Kontrer advokatenes skattekritikk: – Gråter for sine syke klienter

Regjeringens privatflyskatt-forslag har bred støtte i stortinget. Flere åpner likevel for presiseringer.

NYE SKATTEREGLER: Både Høyre, SV og Rødt er enige i at det er behov for en innstramming i skatteregler for privat konsum i selskap.
Publisert: Publisert:

– Det er ikke overraskende at advokatfirmaene gråter for sin syke mor, eller klienter, da, sier stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen.

Rødts nestleder fnyser av Wiersholm-advokatene som mener regjeringens forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap bryter mot menneskerettighetene.

Les også

Ut mot regjeringens privatfly-skatt: – Strider mot menneskerettighetene

I forslaget legges det opp til å avskrekke eiere av selskap fra å skjule forbruk av eiendeler som privatfly og hytter gjennom kjøp via et selskap.

Wiersholms advokater mener blant annet at forslaget vil ramme legitime næringsdrivende som driver med hytteutleie eller taxibåtvirksomhet.

Sneve Martinussen mener kritikken blir å kaste babyen ut med badevannet.

– Fordi det er uklare skillelinjer, mener de at hele forslaget bryter menneskerettighetene - intet mindre. Det er opportunt, hvis man vil hindre å tette et skattehull som lenge har vært et problem.

Hun mener uklarhetene rundt avgrensninger i forslaget vil bli oppklart etter høringsrunden, og at den er ment nettopp for å få innspill til hvordan forslaget ikke skal ramme andre enn dem de er tiltenkt. For øvrig ser Rødt helst at de foreslåtte reglene gjelder enda flere, ved at grensen settes opp til å omfatte selskaper hvor privatpersoner har mer enn 25 prosent eierskap, fremfor de foreslåtte 50 prosentene.

– Vil treffe de superrike

Heller ikke SVs nestleder Kari Elisabeth Kaski deler advokatenes bekymring for menneskerettighetsbrudd.

– Det er bred politisk støtte for innstramminger på skattesiden på dette området. Det kan være behov for presiseringer av hvordan regelverket skal forstås, men det er viktig at det ikke svekkes, sier Kaski.

Hun mener reglene ikke bør være for kompliserte og står ved at såkalt sjablongbeskatning – altså at inntekten fastsettes eller beregnes på forhånd av lovgiver - er nødvendig i dette tilfellet.

– Det vil treffe de superrike, slik at vi får mer rettferdig skattlegging. Så skal vi være åpne for å gjøre presiseringer hvis det gir veldig skeive utslag, men i sum har dette vært et felt som har vært veldig uhensiktsmessig skattelagt. Det er den innstrammingen vi er på jakt etter.

– Legitime innvendinger

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) mener Wiersholms advokater har enkelte poenger.

Hun understreker likevel at det var forrige regjering som startet arbeidet med innstramminger på dette skatteområdet, og at Høyre er for at det skal bli slutt på å skjule private formuesobjekter i selskaper.

– Noen av tingene som påpekes er legitime innvendinger. Vi vil se på hvordan regelverket kan endres så det ikke får utilsiktede konsekvenser for reell virksomhet som utleie av båter eller privatfly, sier Nordby Lunde.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om