Skeidar snudde til overskudd i 2020

Møbelkonsernet gikk fra flere kriseår til regnskapsopptur i fjor, blant annet ved å selge et datterselskap. Men pandemien har satt spor – bemanningen til Skeidar ble nesten halvert på ett år.

ARVING: Tidligere fotballproff Martin Andresen er konsernsjef i Skeidarliving – en av Norges største møbelkjeder. Skeidar ble startet av hans bestefar Erik for 50 år siden, og har vært i familiens eie siden.
Publisert: Publisert:

Skeidarliving Group, som består av 51 Skeidar-butikker, har fått massive tap de siste årene, som førte til at Skeidarliving brøt lånebetingelsene sine i 2019.

Da hjalp konsernsjef Martin Andresen og de andre eierne til med kriselån på over 75 millioner kroner.

Året før var også begredelig: «2018 har vært et utfordrende og krevende år for konsernet», het det i årsberetningen for dette regnskapsåret.

Men for 2020 ser tallene langt bedre ut. I fjor endte konsernet med et årsresultat før skatt på 191,7 millioner kroner i pluss, etter flere år med underskudd.

I 2019 ble dette resultatet −90,3 millioner, og året før der igjen −98,1 millioner.

– Skeidar leverer et godt resultat i 2020, som er et resultat av interne driftsforbedringer, samt økt etterspørsel etter møbler og interiør, skriver møbelkjedens administrerende direktør Rune Henriksen til E24 i en e-post.

Les på E24+

Skeidar-butikker bygget om og pusset opp. Likevel fikk de koronastøtte.

Da pandemien inntraff var kjeden bekymret for konsekvensene på sikt.

– Utover våren så vi imidlertid at kundene strømmet til butikkene våre igjen og handelen tok seg betydelig opp. Det bidro til kraftig vekst i siste halvår, fortsetter Henriksen.

Omsetningen på 1,7 milliarder bidro til totale inntekter 1,92 milliarder kroner i fjor. Dette er på nivå med de foregående to årene.

Ved utgangen av 2020 hadde konsernet ingen ekstern rentebærende gjeld. Henriksen viser til at Skeidarliving Group (SLG) styrket sin balanse etter resultatforbedringen.

– Samtidig gjennomførte vi en finansiell restrukturering første halvår 2020. SLG har nå en solid finansiell posisjon, og konsernet er nå godt rustet både operasjonelt og finansielt.

Færre på jobb, mindre lønnsutgifter

Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet 51 ansatte – nesten en halvering fra 95 året før.

Lønnsutgiftene gikk samtidig ned fra 71 millioner i 2019 til 48,9 millioner i fjor.

Totalt gikk lønns- og personalkostnadene ned med nesten 30 millioner i løpet av 2020.

– Hvordan har bemanningen vært hos dere gjennom 2020?

– Vi gjennomførte i perioden 2018 og 2019 betydelige investeringer i vår verdikjede, herunder i egen sourcing (å kjøpe inn varene selv, jour.anm.) og logistikkoperasjon, skriver Henriksen i sitt svar.

Dette gjorde ifølge ham at konsernet i løpet av andre halvår 2019 og 2020 kunne strømlinjeforme driften og dermed kutte betydelige kostnader.

– Samtidig som store deler av vårt sortiment nå sources (anskaffes, jour.anm) uten fordyrende mellomledd. Dette har gitt svært gode resultater, noe som gjenspeiler seg i fjorårets regnskaper, fortsetter han.

Les også

Rekordår for møbelbransjen i 2019

Administrerende direktør på konsernnivå Martin Andresen fikk 2,1 millioner kroner i lønn. Det er ikke inngått noen form for bonusavtaler eller sluttavtaler med ledelsen eller styret, opplyser konsernet.

Henriksen, som leder selve møbelkjeden, ser lyst på fremtiden.

– Vi har positive forventninger til året som helhet, og konsernet kommer til å levere gode tall i 2021, sier han.

Solgte Oslo-datter til Andresen-selskap

Gevinst fra salg av datterselskap ble 124,8 millioner kroner. I mai 2020 ble Skeidar Oslo AS ble solgt til Mime Invest, der Martin Andresen er majoritetseier.

Salget sendte Skeidar-konsernets totale driftsinntekter opp på 333,5 millioner – opp fra 282,5 millioner i 2019.

Les også

Martin Andresen tjente mer enn 100 millioner i 2017

Martin Andresen er majoritetseier i møbelkjeden. Også XXL- og Living-gründer Øivind Tidemandsen er på eiersiden.

Publisert:
Gå til e24.no