NHH-professor: - Tiden er inne for en visjonær SAS-sjef

Professor mener SAS-ledelsens «tabber» kan medføre endringer i toppen.

BONUSBRÅK GIR KUTTPROBLEMER: Torsdag avholdt konsernsjef Rickard Gustafson (bildet) og resten av SAS-ledelsen møter med selskapets tillitsvalgte. Der kom det frem at ytterligere 200 stillinger skal kuttes. Det vil SAS få problemer med å gjennomføre, tror professor.
Publisert:

- Jeg har inntrykk av at SAS-ledelsen ikke har kredibilitet og tillit blant de ansatte, sier William Brochs-Haukedal, ledelsesprofessor ved Norges Handelshøyskole, til E24.

Han sier at det i en nedbemanningsprosess er viktig at de ansatte føler at ledelsen befinner seg i samme båt som dem.

- Slik det kan virke for de ansatte i denne situasjonen, er at de skal ta støyten med blant annet nedbemanning og reduksjon i lønn. Deretter opplever de at lederne ikke er med på ferden. Da er det vanskelig å være lojal overfor beslutningene som tas, sier han.

Og tillit i nedbemanningsprosesser er viktig, mener professoren.

- Tillit betyr alt, sier han, og forklarer:

- Begynner organisasjonen og de ansatte å yte motstand, da blir det veldig vanskelig. SAS kan oppleve at beslutninger om kutt får protester på hver baug og kant og sving. Da blir det problemer, sier han.

Til Bergens Tidende forklarer han at det mye omtalte bonusbråket gjør nye kutt vanskeligere.

Vanskelige kutt

VG kunne onsdag avsløre hvilke 18 sjefer i SAS som har fått fete bonuser samtidig som vanlige ansatte i flyselskapet har mistet jobben, gått ned i lønn og godtatt pensjonskutt - for å nevne noe.

E24 meldte lørdag at ytterligere 200 SAS-stillinger skal bort.

- Hva kan konsekvensen av avstanden mellom ledelsen og de ansatte bli?

KUTTRØBBEL: Ledelsesbonusene vil gi SAS større problemer med å gjennomføre kutt, mener professor William Brochs-Haukedal ved NHH.

- Konsekvensen er at beslutninger tar lenger tid å realisere, og de blir mer kostbare å realisere. I tillegg vekker det mistenksomhet fra omgivelsene. Til slutt vil SAS stå svekket igjen som konkurrent i luftfartsmarkedet, sier Brochs-Haukedal.

Etterlyser visjonær sjef

Han tror at den mest sannsynlige neste fase blir at toppledelsen må gå en runde med seg selv.

- Det er toppledelsen som står bak disse beslutningene. Jeg tror ikke den eksisterende topplederkabalen kan leve med dem, sier han.

- Jeg hadde ikke blitt forundret om det skjedde endringer i toppledelsen.

På den andre siden peker professoren på at ledelsen i selskapet er forholdsvis ny, og at et skifte i toppledelsen nok sitter langt inne for eierne.

Han mener SAS er en vanskelig og komplisert organisasjon, der lite er «enkelt».

- Men ledelsen har gjort noen skikkelige tabber, der den største av dem er disse bonusene til noen av lederne. Man kan spørre seg om det er ledere man trenger, eller om det er ansatte, sier Brochs-Haukedal.

- Tiden er vel inne for en visjonær sjef som i tillegg trives sammen med de ansatte på gulvet: Både i og utenfor flyene.

Han mener at jo færre ansatte SAS har, dess viktigere er det at de som er igjen er motivert og ønsker å bidra. I en slik situasjon nytter det ikke med stor avstand mellom ledelsen og de andre ansatte, mener han.

- Vil bli bråk

- Det er klart at dette ikke er morsomt for de involverte, sier førsteamanuensis Espen Andersen ved BI til E24.

LES OGSÅ: Bonusbråket fortsetter: Ansatte raser mot SAS-sjefen

- Jeg kan skjønne at ledelsen gjør som de gjør. Men om de ikke skjønner at dette ikke lager bråk, da har de dårlig gangsyn, sier Andersen.

- Opplever du at SAS-ledelsen har tillit til sine egne beslutninger?

- Sitter det folk i toppledelsen som må få bonuser for å bli, virker det jo ikke som om de har stor tro på sin egen strategi, sier Andersen.

Faller mellom flere stoler

Andersen mener at SAS er faller mellom flere stoler.

- Det er et statlig eid selskap med tre land som eiere. I kritiske situasjoner blir handlingsrommet lite, et handlingsrom som i utgangspunktet var lite med tanke på selskapsstrukturen, sier han.

MÅTTE FORVENTE BRÅK: Professor Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI sier bonusordningen til flere av lederne i SAS vitner om mangel på tro på egen strategi.

Førsteamanuensen peker på at eierstrukturen gjør at ting tar veldig lang tid å gjennomføre.

- Det blir vanskelig å ta beslutninger - under den siste krisen var det jo faktisk bankene som presset gjennom avtalen med fagforeningene, ikke politikerne, sier Andersen.

LES OGSÅ: - SAS ikke interessert i å selge

I tillegg er det utfordringer knyttet fornyingen av en lite kosteffektiv flyflåte, og problemer med rutestrukturen.

- Alt for mye internasjonal trafikk går via København - den danske delen av organisasjonen er større enn trafikken skulle tilsi, sier Andersen.

SAS: - Forstår kritikken

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, presiserer overfor E24 at de 200 personene omfatter ulike arbeidstakere, inklusive ledere, som del av den omstillingsprosessen og sentraliseringsprosessen SAS befinner seg i.

Men han vil ikke kommentere om styreledere må gå, i lys av bonusbråket i SAS.

- Den bakenforliggende årsaken til at vi gjorde såkalte "stay on fee"-avtaler var at man trengte personer med helt sentral nøkkelkompetanse for å gjennomføre omstillingsprosessen. Ledere som eventuelt fortsetter i selskapet utover dette, vil jobbe etter nye vilkår i likhet med resten av de ansatte i SAS.

LES OGSÅ:SAS-ansatte raser etter lederbonus

Men har du forståelse for kritikken som har kommet?

- Slik den ensidige og tabloide fremstillingen i media har vært, er det ikke vanskelig å forstå kritikken som har kommet fra fagforeningene. Når fakta kommer på bordet, så er mitt inntrykk at dette i større grad blir avdramatisert. Det er også viktig å presisere at enkelte representanter fra fagforeningene har meddelt forståelse for ordningen, nettopp fordi man forstår behovet for å lykkes med omstillingsplanen.

- Gjensidig tillit er særdeles viktig. Det som blir viktig fremover er å løse det som kommer av utfordringer i normale kanaler, og ikke gjennom media.

- Skremmende

- Det er litt skremmende at det finnes 200 personer SAS kan unnvære, sier leder Anneli Nyberg i SAS Norge kabinforening til E24.

Hun stiller spørsmål til hvorfor nyheten om ytterligere nedbemanning kom nå.

NØKKELKOMPETANSE: Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier selskapet var nødt til å betale sentrale nøkkelpersoner i omstillingsprosessen.

- Vi gjennomgikk store omveltninger i fjor med nedbemanning, og jeg blir litt spørrende til hvorfor 200 nye må gå. Hvorfor så ikke SAS-ledelsen dette i fjor høst, spør hun.

Nyberg har imidlertid forståelse for at kuttene i administrasjonen nå skal gjennomføres.

- SAS er et selskap som ikke har vært tilpasset markedets situasjon, med en for stor administrasjon. Nyheten er derfor både bra og dårlig. Det er fint SAS klarer å kutte, men samtidig er det trist at ansatte må gå.

Flere kutt

Torsdag avholdt SAS-ledelsen en av sine jevnlige statusmøter med selskapets tillitsvalgte. Dagsorden var egentlig fremgangen i redningsoperasjonen av det tradisjonsrike flyselskapet.

Selv om møtet endte opp i en oppvask rundt bonusbråket, lekket det også ut informasjon om at SAS kommer til å kutte enda flere stillinger enn tidligere planlagt.

LES OGSÅ: I dag må SAS-sjefen svare for bonusbråket

- Vi kan bekrefte at det dreier seg om rundt 200 flere administrative stillinger enn det som tidligere var skissert, sa informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til E24.

Kuttene rammer administrasjonen i flyselskapet der det opprinnelig var planlagt kutt på 800 stillinger. Nå økes dette til 1.000 stillinger.

- Vi må spare millionbonusene

Jens Lippestad, leder i Norske SAS flygeres forening, var ikke tilgjengelig for kommentar søndag.

I stedet henviser Lippestad til kommentaren han ga om bonusbråket etter møtet med SAS-ledelsen torsdag. Lippestad var da kjent med at SAS skulle kutte ytterligere 200 stillinger.

- Kommunikasjonsmessig er dette en katastrofe. Hvis man trodde at dette var stuerent burde man informert oss om dette før. I stedet har man gamblet på at man kan holde dette hemmelig. Når det så begynner å komme ut av sekken ender man med å bli drevet fra skanse til skanse, sa Lippestad til E24 torsdag.

LES OGSÅ: - Bør få fyken, ikke bonus

Han sa at han forstår ledelsens argumenter, men at det skaper et stort tillitsproblem når hele omstillingen i utgangspunktet var ment å være «en gigantisk dugnad for å redde selskapet».

- Alle disse millionene som er delt ut er noe vi andre har måttet spare inn, sa han.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no