Norsk politi kjøpte 700.000 munnbind fra Milrab basert på falsk dokumentasjon

Netthandelen Milrab anklages for å ha solgt «verdiløse» munnbind til et dansk selskap. Samtidig har norsk politi kjøpt 700.000 munnbind fra samme leverandør.

Norsk politi har kjøpt 700.000 munnbind fra netthandelen Milrab, som nå saksøkes av et dansk selskap for mangler på munnbindene. Det er ikke kjent om politimennene på bildet, på jobb ved grensekontrollen mot Sverige i Meråker, har på seg de aktuelle munnbindene.
 • David Bach
Publisert:

Det bekrefter Politiets fellestjenester (PFT) overfor E24.

PFT er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor blant annet materiell, anskaffelser og juridisk rådgivning.

Senior kommunikasjonsrådgiver Bente S. Klæstad skriver i en e-post at politiet kjøpte til sammen 700.000 munnbind fra Milrab i perioden mars til august 2020.

E24 har fått innsyn i testrapporten politiet fikk oversendt i forbindelse med bestillingen.

Rapporten var tilsynelatende utformet av anerkjente Nelson Laboratories i USA, og skulle vise at munnbindene oppfylte kravene til type IIR – kort fortalt at de kom med ypperste bakteriell filtreringsevne, samt sprut- og pustemotstand.

Senior markedsdirektør Paul Huish i Nelson Laboratories har fått se rapporten PFT mottok, og bekrefter overfor E24 at den har blitt tuklet med.

– Det [er] klart for oss at denne rapporten har blitt endret og ikke er autentisk, skriver Huish i en e-post, med henvisning til rapporten PFT har mottatt.

Les også

Mener Milrab solgte munnbind med forfalsket testrapport

Gikk til sak

Denne uken skulle Milrab møte det danske selskapet Mediq i Oslo tingrett for å avklare om danskene har krav på å få pengene tilbake etter å ha kjøpt munnbind av den norske netthandelen.

Mandag kveld opplyser Milrab at partene har inngått forlik.

Bakgrunnen for søksmålet var at munnbindene Mediq kjøpte, ikke oppfylte kriteriene til å være av type IIR, til tross for lovnader om dette. Mangelen ble avdekket da danskene selv fikk gjennomført tester av munnbindene.

«Munnbindene kan ikke tas i bruk eller selges videre da det vil være ulovlig etter strenge EU-regler for håndtering av medisinsk utstyr. Dette gjør også at munnbindene ikke har noen verdi på markedet», skriver Mediqs advokat i sitt sluttinnlegg til retten.

En vedlagt testrapport fra amerikanske Nelson Laboratories viste seg også å være forfalsket av Milrabs kinesiske leverandør, hevder danskene. Mediqs advokat Fredrik Ellingsen opplyser til E24 at Nelson Laboratories har bekreftet dette overfor selskapet.

Det amerikanske laboratoriet har på sin side ikke funnet spor av kontakt med Milrab eller Mediq Danmark etter at E24 tok kontakt. De kan derfor hverken bekrefte eller avkrefte denne opplysningen.

Les også

Milrab passerer en halv milliard i omsetning – vurderer børsnotering

Solgt til politi og forsvar

I begge sluttinnleggene til det danske søksmålet kommer det frem at Milrab har solgt de samme munnbindene til forsvaret og politiet i Norge. Mediq trekker dette frem som et argument mot Milrabs kompetanse til å selge munnbind i det hele tatt:

«At Milrab senere har videresolgt de samme mangelfulle munnbindene til det norske Politiet og Forsvaret uten å opplyse om svikten i kvalitet underbygger at Milrab ikke har nødvendig kompetanse og forståelse for hvilket produktansvar man har ved salg av medisinske produkter.»

Milrabs advokat skriver på sin side at hverken politiet eller Forsvaret har hatt problemer, og bruker det som argument for at munnbindene likevel holdt stand:

«Milrab leverte samme type munnbind til det norske forsvar, politi og helsevesen basert på grundig testing og godkjenning fra Forsvarets Forskningsinstitutt. Mediq er den eneste av Milrabs kunder som har fremsatt misligholdskrav knyttet til munnbindene.»

Politiet: – Dokumentasjon fra leverandør

PFT bekrefter at også de har basert sitt kjøp på testrapporten fra Nelson Laboratories, som Milrab la ved dokumentasjonen. Politiet skriver at de mottok munnbind fra Milrab som var dokumentert i henhold til FHIs standard «EN 14683» og av typen IIR.

– Dokumentasjonen politiet mottok viste av munnbindene fra Milrab oppfylte kvalitetskravene som var satt av Folkehelseinstituttet, skriver Klæstad i sin e-post.

– Hvem har stått for kvalitetssjekk av disse munnbindene? Altså hvordan har politiet forsikret seg om at munnbind til bruk i politiet har vært av ønsket kvalitet?

– I politiets anskaffelser stilles krav om godkjent dokumentasjon fra leverandør. Dokumentasjonen vi etterspurte viste at munnbindene fra Milrab AS oppfylte krav og standard satt av Folkehelseinstituttet for denne type verneutstyr. Munnbindene som ble levert var i henhold til standarden EN 14683.

– Har Milrab på noe tidspunkt vist til testrapporter under forhandlinger om salg av munnbind, og kom noen av disse fra Nelson Laboratories i USA?

– Testrapporten fra Nelson Laboratories var inkludert i sertifiseringsdokumentasjonen politiet mottok fra Milrab AS knyttet til anskaffelsen.

Forsvaret har også kjøpt inn

Senior kommunikasjonsrådgiver Hans Meisingset i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) opplyser at også de har kjøpt munnbind av Milrab, men at Forsvaret også selv har forsikret seg om at kvaliteten på munnbindene var tilfredsstillende.

– Kvalitetssikring av munnbind gjøres ved gjennomgang av dokumentasjon fra leverandøren og ved vurderinger gjennomført av Forsvarsmateriell (FMA, som er fagmyndighet for materiell til bruk i Forsvaret). Munnbind som er kjøpt fra Milrab har i tillegg vært gjennom testprosedyre ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Munnbindene er vurdert til å ha tilfredsstillende kvalitet, skriver Meisingset i en e-post.

Forsvaret har ikke svart på spørsmål om hvor mange munnbind som ble kjøpt eller hva de har fått vite om kvaliteten på dem fra Milrab.

– Forsvaret er kjent med testrapport fra Nelson Laboratories, men har benyttet våre egne rutiner for kvalitetskontroll før vi gikk til innkjøp av munnbind fra Milrab, skriver Meisingset.

– Godkjent som type II

Forsvarets forskningsinstitutt, som har gjennomført en test av munnbindene fra Milrab på vegne av FLO, opplyser til E24 at de generelt sett ikke kan dele eller kommentere testresultater overfor tredjeparter, og derfor ikke gjør det her heller.

Meisingset i FLO opplyser imidlertid at FFI ikke testet for sprutmotstand, og at munnbindene derfor ble klassifisert som type II, ikke type IIR, som de ble solgt som.

– Forsvarets behov var at personell i kontakt med mistenkt smittede personer skulle benytte seg av medisinsk munnbind type II eller type IIR. Testen fra FFI bekreftet at munnbindet hadde den filtreringsevnen som kreves for type II og type IIR. Sprutmotstandsdyktigheten som R står for i type IIR ble ikke testet hos FFI. Basert på dette ble munnbindet godkjent som munnbind type II i Forsvaret, skriver Meisingset.

Samtidig påpeker FFI at de ikke godkjenner munnbind, og viser til denne informasjonssiden.

Milrab ønsker ikke kommentere

Daglig leder Lars Andreas Grønningsæter Aglen i Milrab har ikke besvart E24s telefonhenvendelser om denne saken, men skriver i en tekstmelding at de ikke har ytterligere kommentarer.

Aglen har fått oversendt en lang rekke spørsmål på e-post, som foreløpig står ubesvart, blant annet:

 • Har dere brukt samme kinesiske leverandør hele veien?
 • Hva heter leverandøren?
 • Hva har norske kunder fått vite etter at det ble kjent for dere at munnbindene hadde mangler?
 • Er testrapporten fra Nelson som PFT fikk tilsendt, den samme som Mediq fikk?
 • Hvis ja, hva har politiet fått vite etter at det ble kjent for dere at rapporten kan ha vært uekte?
 • Hvis nei, på hvilket tidspunkt har Nelson Laboratories testet munnbind som Milrab har videreformidlet til norske kunder?
 • Har politiet brukt munnbind som de trodde var type IIR, når de likevel ikke oppfylte kriteriet?
 • Har helsevesenet det?

Aglen svarer på e-posten at han ikke har ytterligere kommentarer til saken.

E24 har også sendt en henvendelse til den kinesiske leverandøren som angivelig har solgt munnbindene til Milrab med den endrede testrapporten fra Nelson Laboratories, uten foreløpig å få svar.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Milrab
 2. Munnbind
 3. Politiet
 4. Medisinsk utstyr

Flere artikler

 1. Mener Milrab solgte munnbind med forfalsket testrapport

 2. Idar Vollvik tiltalt for feilmerking av munnbind

 3. Kryptogründer startet munnbindsalg – stoppet av banken

 4. Betalt innhold

  Eirik Hokstad tilsto alt i retten

 5. Betalt innhold

  Eirik Hokstad dømt til fengsel i fem år