Russland ber Norge om å unngå ultimatum om Svalbard: – Det har tårnet seg opp problemer

– Det finnes mange praktiske spørsmål. Man kan løse dem gjennom forhandlinger, eller ultimatumer. Vi foreslår forhandlinger og konsultasjoner, sier Russlands ambassade til E24.

Russland vil ha forhandlinger med Norge og praktiske spørsmål knyttet til Svalbard.
Publisert: Publisert:

Russland er lei av hvordan Norge håndterer Svalbard. I en omfattende uttalelse til E24 skriver den russiske ambassaden i Norge om hvordan de opplever at norske myndigheter ignorerer russiske bekymringer.

Ambassaden ber om at området omtales som «Spitsbergen», ikke Svalbard.

– Det har tårnet seg opp problemer på Spitsbergen. På grunn av faktisk ignorering av våre bekymringer, ble utenriksminister Sergej V. Lavrov nødt til å sende brev til Ine Marie Eriksen Søreide, skriver ambassaden.

Når det gjelder ignorering av Russlands bekymringer, peker ambassaden blant annet på utenriksministrenes forhandlinger i Kirkenes, oktober 2019.

Store mineralverdier

Russland understreker at de ikke setter spørsmålstegn ved Norges suverenitet på øygruppen.

– Samtidig er Svalbard «ikke opprinnelig norsk territorium». Oslo fikk øygruppen på vilkår som står i Spitsbergen-avtalen av 1920. Våre spørsmål er praktiske, og vi trenger svar på dem. Som kjent er det bare Russland og Norge som driver næringsvirksomhet på øygruppen, skriver ambassaden.

Russland begynte allerede for et par år siden, i forbindelse med den såkalte 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel, å rasle med sablene. Her kom Russland med innsigelser, da de mente at utlysningen av norske oljeblokker ville stride mot Svalbard-traktaten.

Da flere norske medier tidligere i år meldte om potensielt gigantiske mineralverdier rundt Svalbard, gjorde de samme argumentene seg gjeldende. Det bekrefter ambassaden for E24.

Bare noen dager etter at mineralverdiene ble behørig omtalt, sendte den russiske utenriksministeren et brev, som har blitt omtalt som «på grensen til frekk» i tonen.

I uttalelsen fra Russlands ambassade til E24 heter det følgende:

– Kontinentalsokkelen er en naturlig fortsettelse av landjorden og utgjør en uløselig og ubrytelig enhet med den. Rettsordenen, dannet av Spitsbergen-traktaten av 1920, omfatter fullt ut øygruppens kontinentalsokkel innen den såkalte «Spitsbergen-firkanten», skriver ambassaden.

Bildet er fra utenriksminister Ine Eriksen Søreides besøk på Svalbard i 2018.

Russiske selskaper frarøvet muligheter

Russland mener de geografiske grensene for «Spitsbergen-firkanten» – eller Svalbard-boksen – er bestemt i traktatens første artikkel. Siden russiske myndigheter mener enkelte av oljeblokkene hører til Svalbards sokkel, protesterte de. Norge mener Svalbard ikke har noen kontinentalsokkel.

– Vi kvalifiserer utlysning av blokker som ligger på virkeområdet av Spitsbergen-traktaten som stridende mot traktaten. På grunn av Norges holdning er russiske selskap frarøvet muligheter til å delta i søknadsprosess for noen prospektive lisenser, skriver ambassaden til E24.

De skriver at den samme problemstillingen også gjelder for de prospektive mineralressursene ved Svalbard.

I samme meldingen kommer Russlands ambassade med klare oppfordringer til Norge.

– Vi oppfordrer norsk side til å ta nødvendige skritt for å bringe Norges politikk angående reguleringsvirksomhet i Spitsbergen-firkanten i overensstemmelse med den dets internasjonale forpliktelser, skriver ambassaden.

Videre anbefales Norge å unngå ultimatumer.

– Det finnes mange slike praktiske spørsmål. Man kan løse de gjennom forhandlinger eller ultimatumer. Vi foreslår forhandlinger og konsultasjoner, skriver ambassaden.

Uenig med Russland 

E24 har over flere dager forsøkt å få utfyllende kommentarer fra Utenriksdepartementet i Norge angående Svalbard-problematikken.

Kommunikasjonsavdelingen har sendt et skriftlig svar, der statssekretær Audun Halvorsen siteres.

– Det er riktig at Russland har hatt innsigelser mot tildeling av blokker for petroleumsvirksomhet på den norske kontinentalsokkelen. Russland mener at Svalbardtraktatens bestemmelser om likebehandling med videre kommer til anvendelse på tildelingen av blokker på norsk sokkel også utenfor territorialfarvannet ved Svalbard.

– Det følger imidlertid klart av traktatens ordlyd at bestemmelsene kun får anvendelse på landterritoriet, og i territorialfarvannet, det vil si 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Dette har Norge formidlet til Russland, ifølge Halvorsen.

Utenriksdepartementet har også bekreftet at de har mottatt et brev fra Russland om russisk virksomhet på Svalbard.

– Virksomhet i havområdene utenfor ble også nevnt. Synspunktene som fremkommer i brevet blir jevnlig tatt opp av russisk side, og er godt kjent for norske myndigheter, ifølge statssekretær Halvorsen. 

Publisert:
Gå til e24.no