FALL I EUROPA: Europeiske boligpriser stuper

Boligprisene i flere europeiske land faller. Kredittvurderingsbyrået Standard & Poor's spår en langvarig og smertefull nedgangsperiode. I Danmark øker tvangssalget av boliger dramatisk.

  • Roar ROAR ØSTGÅRDSGJELTEN
Publisert:

Det europeiske boligmarkedet har hatt en oppsiktsvekkende sterk prisoppgang de seneste åtte årene. I mange land er prisene blitt doblet. Oppgangen har vært sterkest i Spania, Frankrike, Storbritannia og Irland. I Sverige har boligprisene økt med 88 prosent i samme periode, skriver Svenska Dagbladet.

Størst nedgang

Nå har utviklingen snudd, og verst er det i Spania, England og Irland.
I Storbritannia har prisene falt 9 prosent siden toppnoteringen i august i fjor og i Irland 12 prosent siden toppen i januar 2007. I Spania har prisene stupt med 24 prosent i første kvartal 2008 fra samme periode i fjor.
Høyere renter, vanskeligere å få lån i bankene og redusert kjøpekraft i husholdningene forsterker nedgangen.
Verst er utsiktene for Storbritannia, ifølge Standard & Poor's analyse. Her anslår de at prisene skal ned med ytterligere 25 prosent, noe som betyr at 14 prosent av låntagerne - 1,7 millioner personer - kommer til å sitte igjen med et boliglån som er større enn boligens verdi.
I Spania betyr boligprisfallet økt arbeidsløshet i bygningsbransjen og lavere økonomisk vekst.
I Irland er det ventet at prisene kommer til å falle hver måned frem til utgangen av året, noe som betyr at prisene da har falt 20 prosent fra toppnoteringen i januar 2007.

"Dramatisk"

Sjeføkonom Jean-Michel Six i Standard & Poor's sammenligner situasjonen med nedgangen i boligprisene på 1990-tallet. Han konstaterer at prisnedgangen nå er kraftigere og ser ut til å bli mer dramatisk enn den gangen.
Standard & Poor's har ikke foretatt noen egen analyse av utviklingen i boligmarkedene i de nordiske landene. Men det er få signaler som tyder på at utviklingen skulle se annerledes ut her enn i resten av Europa, skriver den svenske avisen.
- Med tanke på at boligprisene har steget med over 100 prosent enkelte steder, er en nedgang på 10 prosent ikke så farlig, sier sjeføkonom Cecilia Hermansson i Swedbank (tidligere FöreningsSparbanken).
Hun konstaterer at det er de husholdningene som kom sist ut på boligmarkedet som får det vanskeligst, mens den store gruppen av husholdninger har det ganske bra.

Flere tvangssalg

På ett år - fra juli i fjor til juli i år - har antallet boliger i Danmark som er solgt på tvangsauksjon, steget med hele 146 prosent. Det er den kraftigste økningen som er registrert på ett år siden man begynte med slike målinger for 24 år siden, skriver avisen Børsen.
I alt 271 boliger ble lagt ut på tvangsauksjon i sommermånedene. Dette antallet er på nivå med antallet tvangsauksjoner da boligmarkedet snudde forrige gang, i oktober 2003.
Handelsbankens sjeføkonom Jes Asmussen venter at antallet tvangssalg kommer til å øke, spesielt hvis arbeidsløsheten kommer til å stige.

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Flere artikler