Krangler om pandemiforsikring: Codan mener prisen ville vært 50 ganger høyere

Nordic Choice-hotellene kunne hatt krav på 1,2 milliarder kroner dersom de hadde hatt pandemiforsikring, mener Codans advokater. De avviser i retten at selskapet har en slik forsikring hos dem.

Siden juli 2017 har alle drifts- og eiendomsselskaper under Petter Stordalens Strawberry Group hatt en omfattende forsikringsavtale i det nordiske forsikringsselskapet Codan. Det gjenstår å se om den også dekket pandemier.
Publisert: Publisert:

Hadde Petter Stordalens Strawberry Group forsikret Nordic Choices 180 egne hotelldriftsselskaper mot en pandemi da covid-19 traff Norge i fjor vår?

Nei, mener Codan forsikring, som i retten tirsdag forklarte hvordan en slik forsikring ville kostet 50 ganger mer enn det Strawberry betalte.

Codan, representert tirsdag ved advokat Amund Steinsvik, fremholdt at dersom Strawberry skulle være så godt forsikret, så måtte konsernet ha betalt 84 millioner kroner årlig og ikke 1,8 millioner kroner, som de gjorde.

– Codan har aldri beregnet en premie for den risikoen som ligger i en utvidelse som anføres fra den annen side. Vi vil hevde at premien man må betale for en pandemidekning ligger cirka 50 ganger høyere enn det som er betalt, sa Steinsvik under sitt innledningsforedrag tirsdag.

Les også

Strawberry-direktør om forsikringsstriden: – Avtalen er klar

Over 1 milliard i krav

– Hvis man innfortolker utbrudd andre steder enn på hotellet, blir det veldig fort vanskelig å bruke den bestemmelsen i avtalen, la Steinsvik til.

For å beregne disse summene har Codan gått til reassuransemarkedet for å høre hva en slik pandemidekning ville kostet. De hadde da lagt til grunn at Nordic Choice-hotellene kom til å kreve erstatning for avbruddstap på 600 millioner kroner for driftshotellene, 200 millioner kroner for eiendomsselskapene og 400 millioner for lønn, oppsummerte advokaten.

– Da kommer du opp over 1 milliard kroner i krav, sa Steinvik.

Av de 20 ulike forsikringsselskapene som ble spurt, var de fleste ikke interessert, fortalte han. De som var villig til å diskutere en slik forsikring nærmere, svarte at polisen alene ville koste mellom 77 og 115 millioner kroner.

– Dette er noe man har gjort i etterkant av at covid-19 ble kjent, så man må ta det med en klype salt. Men det gir en indikasjon om hvilket prisnivå vi snakker om, sa advokaten.

I innledningen sin forklarte Steinsvik at Nordic Choice-hotellene, og Norefjell Ski og Spa i denne sammenheng, i stedet har vært forsikret mot lokale epidemiske utbrudd, som mot magesyke og legionella-utbrudd.

– Forsikringsselskapene har kontroll

Mandag var det Stordalens advokater, Jan B. Jansen og Erik Sandtrø, fra henholdsvis Bahr og Ro Sommernes, som holdt sin innledning på vegne av Norefjell Ski og Spa.

Jansens hovedpoeng er at det er forsikringsselskapene som definerer begrensningen av en forsikring.

– Forsikringsselskapene har kontroll med den risiko de vil akseptere mot betaling. Og den avgrensningen gjør de gjennom å forfatte vilkår og tekst på eventuelle tilleggsdekninger og ved å godkjenne forsikringsavtalen.

– De virkemidlene bruker forsikringsselskapene ved å si at «vår erfaring», og det skal de kunne, «er å sette pris på hva det koster å bære en risiko». Og de kan si at dette er en stor risiko som de ikke ønsker å ta, eller begrense den. Det er de som har kontroll over omfanget av forsikringsdekningen, sa Jansen.

Han viste blant annet til en fersk høyesterettsdom fra Storbritannia med lignende tematikk, hvor forsikringsselskapet aktivt hadde regulert dekningen til å gjelde i en radius på 25 engelske mil rundt skadestedet.

Noen slik spesifikasjon finnes ikke i forsikringen til Nordic Choice.

– Anførselen fra denne side er at det er en klar og entydig forsikringsavtale.

– Det er ikke spor av eller mulig å oppdrive noen bevis for noen annen underliggende gjensidig avtale mellom partene. Codan må også forholde seg til en objektiv fortolkning av et enkelt og greit formulert tillegg til forsikringsavtalen som gitt dekning. Påstanden blir som i sluttinnlegget, sa Jansen mandag.

Publisert: