mellomtiden har rederiet betalt blant annet for berging av skipet og inngått særskilte avtaler med berørte fiskere i Langesund,og har derfor også selv krevd en del av beløpet fra fondet.

I en fersk dom fra Oslo tingrett er staten nå tilkjent 176,8 millioner kroner, mens rederisiden, ved kinesiske Cosco HK Shipping, The Roc Maritime og The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association, tilkjennes 23,8 millioner kroner.

Ifølge dommen tilkjennes staten i tillegg 11 millioner kroner i avsavnsrenter og 9,5 millioner kroner i forsinkelsesrenter, som utbetales direkte fra rederisiden.

Totalt sitter staten derfor igjen med 85 millioner kroner mindre enn kravet lød.

Les også

Tidligere Greenpeace-skip hugget opp på strand

Vurderer anke

Ankefristen løper frem til 15. juni, og partene leser nå dommen nøye mens de vurderer om de vil ta hele eller deler av dommen videre til lagmannsretten.

– Vi ser frem mot at denne saken etter hvert finner en avslutning, sier advokat Ole Kristian Rigland hos Regjeringsadvokaten til E24.

Rigland førte saken for Samferdselsdepartementet i Oslo tingrett, og kan ikke utelukke at dommen blir anket.

Imidlertid er en stor del av begrensningsfondet allerede utbetalt.

Partene ble allerede i 2012 enige om at Staten ved Kystverket skulle få overført 170 millioner kroner fra fondet. Årsaken er ifølge Rigland at størstedelen av kravene ikke var omtvistet, og at rederisiden ville unngå at rentene løp i årevis.

I 2017 ble ytterligere 6 millioner kroner overført til Kystverket.

Rederiet hadde på sin side krevd å få tilbake 32 millioner fra fondet, men må altså etter tingrettens dom «nøye seg med» 23,8 millioner kroner.

Advokat Morten Lund Mathisen i Wikborg Rein, som representerte det kinesiske rederiet i Oslo tingrett, sier han ikke har noen kommentarer til dommen.

Sjøloven bestemmer

Det er bestemmelser i sjøloven som regulerer ansvarsgrensene etter sjøulykker. Et begresningsfond opprettes for å sikre at erstatningsbeløpet etter loven utbetales.

I 2009 sa loven at ansvarsgrensen var 2 millioner SDR (IMFs spesialvaluta, Special Drawing Rights), med et tillegg på 2.000 SDR for hvert tonn fra 1.001 til 10.000 tonn, og 500 SDR for hvert tonn fra 10.001 og opp.

«Full City» var på 15.000 tonn, og begrensningsfondet ble fylt opp med 22,9 millioner SDR, omregnet til 200,6 millioner kroner, av det kinesiske rederiets forsikringsselskap.

FUGLEDØD: Det Panama-registrerte bulkskipet Full City gikk på grunn ved Såstein utenfor Langesund i Telemark sommeren 2009. En mengde sjøfugl er blitt tilgriset av oljesølet, og over 2.000 døde. Her en tilgriset ærfugl med oljelensene i bakgrunnen.

Loven var allerede i endring da ulykken inntraff, og ble vedtatt endret bare noen uker etter. Den ville i dag gitt et betydelig høyere erstatningsbeløp, og antagelig full dekning.

I stedet må skattebetalerne ta over 26 prosent av regningen etter oljesølet, etter dette regnestykket:

  • Det samlede hovedkravet i fondet var på 272,2 millioner kroner.
  • Begrensningsbeløpet ble 200,6 millioner kroner, som utgjorde en dividende på 73,67 prosent.
  • Statens omforente krav i fondet var på 240 millioner kroner, men de tilkjennes altså 73,67 prosent av kravet, som tilsvarer 176,8 millioner kroner.
  • Dermed sitter rederisiden igjen 23,8 millioner.
Les også

Oljeministeren etter beredskapsslakt: – Vi tar dette på alvor

Flere runder i retten

Flere delmomenter ved erstatningssaken har i løpet av de siste årene gått runder i det norske rettsvesenet. Blant annet kom en tvist om fondsbeløpet til fordeling og avsavnsrentene helt til Høyesterett i fjor.

Skipets kaptein og andrestyrmann måtte begge møte i Nedre Telemark tingrett, og senere Agder lagmannsrett.

Kapteinen fikk seks måneders betinget fengsel for overtredelse av forurensingsloven og skipssikkerhetsloven, mens styrmannen ble dømt i tingretten og senere frifunnet i lagmannsretten for sin rolle under forliset.

Publisert:

Her kan du lese mer om