Statsforvaltere om SAS-streiken: Helsetilbudet i Nord-Norge er særlig rammet

Statsforvalterne i Nord-Norge ser alvorlig på situasjonen som følge av pilotstreiken.

Streikevakter står plassert utenfor inngangen til terminalen på Gardermoen lufthavn mandag. Streikevaktene er Eirik Siggerud fra LO (nærmest), Bård Hansen fra Parat og Tom Isaksen fra LO.
Publisert:

Statens helsetilsyn ble på et hastemøte i ettermiddag informert om situasjonen.

På møtet deltok Helse Nord, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i nord, samt statsforvalterne i henholdsvis Nordland og Troms og Finnmark.

I en melding etter møtet skriver statsforvalterne at helsetilbudet i Nord-Norge er særlig rammet av pilotstreiken i SAS.

«Statsforvalterne ser alvorlig på situasjonen og at vi nå faktisk ikke har realistiske alternative transportmuligheter av pasienter og kritisk helsepersonell i nord», står det i meldingen.

Statsforvalterne opplyser at helsetjenestene har vært under et betydelig press over lang tid, og at situasjonen er svært krevende for helsetjenestene.

I tiden fremover vil det være en tett dialog mellom Statsforvalterene i nord og Statens helsetilsyn. Rapportene vil være detaljerte og konkrete om hvordan situasjonen er og utvikler seg. Statsforvalterne i Nord-Norge kommer til å kalle inn til nye møter med Helsetilsynet ved behov, ifølge meldingen.

– Vi tok initiativ til dette for å forsikre oss om at helsetilsynet får all den informasjonen de trenger i sin dialog med helsemyndighetene. Det fikk vi inntrykk av at de nå har fått, sier statsforvalter i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker.

– Gjelder alle sykehusene i nord

Aspaker fortalte før møtet at de rapporterer løpende til Helsetilsynet.

– Vi tenkte det kunne være fornuftig at vi snakker sammen, og ikke bare sender rapporter. Vi har en streik og en pandemi bak oss. Det har vært en krevende situasjon over tid for helsevesenet, men også for pasientene som har en lang vei til sykehus og opplever at behandlinger og timer de har kanskje må utsettes.

Helsetilsynet opplyser at de ikke har noen kommentar nå, men at de «følger situasjonen med tanke på helsetjenestens evne til  å sikre liv og helse, slik vi alltid gjør i tilknytning til lovlige arbeidskonflikter. Vi har planlagt rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet i morgen innen utgangen av arbeidsdagen.»

Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Viik Aspaker. Her fra 2016.

– Også i Nordland skaper streiken utfordringer for bemanningen ved sykehusene og vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få for pasientene, skrev kommunikasjonssjef Wigdis Korsvik ved statsforvalteren i Nordland i en SMS til VG tidligere mandag.

Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen Kvalvik ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) bekreftet at det skulle være et møte hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark for alle helseforetak i nord.

– Det gjelder alle sykehusene i nord, sier Kvalvik til VG.

Dette inkluderer Finnmarkssykehuset, UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

VG har spurt om arbeids- og inkluderingsministeren skulle delta på møtet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet svarer at ministeren følger med på konflikten på vanlig måte.

Utsetter operasjoner

Nordlandssykehuset utsetter operasjoner grunnet flystreiken.

– Den pågående streiken har medført ytterligere utfordringer, og vi har av den grunn vært nødt til å ta ned noe elektiv drift, både operasjoner og poliklinikk.

Det sier Kari Brumoen Råstad, fungerende HR-sjef ved Nordlandssykehuset, til NRK. Elektiv drift vil si planlagte operasjoner, i motsetning til akutte operasjoner.

Hilde Annie Pettersen Kvalvik, kommunikasjonssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge

– Avhengig av fly

SAS har satt opp en flyging som skal ta med seks intensivsykepleiere til UNN i Tromsø mandag ettermiddag. Dette flyet skal så videre til Svalbard for å avløse intensivlegen som jobber der, opplyser Kvalvik til VG.

Før denne løsningen beskriver hun situasjonen på sykehuset som kritisk. Seks intensivsykepleiere utgjør en del stor del av bemanningen på UNN.

VG skrev nylig at SAS-streiken kan true sykehuskapasiteten.

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN uttalte søndag at virksomheten er forsvarlig, men at de opererer med en stadig høyere risiko.

– Avstandene i Nord-Norge er store. UNN er avhengig av fly både for å få sommervikarer til Tromsø og for å gjennomføre mannskapsbytte av anestesilege på Svalbard. Dette skal egentlig skje på mandag, men det er utfordrende på grunn av streiken, sa Lindekleiv.

Etter VG-saken ble publisert søndag ettermiddag ga SAS-pilotene dispensasjon fra streiken for Svalbard.

«Dispensasjonen er nå utvidet til å gjelde for alle SAS-flyginger hele uken, til og med søndag 17. juli», skrev pilotene i en melding.

Tidligere samme dag ble det meldt at én flyging til og fra Svalbard fikk unntak fra streiken, før dispensasjonen altså ble utvidet.

En uke med streik

SAS og pilotene var i et statusmøte med riksmekler Mats Wilhelm Ruland mandag formiddag. Det var ikke forhandlinger, men en oppdatering om hvor partene står.

– Konflikten er helt fastlåst, men vi kommer til å ha nye møter denne uken for å fortsette arbeidet med å finne en løsning, skrev riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en SMS til E24.

Streiken startet forrige mandag, da over 900 piloter gikk ut i streik.

Les også

Varsler nye møter mellom SAS og pilotene denne uken

Les på E24+

Fra luksus og stolthet til økonomisk kollaps: Dette er historien om SAS

Publisert: