Enova har undertegnet ny avtale med OED

Olje- og energidepartementet og Enova har undertegnet fireårsavtale om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020. Den nye avtalen trer i kraft fra 1.januar 2017 og erstatter dagens avtale som løper ut ved nyttår.

Publisert: Publisert:

Enova skal i den nye avtalen fokusere mer av sin innsats mot løsninger for lavutslippssamfunnet. Foretaket får ett formål og tre delmål som i stor grad er rettet inn mot klima og teknologiutvikling.

Les hele saken med abonnement