Russlands generalkonsulat i Kirkenes bestilte «et større beløp» i dollar

Men som følge av sanksjonene som Norge har innført mot Russland leverte ikke Nokas pengene.

Generalkonsul Nikolay Konygin ved Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes.
Publisert:

Torsdag 3. mars skrev Nokas Verdihåndtering AS til Utenriksdepartementet (UD).

«En av våre kunder, Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes, har bestilt et større beløp i dollar for utlevering til deres kontor i Kirkenes», står det i brevet.

På dette tidspunktet var det varslet vidtrekkende sanksjoner mot Russland, også fra Norge, men de var ikke innført i norsk rett ennå.

Situasjonen fikk Nokas til å lure på hva de skulle gjøre med bestillingen.

«Vi har vært i kontakt med Norges Bank og Finanstilsynet for å få avklart om en slik leveranse er underlagt sanksjonene mot Russland, men har blitt henvist til dere for avklaring», skriver Nokas.

Selskapet spurte derfor UD om salg av valuta til Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes er underlagt sanksjoner, eller om dette kan behandles som ordinært salg av valuta innenfor gjeldende regler.

Les også

Bedrifter ber UD om hjelp: – Vi har leverandør som eies av russisk oligark

Fikk grønt lys

E24 har skrevet om flere norske selskaper som har tatt kontakt med UD om ulike problemstillinger knyttet til Russland-situasjonen.

Nokas fikk det samme svaret som de fleste andre har fått. Der skriver UD at «inntil det norske regelverket er på plass henstilles det om å sette seg inn i det relevante regelverket som er vedtatt av EU».

Svaret var ikke tilfredsstillende for Nokas, som sendte en ny mail.

Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes.

«Konkret så gjelder det levering av valuta til et norsk konsulat som befinner seg på norsk jord. Så lenge ambassader og konsulater ikke er stengt, så trenger vi å forstå hvilken hjemmel som kan legges til grunn for å nekte utlevering til disse», skrev Nokas.

Fredag 4. mars svarte UD at «så lenge sanksjonene ikke er gjennomført i norsk rett, kan vi ikke se at de vil være til hinder for et slikt salg».

De første sanksjonene mot Russland ble innført forrige fredag, 18. mars.

Har ikke sendt penger

Generalkonsulatet i Kirkenes er underlagt Russlands norske ambassade.

Kirkenes er administrasjonssenter i Sør-Varanger kommune, kommunen med Norges eneste grensepasseringssted mot Russland.

Blant konsulatets fremste tjenester er å bistå med visum til Russland.

E24 har sendt spørsmål om saken til både konsulatet og ambassaden, men har ikke fått svar.

Nokas’ kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen skriver i en e-post at de følger det til enhver tid gjeldende regelverket og forholder seg til svarene de får fra myndighetene.

– I denne saken hadde vi behov for å få en ytterligere avklaring før vi eventuelt ekspederte bestillingen.

Ådne Mauritzen, kommunikasjonsdirektør i Nokas.

Nokas har nå fått klarhet, sier Mauritzen.

– I henhold til sanksjonene som ble innført 18. mars, er bestillingen ikke effektuert.

Han forteller at Generalkonsulatet i Kirkenes er én av mange ambassader, konsulater og offentlige myndigheter som benytter seg av deres tjenester.

I denne sammenhengen beskriver Mauritzen pengesummen til konsulatet som et helt ordinært beløp. Av sikkerhetshensyn vil han ikke si nøyaktig hvor mye penger det er snakk om.

– Dette var et helt regulært beløp, men gitt den geopolitiske situasjonen gjorde vi flere undersøkelser.

Les også

Norsk selskap tror deres russiske fabrikk blir annektert

Publisert:
Gå til e24.no