Skip sparer 13 dager til Japan

Nordpolen smelter og nordøstpassasjen åpner seg. Besparelsen for et skip som skal frem og tilbake fra Japan til Europa, er så mye som 26 dager.

NY VERDEN ÅPNER SEG: Avstand mellom Kirkenes og Qingdao i Kina via nordlig rute er 6650 nautiske mil. kontra 12405 nautiske mil via Suez. På ruten Kirkenes-Kina er det 8 dagers besparelse å gå nordlig sjørute, mens det fra Kirkenes til Japan er 13 dagers besparelse. Utifra kartet virker det rart at det er fem dager lenger seilingstid til Japan, sammenliknet med Kina: Det er kortere til Japan via nord, men desto lengre via Suez.

Publisert:

- En ny del av verden er i ferd med å åpne seg opp. Issmeltingen i nordområdene gir åpent hav som stadig flere skip nå vil bruke. Rederier kan spare 13 dager på ferden til Japan, elleve dager til Sør-Korea og åtte dager til Kina. Da sier det seg selv at vi står foran gigantiske utfordringer i nord. Vi ser for oss en enorm vekst i trafikken og trenger regler for ferdsel i disse sårbare områdene, sier Rederiforbundets leder, Sturla Henriksen.

Den kortere seilingstiden vil bety at stadig flere skip vil velge nordøstpassasjen.

- Problemet er at Nordpolen smelter raskere enn arbeidet med komme til enighet om en internasjonal sikkerhetsavtale for nordområdene, advarer Henriksen.

- Vi ser at 80 prosent av sommerisen er blitt borte på 30 år. Det gjør at nordområdene i stor grad blir tilgjengelig for skipsfart, sier han.

- Haster

Temaet er et av de mest sentrale på denne ukes Nor Shipping-konferanse i Oslo, og onsdag møtes næringsminister Trond Giske (Ap) og sjefen for FNs internasjonale maritime organisasjon (IMO), Koji Sekimizu i Rederiforbundet, sammen med 36 ministre og toppledere fra andre sentrale skipsfartsnasjoner.

- Poenget er at det haster med å få til bærekraftige løsninger som gjør at miljøet sikres. Skipstrafikken i nord kommer. Og i stedet for å motarbeide det, må nasjonene greie å bli enige om regler og sikkerhetsrutiner, som sikrer disse sårbare områdene. Det er helt andre behov for sikkerhet i kalde nord, sammenliknet med ruten via Suez, hvor du kan stå i T-skjorten på dekk.

(Saken fortsetter under kartet)

NY VERDEN ÅPNER SEG: Avstand mellom Kirkenes og Qingdao i Kina via nordlig rute er 6650 nautiske mil. kontra 12405 nautiske mil via Suez. På ruten Kirkenes-Kina er det 8 dagers besparelse å gå nordlig sjørute, mens det fra Kirkenes til Japan er 13 dagers besparelse. Utifra kartet virker det rart at det er fem dager lenger seilingstid til Japan, sammenliknet med Kina: Det er kortere til Japan via nord, men desto lengre via Suez.

Anders Bergan

I fjor seilte 46 skip nordøstpassasjen til Asia. Gjennom dagens sydlige rute via Suez, gikk det 18 000 skip.

- Når det er så mye rimeligere å seile den nye nordlige ruten, tror vi at mye av trafikken vil forskyves fra Suez til våre farvann. Tiden blir redusert med 40 prosent og brenselforbruket med rundt 20 prosent. Når vi vet at 90 prosent av all handel foregår på havene, er det en god miljønyhet, som kan bringe CO2-utslippene ned, sier han.

Stor trussel

Men nordområdene kan bli møtt av en stor miljøtrussel, med fare for ulykker og utslipp.

- Vi er svært bekymret over at det tar så lang tid å få på plass et FN-regelverk. Derfor må temaet settes høyt på den politiske agendaen, sier Henriksen.

I tillegg til skipstrafikk, fremholder han at reglene også må ta opp i seg den økte olje- og gassutviklingen i nordområdene.

- Det legges opp til kraftig økt aktivitet. Vi ser også for oss at cruisetrafikken vil ta seg kraftig opp. Når vi i tillegg ser at permafrosten tiner i Nord-Russland, ser vi for oss ut utviklingen av nye samfunn og etablering av nye veier og infrastruktur i disse områdene, som vil kunne forandre mye. Nordområdene vil se helt annerledes ut i fremtiden og det må vi planlegge for nå, slik at det sårbare miljøet skjermes.