Stavanger havn: 18 millioner tapt da cruiseskipene forsvant

Stavangerregionen havn regnet med at cruiseskipene skulle gi 18,2 millioner kroner i kai-inntekter i 2020. Det ble bare 277.000 kroner.

De mange cruisepassasjerene som har besøkt Stavanger de siste årene, i 2019 var det 460.000 av dem, la også igjen penger da de dro på chartertur til Lysefjorden. Bildet er tatt i august 2019.
Publisert: Publisert:

Pandemien satte en brå stopper for cruiseanløp i Stavanger - rett før sesongen tok av. Det som i fjor var ventet å bli mellom 250 og 300 cruiseanløp, endte på seks.

Dermed forsvant over 18 millioner kroner bare i kaivederlag (tidligere havneavgift) til Stavangerregionen havn.

I tillegg kommer andre inntekter fra det som normalt er nesten 500.000 cruisegjester. I fjor kom det 6000 gjester.

I stedet for cruiseskip kan havnedirektør Merete Eik invitere småbåteiere til en ny gjestehavn i Vågen i sommer. Den åpner 30. juni.

Pluss likevel

– Nedgangen i kaivederlag er den enkeltposten som mest påvirket regnskapet vårt for 2020, sier havnedirektør Merete Eik til Aftenbladet/E24.

Stavangerregionen havn er organisert som et konsern, og konsernregnskapet viser et ganske solid overskudd på 38,2 millioner kroner. Det er likevel mer enn en halvering fra året før, da resultatet etter skatt var 82,2 millioner.

Regnskapet for morselskapet isolert viser at det gikk med et underskudd på 4,5 millioner kroner i 2020. Året før var overskuddet 43 millioner kroner.

– Vi fryktet det verste i mars i fjor, at det skulle bli underskudd også på totalen. Derfor er vi svært fornøyde med et såpass godt overskudd på konsernnivå, sier Eik.

Hun sier at havneselskapet kuttet kostnader og hadde en svært tett dialog med kundene sine da pandemien rammet.

Havnedirektør Merete Eik håper at det kommer noen cruiseskip til byen i sommer. Det er det ikke alle som gjør.

Håper på cruiseanløp

Fortsatt har det ikke anløpt et eneste cruiseskip i Stavanger i 2021. Et skip besøkte Lysefjorden i helgen, men uten å legge til kai noe sted.

– Vi har fortsatt bestillinger fra cruiseskip inne, og jeg håper at vi får noen anløp i løpet av sommeren eller høsten. Men det skal selvsagt ikke skje før alt er trygt både for passasjerene og for oss som skal ta imot dem, sier Eik.

Det er uaktuelt for de største skipene å besøke Stavanger. Den nasjonale grensen for passasjerer er 2000, mens de store skipene kan ha 6000 passasjerer ombord.

Greit ellers

Sett bort fra kollapsen i cruisetrafikken var det et rimelig høyt aktivitetsnivå i havnedistriktet i 2020.

Samlet, altså inkludert alle ferjer og hurtigbåter og all annen skipstrafikk, var det 60.216 anløp i fjor. Det er en nedgang på to prosent fra 2019.

Nedgangen skyldes nedleggelse av Tau-sambandet, og at det var så få charterturer for cruisegjester.

Tar man bort ferjer og hurtigbåter var det 8.600 anløp. Av disse var 2449 offshore-anløp, noe som er en nedgang på 20 prosent målt mot 2019.

Den totale godsmengden i havnedistriktet (kontainere, bulk- og stykkgods) gikk ned med ni prosent i fjor, og utgjorde 2,9 millioner tonn.

Utenriks ferjetrafikk, det vil si Fjord Line sin trafikk på Danmark, gikk ned fra 693 anløp i 2019 til 442 i 2020.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om