Regjeringen jekker opp flyrutekjøp og fjerner flypassasjeravgiften

Regjeringspartiene og FrP er enige om nye økonomiske tiltak.

 • Ole Martin Skaug
 • Eirik Røsvik
 • Oda Ording
Publisert:

Det ble klart mandag kveld.

Den nye krisepakken utvides med 4,4 milliarder kroner og er nå på 22,1 milliarder.

I pakken går det også frem at regjeringen jekker opp flyrutekjøpene fra én til to milliarder kroner. Samtidig fjernes flypassasjeravgiften for hele 2021.

Regjeringen setter av 35 millioner kroner i kompensasjon til Torp lufthavn.

Dette er den nye pakken:

 • Støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt: Partiene er enige om å øke kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021. Samtidig økes maksimaltaket fra 50 til 80 millioner kroner. Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar, og dersom smittesituasjonen tilsier det.
 • Utsatte grupper: Forlenge særordningen for permitterte lærlinger og justere opp potten til å bekjempe ensomhet blant eldre til 400 millioner
 • Kultur, evnet og reiseliv: Utvide den midlertidige støtteordningen for publikumsåpne arrangementer slik at den dekker arrangementer med 350 eller flere deltakere. Sette av 350 millioner kroner til styrking av omstillingsordningen for reiselivet basert på eventbransjens behov
 • Statlig lånegaranti: Forlenge ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021 og øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen fra 40% til 60%.
 • Pakkereiser: Regjeringen skal komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021.
 • Luftfart: Justere opp summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 til totalt 2 milliarder kroner og sette av 35 millioner kroner i kompensasjon til Torp lufthavn. Forlenger det midlertidige fritaket for flypassasjeravgiften ut 2021. Regjeringen skal utarbeide et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner, blant annet Torp og Haugesund, kan sikres videre drift i 2021. Videre skal Regjeringen skal komme med forslag til tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp.
 • Skatt og avgift: Videreføre den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021 og utsette oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april. Regjeringen skal og vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger. Noen andre viktige tiltak foreslått i regjeringens tiltakspakke, som også FrP stiller seg bak:
 • 7,3 milliarder i kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien
 • En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av coronapandemien for perioden september 2020 - februar 2021. Den forsterkes
 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr
 • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved coronarelatert fravær frem til 31. mars 2021
 • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell.
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer
 • Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter
 • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til coronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021
 • Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene.
 • Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte.

Frykter konkurser

NHO tar naturligvis imot den nye pakken med åpne armer.

– Vi står i en veldig alvorlig krise og mange bedrifter har en krevende og mørk vinter foran seg. Vi frykter fortsatt konkurser fremover, men regjeringen og Frp har med denne pakken kommet oss i møte. De har jobbet raskt og det er viktig at denne pakken komme nå. Vi er glade for de forbedringene vi nå ser i krisepakken, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i en melding mandag kveld.

- Løsningen med økt kompensasjonsgrad i november og desember vil ivareta deler av kostnadene bedriftene har i forbindelse med permitteringer. Det er vi godt fornøyd med, sier Almlid.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Flypassasjeravgiften
 3. Norwegian

Flere artikler

 1. Forhandlingene om statsbudsjettet løftes til partiledernivå

 2. Regjeringspartiene og Frp enige – dette er den nye krisepakken

 3. Siv Jensen savner skattegrep i ny krisepakke

 4. Sanner tapper Oljefondet med ny krisepakke: Tar ut over 10 milliarder

 5. NHO: Krever nye kompensasjonstiltak inn i 2021