Her losses ny last med russisk aluminium i Norge

Like før jul ankom rundt fire tusen tonn aluminium Oslo havn fra Oleg Deripaska-eide Rusal. Det er kun andre gang siden invasjonen av Ukraina.

Stykkgodsskipet «Katre» ankom Oslo havn 17. desember. Her avbildet under lossing av aluminiums-barrer fra Rusal.
Publisert: Publisert:

Nattetid lørdag 17. desember gled det Malta-registrerte skipet «Katre» opp Oslofjorden, etter en fem dager lang seilas fra St. Petersburg i Russland.

Skipet var lastet med rundt fire tusen tonn aluminium fra Rusal. Aluminiumsgiganten ble grunnlagt av oligarken Oleg Deripaska, som fortsatt har en stor eierandel i selskapet.

Dette var den første russiske skipslasten med aluminium til Oslo siden mars 2022, bekrefter Oslo Havn overfor E24.

Kun fire slike laster hadde anløp i Oslo i løpet av fjoråret. To av dem fant sted før Russlands invasjon av Ukraina, og den nest siste kom i mars.

Les også

Rapport: Eksporten til Russland har økt etter invasjonen

E24 har ikke fått bekreftet hvor aluminiumet skulle leveres i Norge. Operatøren som losset lasten ved havna, ønsker ikke å kommentere kundeforhold, og vil ikke uttale seg om hvor lasten var på vei.

Ikke sanksjonert

Da det russisk-registrerte oligarkeide skipet «Lazurite» losset i Oslo 9. mars, var destinasjonen Benteler på Raufoss.

Etter «Lazurite» foreslo Rødt og Venstre særnorske straffetiltak, og ba om at norske havner ble stengt for russiske skip.

I mai ble norske havner stengt for russiske fartøy, med unntak av fiskefartøy, etter at Norge tilsluttet seg EUs sanksjoner.

Det var aluminiumsblokker av denne typen som ble lastet av det Malta-registrerte skipet i Oslo før jul. Bildet er tatt ved Rusals smelteverk i Krasnojarsk i 2018.

Lasteskipet «Katre» er registret på Malta og eies av det estiske selskapet Hansa Shipping, som igjen eies av det estiske holding- og investeringsselskapet Baltic Maritime Logistics Group (BMLG).

Det er derfor ikke omfattet av noen sanksjoner.

Det er heller ikke den russiske lasten, til tross for at Deripaska fortsatt eier 45 prosent av Rusals morselskap En+, som igjen eier 57 prosent av Rusal.

Deripaska er imidlertid personlig oppført på sanksjonslistene til både EU og USA.

Rødt: – Logisk brist

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ønsker nå å gjenta oppfordringen til egne norske tiltak mot slike skipslaster.

– Én ting er det juridiske, en annen er hva folk tenker om at en oligark som Oleg Deripaska, som er så tett på Kreml og FSB, får tjene seg enda rikere på å selge aluminium til Norge og får losset det i norske havner, sier Moxnes til E24.

USA satte Deripaska på svartelistene allerede i april 2018, noe som også gikk hardt utover Rusal og morselskapet En+.

Les også

Ikke bare til Oslo: 4.000 tonn russisk aluminium var på vei til Hydro på Karmøy

Deripaska gikk da med på, etter måneder med forhandlinger, å kutte eierandelen sin fra 70 prosent til 44,95 prosent, slik at sanksjonene mot selskapene kunne heves, ifølge Reuters.

– Det er en logisk brist jeg tror mange ser, når eieren bak selskapet er sanksjonert, men ikke det han tjener gode penger på, sier Moxnes.

– Da mener vi det trengs en tydelig klargjøring fra regjeringens side.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber regjeringen vurdere egne tiltak utover de felles sanksjonspakkene fra EU. Her fra en demonstrasjon mot høye strømpriser utenfor Stortinget i januar i fjor.

Regjeringen har tidligere uttalt at egne sanksjoner mot Russland og russere ikke er aktuelt, fordi sanksjonsloven handler om at de er multilaterale.

– Så har jo Norge likevel gjennomført egne straffetiltak, som å fryse oljefondets plasseringer, og da vi sa det var uaktuelt å gi lisenser til russiske selskaper på norsk sokkel, sier Moxnes.

Når regjeringen nekter Oljefondet å plassere penger i selskaper tilknyttet kretsen rundt Putin, så er jo det for alle praktiske formål en sanksjon, poengterer han.

– Dette ble jo tatt opp sist gang E24 omtalte russisk aluminium til Norge, men ingenting skjedde da. Hvorfor er det fortsatt viktig?

– Dette er viktig fordi det russiske regimet holdes oppe av noen styrtrike oligarker. Det ligner en slags mafiastat hvor styrtrike enkeltpersoner er tjent med regimet, og hvor regimet lener seg på dem med makt og rikdom.

– Derfor er det viktig med målrettede sanksjoner mot disse oligarkene og i størst mulig grad prøve å fryse profittstrømmen deres.

Tre blokker med aluminium losses fra lasteskipet «Katre» ved Oslo Havn 17. desember 2022.

UD ber Moxnes revurdere standpunkt

Utenriksdepartementet har fått oversendt Moxnes’ uttalelser og ønske om et tydeligere standpunkt. Statssekretær Eivind Vad Petersson mener Rødt-lederen bør gå i seg selv.

– Norge er en rettsstat. Regjeringen har ikke lovhjemmel til å innføre egne særnorske sanksjoner. Det har ikke hindret oss fra tidlig å fryse oljefondets plasseringer eller ta beslutninger om selskaper på norsk sokkel, men det er altså noe annet enn hva Moxnes foreslår, skriver Petersson i en e-post.

Han påpeker at Norge på selvstendig grunnlag har valgt å slutte opp om EUs sanksjoner mot Russland, med noen få nasjonale tilpasninger.

– Så langt gjelder de europeiske sanksjonene kun enkelte aluminiumsvarer. Samtidig gjelder havneforbudet for russiske lasteskip både i EU og Norge, skriver statssekretæren.

Regjeringen detaljstyrer ikke næringslivet, men har registrert at en rekke bedrifter har tatt beslutninger basert på hensyn til eget omdømme, forklarer han videre.

– Hvis Moxnes er opptatt av å støtte Ukraina og reagere på Russlands brutale angrepskrig, vil jeg oppfordre ham til å revurdere Rødts avvisning av militær bistand til Ukraina, skriver Petersson.

– Ukrainas viktigste bønn til oss er at vi fortsetter å støtte deres rettferdige selvforsvarskamp med våpenleveranser.

Publisert: