Koronaen straffer også Apply

Etter flere gode år med oppgang satte pandemien en stopp for Apply. På tross av koronaen klarte oljeserviceselskapet å levere grønne tall. - Kunne gått helt galt, sier Apply-sjef.

Apply-toppsjef Karsten Gudmundset fryktet at 2020 kunne blitt dårligere enn det ble.
Publisert: Publisert:

2020 var ikke noe lystig år for oljeservicebransjen. Pandemien satte en stopper for store deler av aktiviteten offshore og bransjen blødde. Dette var også tilfellet for Apply. Selskapet hører hjemme på Forus og ble etablert i 1979. De leverer vedlikehold, modifikasjon og driftsstøtte til oljenæringen.

Hitecvision-selskapet slo følge med flere av oljeservice-konkurrentene i 2020 med skarp nedgang i resultat.

Etter å ha levert det nest sterkeste resultatet i selskapets historie i 2019 ble nedgangen brå i 2020. Likevel leverte selskapet grønne tall. Resultatet før skatt ble redusert fra 70,8 millioner til drøyt 17,5 millioner. Dette betyr en nedgang på over 53 millioner kroner på et år.

Apply-toppsjef Karsten Gudmundset mener 2020 kunne gått atskillig verre.

– For et selskap som oss ble det omtrent full stopp på store deler av aktiviteten offshore da pandemien traff i mars. Vi hadde nesten ingen aktivitet offshore på mange måneder. Til gjengjeld hadde vi opptil 330 personer permittert, slår han fast.

– Det som var positivt, og som jeg vil gi honnør til kundene våre for er at vi klarte å opprettholde aktiviteten i prosjektorganisasjonene våre på land. Hvis ikke hadde det gått helt galt, fortsetter han.

Selskapets inntekter ble redusert fra 1,94 milliarder til drøyt 1,5 mrd fra 2019 til 2020.

2019 var altså det nest sterkeste året i Applys historie. Etter å ha lidd kraftig under oljekrisen hvor tapene ble i hundremillionersklassen har selskapet hentet seg godt inn de siste årene. Kun 2008 var et bedre år.

Nettopp derfor tror toppsjefen at selskapet vil klare å hente seg inn igjen i 2021.

– Ambisjonene og budsjettet for 2020 var jo bedre omsetning og resultat enn 2019. Vi ser at når pandemien er ferdig så ligger vi godt an i 2021. Vi skal også utvikle selskapet videre utover resultatet fra 2019, forklarer Gudmundset.

– Vi ser nok en omsetning i 2021 på nivå med 2019. Men hvordan bunnlinjen blir er det vanskelig å si noe om nå, legger han til.

Under ser du Applys utvikling frem til og med 2019.

Som for mange oljeserviceselskap har aktiviteten tatt seg opp etter hvert som pandemien og panikken rundt den roet seg. Dette har medført at en optimisme har spredd seg i næringen. Den har også nådd Apply.

– Det er ingen tvil om det. I tillegg har vi benyttet 2020 på en god måte til å investere i nye vekstområder som flytende havvind. Dette har selvfølgelig belastet regnskapet, men det er en investering for fremtiden, påpeker han.

Apply som har økt bemanningen de siste månedene har også økt egenkapitalen i 2020. Toppsjefen ønsker ikke å kommentere konkret rundt egenkapitalen, men sier investeringer fra eiere har vært avgjørende for at selskapet skal kunne være forberedt på fremtiden.

Publisert:

Her kan du lese mer om