Næringsministeren strammer til i dagligvarebransjen: Vil be Konkurransetilsynet etterforske oftere

Dagligvarebransjen må regne med flere tilsyn fra Konkurransetilsynet dersom næringsministeren får det som han vil. 

SKJERPER: Næringsminster Torbjørn Røe Isaksen vil skjerpe håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen.

Foto: Ole Berg-rusten NTB scanpix
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:,

Fredag legger næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frem regjeringens første stortingsmelding om handelsnæringen.

Næringsdepartementet slapp hoveddelene av meldingen allerede torsdag.

Et konkret tiltak næringsministeren legger opp til er å be Konkurransetilsynet senke terskelen for hvilke saker som skal etterforskes i dagligvarebransjen.

– Regjeringen vil styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen. Dette er et målrettet tiltak mot oppførsel som begrenser konkurransen, sier næringsministeren i en uttalelse.

Stor-razzia hos dagligvarekjeder

Legger opp til omfattende markedsovervåkning

Etter regjeringens syn bør konkurransen styrkes både blant leverandørene og blant kjedene.

– Dagligvaremarkedet er så viktig for forbrukerne at vi må iverksette tiltak raskt, sier Isaksen.

– Begrenset konkurranse har store skadevirkninger, både i form av lite effektiv ressursbruk, høye priser og lite innovasjon, fortsetter han.

I tillegg til å be om lavere terskel for etterforskning, vil regjeringen legge opp til at tilsynet kan drive mer omfattende markedsovervåkning.

– For å få den effekten vi ønsker må vi prioritere arbeidet med dagligvarebransjen enda sterkere, og vi må sikre at Konkurransetilsynet har de ressursene de trenger, sier Isaksen.

Han opplyser videre at man nå jobber sammen med tilsynet or å vurdere hvilke ressurser tiltaket vil kreve.

Les også

Vinmonopolet må hive adventskalendere

Økt fokus på innkjøpspriser

Konkurransedirektør Lars Sørgard er klar på at dette vil ha en positiv effekt på konkurransen.

– Mer omfattende markedsovervåkning og etterforskning av flerre mulige lovbrudd, vil styrke konkurransen i dagligvarebransjen, sier Sørgard.

– Det er bedriftene selv som har ansvaret for at de opererer innenfor konkurranseloven, men økte ressurser til håndheving er viktig for å oppnå dette, fortsetter han.

Regjeringen opplyser at Konkurransetilsynet den siste tiden har brukt mye tid på å innhente fakta om leverandørenes innkjøpspriser til dagligvaremarkedet. Vurdering av hvilke konsekvenser eventuelle forskjeller i innkjøpspriser har, vil være en prioritert oppgave for tilsynet fremover, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Les også

Norgesgruppen håvet inn i første halvår

39 forslag

Regjeringen vil også legge frem forslag til lov om god handelsskikk og utrede tiltak for økt konkurranse innenfor salg og distribusjon av dagligvarer.

I den nye handelsmeldingen som offisielt legges frem etter statsråd fredag vil regjeringen legge frem 39 tiltak for omstilling og bærekraftig vekst i varehandelen.

– Med nesten 380 000 ansatte er varehandelen den største sysselsetteren i privat næringsliv og er inngangsporten til arbeidslivet for mange, sier Isaksen.

Handelsmeldingen tar i tillegg til dagligvarebransjen for seg alle deler av varehandelen.

Blant de største nyhetene er regjeringens plan om å utrede et grensehandelsbarometer.

Les på E24+ (for abonnenter)

Kolonial har skjemt bort kundene sine. Det kan være selskapets største problem

Utreder grensehandelsbarometer

– Økt netthandel fra utlandet og grensehandel har konsekvenser for verdiskapingen og sysselsettingen i handelsnæringen. Vi mangler god statistikk som beskriver utviklingen, derfor vil vi utrede behovet for et årlig grensehandelsbarometer, sier Isaksen.

Dermed vil regjeringen utrede behovet for et barometer som måler handelen på andre siden av grensen bedre enn man gjør i dag.

Man mener at SSBs grensehandel tall er svært usikre, og at anslagene deres for netthandle er likeså, hvor tallene varierer fra 2,5 til 18,4 milliarder kroner i 2017.

Barometeret vil etter planen legges frem på årlig basis.

Flere artikler

  1. La frem ny lov for dagligvarebransjen

  2. Næringsministeren vil styrke tilsynet av dagligvarebransjen

  3. Kolonial-sjefen mener Konkurransetilsynet handlet for sent: – En tragedie

  4. Annonsørinnhold

  5. Store prisforskjeller på dagligvarer: – Bra at vi nå får fakta på bordet

  6. – Norgesgruppen får nesten alltid bedre betingelser