Nav-sjefen: – Veksten i ledighet har avtatt

Nav-direktør Hans Christian Holte ser avtagende vekst i ledigheten etter at skissen til lønnsstøtteordning kom på plass.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte
Publisert: Publisert:

Foreløpige tall fra Nav viser at det er registrert 124.500 helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det går frem av en melding.

Dette er 900 flere enn tirsdag 21. desember og utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Tallene er ikke justert for sesongvariasjoner.

– Ledigheten steg før jul i forbindelse med at mange virksomheter innen servering og overnatting varslet om permitteringer av ansatte, men etter at en skisse til lønnsstøtteordningen kom på plass før jul, har veksten i ledighet avtatt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Det ble enighet om lønnsstøtteordningen før jul.

74.000 personer er registrert som helt arbeidsledige i dag, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsledigheten, som er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 88.400 personer, eller 3,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 36.200 personer registrert som delvis arbeidsledige.

Nav har gjennom pandemien i perioder lagt frem ukentlige ledighetstall, i tillegg til de månedlige ledighetstallene.

Tallene bør tolkes med varsomhet. Nav skriver at de antar at en del arbeidssøkere som registrerte seg i uken før jul kanskje ikke lenger er reelle arbeidssøkere ettersom enkelte store arbeidsgivere uttalte offentlig at de ville trekke tilbake permitteringsvarslene.

«En del arbeidssøkere kan dermed være tilbake i arbeid», skriver Nav.

Siste oppdatering om ledighet før denne viste at antallet permitteringsvarsler tredoblet seg på én uke i desember.

Publisert:

Her kan du lese mer om