SJ Norge klager på Go Aheads Sørlandsbane-kontrakt

SJ Norge mener Jernbanedirektoratet brøt loven da de ga britiske Go Ahead kontrakt om å drifte Sørlandsbanen. Nå klager det svenske selskapet på avgjørelsen.

Publisert:

SJ Norge mener tildelingen av kontrakten til Go Ahead om å få drifte Sørlandsbanen de neste årene er i strid med loven om offentlig anskaffelser.

Derfor klager de nå på tildelingen.

– SJ Norges vurdering er at innkjøpsprosessen ikke har vært i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Det er derfor nødvendig at hele prosessen blir grundig gjennomgått for å få klarhet i om Jernbanedirektoratet har lagt til rette for en rettferdig konkurranse, sier administrerende direktør i SJ Norge, Bendek Maartmann-Moe i en pressemelding

Klagen ble lagt inn like før midnatt da klagefristen gikk ut. Jernbaneverket underskrev avtalen med Go-Ahead klokken 12.00 i dag, og uttalte under møtet at de mente klagen ikke var alvorlig nok til å vente med signeringen.

– Overrasket

Jernbanedirektør Kristi Slotsvik sa at klagen var av en slik karakter at det ikke hindret Jernbanedirektoratet å underskrive avtalen.

Hun er overrasket over deler av den.

Les også

Go-Ahead-sjef: Ingen togansatte vil miste jobben

– Vi ser at vi klarer å svare fint på den klagen de har sendt, og det er noen antagelser som bare ikke stemmer, sier Slotsvik og fortsetter:
– Vi har for eksempel ikke drevet med forhandlinger etter at fristen gikk ut.

Samtidig sier Slotsvik at de har vært forberedt på at det ville komme klager, ettersom det er første anbudet.

SJ Norges klage omhandler selve prosessen og hvordan kvalitet i tilbudet har blitt vektet mot pris.

I anbudet skulle kvalitet vektes 60 prosent og pris 40 prosent.

SJ Norge scoret best på kvalitet i konkurransen, ifølge pressemeldingen.

– Det er flere forhold som tyder på at prosessen i praksis har blitt en konkurranse bare om pris og ikke om kvalitet, sier Martmann-Moe.

– Godt tegn

På kritikken fra SJ, at man har satt for stort fokus på pris, mener jernbanedirektøren at både SJ, NSB og Go-Ahead hadde god nok kvalitet, og at det da er naturlig å velge basert på pris.

– Det er godt tegn at de klager. Jeg hadde også vært sur om jeg hadde tapt en slik runde, sier Slotsvik til E24.

Slotsvik påpeker at prisene i anbudene ble ganske mye lavere enn hva de trodde på forhånd, og sier de måtte ta en vurdering av alle prisene rett før de bestemte seg, for å forsikre seg om at selskapene ikke hadde priset seg for billig

Avtalen mellom Go-Ahead og Jernbanedirektoratet ble altså undertegnet i dag.

Milliardkontrakt

Tidligere i oktober ble det kjent at det britiske, private selskapet Go-Ahead vant kontrakten om jernbanetrafikk på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen for de neste ti årene.

Selskapet vil få et vederlag på 1,5 milliarder kroner over ti år. Det er et årlig snitt på 150 millioner kroner. Dagens operatør får 486 millioner kroner for denne trafikken i 2018.

De første årene av kontrakten blir imidlertid vederlaget høyere. Staten vil ifølge Jernbanedirektoratet betale rundt 250 millioner kroner til Go-Ahead i 2020.

– Jeg er svært fornøyd med at Jernbanedirektoratet gjennom konkurranseutsettingen av persontogtjenester i trafikkpakke 1 Sør, oppnår et minst like godt togtilbud som i dag, men til en mye lavere kostnad, sa samferdselsminister Jon Georg Dale i en melding.

Les også

Briter slo NSB om norske jernbanestrekninger

21 prosent lavere tilbud

Pris ble altså vektlagt med 40 prosent, mens kvaliteten på togtjenesten ble vektlagt med 60 prosent, ifølge Jernbanedirektoratet.

Alle de tre konkurrentene ville mer enn halvert statens vederlag til togstrekningene, men Go-Ahead var billigst med et tilbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent.

«Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem, sier », skrev Jernbanedirektoratet i en melding.

«Alle scoret til «meget bra» eller «svært bra» på kvalitetskriteriene og det var marginale forskjeller mellom tilbyderne. Til slutt ble pristilbudet for å drive trafikken i ti år avgjørende», skrev direktoratet.

Publisert: