Widerøe knuser SAS og Norwegian i arbeidsmiljø-kåring

SAS og Norwegian har noe å gå på når det kommer til arbeidsmiljø, ifølge piloter. Widerøe får fjerde best resultat av alle europeiske flyselskaper.

TOPPSCORE: Widerøe scorer 97 poeng av 100 poeng i pilotundersøkelsen. Kun Air France scorer høyere.
Publisert: Publisert:

5.752 piloter i over 120 europeiske flyselskaper har besvart spørsmål om hvordan det er å jobbe for deres respektive arbeidsgivere.

Dette er det hittil mest omfattende arbeidet for å kartlegge hvilke selskaper som har de mest fornøyde pilotene, ifølge European Cockpit Association (ECA). Undersøkelsen offentliggjøres neste uke.

En tredel av alle flyselskapene blir ansett som et «utmerket» sted å jobbe, viser undersøkelsen. Deriblant Widerøe, med en score på 97 av 100.

Også det ferske selskapet Flyr havner i «utmerket-kategorien», men her har kun syv piloter svart.

Les også

Flyr-sjefen: – Vi gjorde ting vi aldri trodde var mulig, på ekstremt kort tid

Henrykte Widerøe-piloter

Svarene fra 90 gjennomgående fornøyde Widerøe-piloter sørger for at det som er Nordens største regionale flyselskap havner på en fjerdeplass i den totale oversikten, kun slått av Air France, nederlandske Martinair og tyske Condor Airlines.

«Pilotene er svært fornøyd med sosiale forhold, arbeidsmiljø og turnus. Det kan imidlertid være verdt å nevne at når jobben dreier seg om kortbane-flyginger i utfordrende, arktisk klima og terreng – av og til med kun ti minutter på bakken – så må man jobbe ganske hardt for den moderate lønnen man får sammenlignet med større selskaper», oppsummerer ECA.

– Etter to meget krevende år for å ta Widerøe gjennom pandemien er jeg veldig glad for å se at våre medarbeidere fortsatt synes de har en god arbeidsplass, skriver Widerøe-sjef Stein Nilsen i en e-post.

Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

Han påpeker at Widerøe, med de utfordrende geografiske og klimatiske forholdene, er helt avhengig av høy gjensidig tillit og et godt samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte.

– Selv om undersøkelsen viser at vi er på riktig vei, må vi fortsette å utvikle oss og lete etter forbedringer. En luftfartsbransje i endring vil kreve enda mer av oss fremover og den eneste modellen vi ser er å utvikle Widerøe sammen med de ansatte.

Les også

E24-podden: Widerøe-sjefen om flykjøp, pandemi og herredømmet på Vestlandet

Tynnslitt tillit i SAS

I klassen under «utmerket» finner man selskaper som stort sett oppfattes som gode arbeidsplasser, men som har noe å gå på, ifølge ECA. Her plasseres Norwegian (74 poeng) og SAS (72 poeng).

313 SAS-piloter har avgitt svar i undersøkelsen. De er godt fornøyd med vilkårene i ansettelseskontrakten, men langt mindre tilfreds med bedriftskulturen og arbeidsgivers tilrettelegging for en god balanse mellom jobb og fritid.

«SAS scorer ganske høyt på sosiale nøkkelindikatorer, men i sine skriftlige svar er pilotene gjennomgående bekymret for de siste tiders utvikling. (..) Piloter klager på at avtaler brytes, at fagforeninger blir marginalisert og at tilliten til ledelsen er på et bunnivå», oppsummerer ECA.

E24 har tidligere omtalt en SAS-undersøkelse fra juli, der 6 prosent av pilotene svarte at de har tillit til ledelsen.

– SAS gjennomgår en svært omfattende omstilling og er fortsatt preget av den største krisen i luftfarten noensinne. Vi har sagt opp 5.000 verdsatte medarbeidere, drøyt 500 av dem er piloter. SAS jobber nå for å sikre et sterkt og fremtidsrettet flyselskap og overholder alle våre avtaler og forpliktelser overfor våre ansatte i dette arbeidet, skriver pressesjef John Eckhoff i en e-post.

Pressesjef John Echoff i SAS

– Et annet Norwegian nå

92 Norwegian-piloter har avgitt svar.

De gir i snitt 80 av 100 poeng til arbeidsgivers forhold til fagforeninger, 75 poeng til ansettelsesmodell og kontraktmessige avtaler, samt 71 poeng til bedriftskulturen og arbeidsgivers tilrettelegging for en god balanse mellom jobb og fritid.

Samtidig som Norwegian scorer høyt på nøkkelindikatorer for samfunnsansvar, beskriver de skriftlige tilbakemeldingene fra piloter ifølge ECA en rekke utfordringer som resultat av den lange prosessen som i vår endte med en omfattende restrukturering av selskapet.

– I 2020 og første halvdel av 2021 skapte pandemien og den påfølgende rekonstruksjonen av selskapet usikkerhet for alle i selskapet, og mange kolleger mistet jobben sin. Usikkerheten ble ytterligere forsterket av at ingen med sikkerhet visste når eller hvordan markedet ville skape et forretningsgrunnlag igjen for Norwegian. Undersøkelsens resultater må naturlig nok ses i lys av dette, skriver presseansvarlig Andreas Hjørnholm til E24.

Han påpeker at situasjonen nå er en annen for Norwegian, til tross for at smittetallene stiger igjen.

– Vi har i dag et finansielt solid selskap, vi har en organisasjon hvor alle er ansatt i samme konsernstruktur, og vi inkluderer alle medarbeidergrupper i den videre gjenoppbygningen av selskapet. Fordi vi mener at det vil resultere i et Norwegian som er sterkere og mer konkurransedyktig enn tidligere år.

Les på E24+

Sjåførkrise på vei til Norge. Selv NHO vil øke lønnen.

Fagforeningsjumbo Wizz Air

Lenger ned i oversikten finner man prominente lavkost-selskaper som Ryanair (38 poeng) og Wizz Air (33 poeng).

133 Wizz Air-piloter har i snitt gitt 2 av 100 poeng for selskapets forhold til fagforeninger.

Wizz-sjef Jozsef Varadi har tidligere langet ut mot det å organisere seg som ansatt.

Også Ryanair har en brokete historie med fagforeninger, men anerkjente en for første gang i slutten av 2017.

Nå får selskapet en score på 45 poeng for arbeidsgivers forhold til fagforeninger og tariffavtaler.

Les også

Sparkede Wizz Air-piloter reagerer på lekket lydopptak

Publisert:
Gå til e24.no