Tinde Energi får bot på 740.000 kroner fra Forbrukertilsynet

Selskapet har ikke sendt inn dokumentasjon som Forbrukertilsynet har krevd.

Forbrukertilsynet har tidligere politianmeldt Tinde Energi. Nå gir det selskapet en bot på 740.000 kroner.
Publisert:

Siden 15. november 2022 har strømselskapet Tinde Energi hatt en tvangsmulkt på kr 10.000 for hver dag det ikke følger pålegget om å sende opplysninger og dokumentasjon til Forbrukertilsynet.

«Siden Forbrukertilsynet ikke har fått alle dokumentasjonen, har vi nå pålagt tvangsmulkt på til sammen 740.000 kroner», skriver tilsynet.

– Dette vedtaket viser at det kan bli dyrt å bryte pålegg og forbud fra Forbrukartilsynet, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Tvangsmulkten fortsetter å løpe helt til strømselskapet sender all dokumentasjon. Tinde Energi har tre uker på seg til å klage på vedtaket.

Det har ikke lykkes E24 å få kontakt med daglig leder Raymond Henriksen i Tinde Energi.

Ikke gitt tilstrekkelig dokumentasjon

«Siden sommeren 2022 har Forbrukertilsynet fått mange klager på strømselskapet Tinde Energi AS. Forbrukertilsynet har derfor brukt store ressurser på å undersøke selskapet grundig», skriver Forbrukertilsynet.

I oktober og november 2022 påla Forbrukertilsynet Tinde Energi å gi tilsynet en rekke opplysninger og dokumentasjon. Tinde Energi klaget på vedtaket, men det ble stadfestet av Markedsrådet.

«Selskapet har siden gitt tilsynet noen av opplysningene, men ikke all dokumentasjonen de er pålagt å gi», skriver Forbrukertilsynet.

Politianmelde strømselskapet

Forrige uke politianmeldte Forbrukertilsynet Tinde Energi for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri.

Tilsynet ber politiet etterforske om selskapet har:

  • Sendt ut fakturaer til kunder med avtalt pristak uten å ta hensyn til det avtalte pristaket
  • Gått til oppsigelse av strømavtaler med prisgaranti og bindingstid, uten å varsle forbrukerne
  • Forsøkt å få kundene til å si opp gunstige strømprisavtaler med prisgaranti
  • Varslet endringer i avtalevilkår som ville innebære at kunder ble tilleggsfakturert for strømstøtte og fikk begrenset sitt forbruk av strøm til den avtalte, gunstige prisen
Publisert: