Yara tilkjent 244 millioner etter gjødselbrann i lasteskip

Kapteinen klarte ikke tidsnok å få skrudd av lampen på stigen i lasterommet, ifølge dommen. Dermed begynte en voldsom kjedereaksjon i lasten, og et lasteskip gikk tapt.

MV Cheshire fraktet 40.000 tonn gjødsel fra Yara da lasten begynte å dekomponere utenfor Gran Canaria i 2017.
 • David Bach
Publisert:

Rettelse: I første versjon av denne artikkelen stod det at Yara var tilkjent 20,9 millioner euro, tilsvarende 210 millioner kroner, i erstatning. Den riktige valutaen var amerikanske dollar, noe som medfører en omregning til 194 millioner norske kroner.

40.000 tonn kunstgjødsel fra Porsgrunn «tok fyr» sør for Gran Canaria i 2017, om bord på lasteskipet MV Cheshire.

Ingen ble skadet i hendelsen, men skipet gikk tapt etter 16 dager med vedvarende dekomponering av gjødselen, som medførte kraftig røyk- og gassutvikling under høye temperaturer.

Nå har Yara blitt tilkjent 20,9 millioner dollar, tilsvarende 194 millioner kroner, i erstatning fra rederiet for tapet av frakten. I tillegg kommer forsinkelsesrenter og sakskostnader på over 50 millioner kroner.

Den omfattende dommen ble avsagt i Oslo tingrett torsdag.

Det skjer etter at Yara tok det danske rederiet J. Lauritzen, transportselskapet Bibby og deres forsikringsselskaper til retten for å få lasten erstattet. Transportørsiden gikk samtidig til motsøksmål.

Partene var enige om at en lampe ved en stige i lasterommet antagelig var årsaken, og tingretten slår fast at «dette var klart i strid med alle instrukser som var gitt om lasten».

Transportørsiden mente imidlertid at Yara ikke ga tilstrekkelig informasjon om at denne typen kunstgjødsel kunne brytes ned hvis det ble for varmt.

Brannen startet i lasterommet og førte til full evakuering. Skipet gikk tapt.

Gradvis temperaturøkning

Riktig nok defineres hendelsen som en brann kun av rederiet, men den kjemiske prosessen trengte ikke oksygen for å inntreffe, og omtales egentlig som en dekomponering av gjødselen – ammoniumnitrat – etter at det kom i kontakt med en varmekilde.

Resultatet var likevel et totalhavarert skip som ble så brannskadet at det ikke var verdt å reparere, ifølge havarirapporten fra Isle of Man Ship Registry.

I dommen gjennomgås hendelsesforløpet fra før skipet gikk ut fra Herøya utenfor Porsgrunn 6. august 2017, og mens det var på vei til Thailand, via Gran Canaria.

Underveis oppdaget styrmannen ansamlinger av vann og synkende oksygennivå i lasterom 4. Dessuten steg temperaturen gradvis, og kapteinen forsøkte på flere måter å forsikre seg om at alle lys i lasterommene var avskrudd, ifølge hans egne forklaring til britiske advokater.

Etter å ha bedt mannskapet om å teipe over lysbryterne og sette opp lapper med «do not use», uten at temperaturstigningen avtok, beordret han til slutt sjefingeniøren om bord om å kutte ledningene til lysbryterne.

Les også

Yara krever 200 millioner etter gjødselbrann

Da var det imidlertid for sent.

Samme kveld som Yara fikk sendt om bord en representant fra sitt beredskapsteam, skjedde en eksplosjonslignende hendelse i lasterom 4. Kapteinen forklarte at han kjente en sterk vibrasjon i skipet: Lastelukene ble blåst opp og gjødsel regnet ned på dekk, ifølge beskrivelsene som er gjengitt i dommen.

Stålet på dekk målte nå 120 grader, og trepaller på dekk begynte å brenne. Samme natt ble skipet evakuert, og da siste person var på vei inn i helikopteret, skjedde en ny «detonasjon», heter det i dommen.

Ble advart

Kapteinen har bekreftet at han før avgang ble overlevert en rekke dokumenter om lasten, blant annet et ark som klart og tydelig advarer mot bruk av lys og varmekilder.

«At det oppstod skade skyldes med klar sannsynlighetsovervekt at mannskapet/kapteinen ikke sikret seg mot at lampene i lasterommet ble stående på mens det var last om bord. Dette er rederiets ansvar. Dette er heller ikke bestridt for retten», heter det i dommen.

Dette advarselsskjemaet mottok kapteinen på MV Cheshire før avgang. (Bildet er hentet fra Yaras sluttinnlegg, og kapteinenes signatur er gjort uleselig av E24.)

Tingretten finner det klart at transportøren har handlet uaktsomt etter sjøloven og må bære ansvaret for skaden. Retten har heller ikke funnet det bevist at «det store skadeomfanget skyldes at gjødselen hadde avvikende egenskaper fra de opplysninger Yara hadde gitt transportøren».

Til slutt mener retten at kapteinen og Bibby Transport samlet sett har «fått tilstrekkelig informasjon om egenskapene og skadepotensialet ved gjødselen til å forstå viktigheten av å ivareta relevante sikkerhetstiltak.»

Dommen legger likevel til at Yara ikke informerte tilstrekkelig om visse sikkerhetstiltak, blant annet nødvendigheten av såkalte «victor-lanser» (hul metallstang med vannføring og dyse i front) og at både oksygennivå og gassmålinger var viktig, ikke bare temperatur.

Retten har imidlertid «kommet til at det ikke er årsakssammenheng mellom de mangelfulle punktene og skadeomfanget.»

Erstatning og forsinkelsesrenter

Dermed må rederiet, transportøren og deres forsikringsselskaper stå ansvarlige for Yaras tap av 42.000 tonn med gjødsel, og dømmes til å betale 194 millioner kroner i erstatning.

I tillegg kommer 41,4 millioner kroner i forsinkelsesrenter fra 30. november 2019, omregnet fra dollar, britiske pund og euro i forskjellige beløp.

Erstatningen går til Yara Asia Pte. Ltd., Yara Insurance DAC og IF P&C Insurance Holding.

Dessuten tilkjennes Yara Asia 5.000 euro, tilsvarende 50.295 kroner, og Yara Insurance 595.000 euro, tilsvarende 6 millioner kroner, i erstatning hver for seg.

J. Lauritzen må samtidig betale sakskostnader, advokathonorar og rettsgebyr på totalt 5,7 millioner kroner.

– Vi er fornøyde med resultatet. Dette er som forventet, skriver direktør Josiane Kremer for eksternkommunikasjon i Yara, i en tekstmelding til E24.

J. Lauritzens advokat Christian Hauge var i ferd med å oversende dommen til rederiet da E24 tok kontakt, og kunne ikke kommentere den. Bibbys advokat Henrik Hagberg var ikke tilgjengelig for kommentar.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Yara
 2. J. Lauritzen
 3. Rederier
 4. Søksmål
 5. Erstatningskrav

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Beskyldningene hagler mot forretnings­mannen fra Sotra. Nå jages han av kreditorer på tre kontinenter.

 2. Solstad Offshore tapte 842 millioner kroner i fjerde kvartal

 3. Norges eneste spa-skøyte til salgs: Prislapp på tre millioner kroner

 4. Ikea betaler 400 millioner kroner etter dødsulykke med kommode

 5. Skipsreder Arne Wilhelmsen er død