Huseiere tar opp kampen mot eiendomsskatten: John Sverre (79) saksøker kommunen

Mandag startet gruppesøksmålet mot Oslo kommune. John Sverre Svendsen (79) er en av 3.500 boligeiere som sammen med Huseiernes Landsforbund har stevnet Oslo kommune for retten.

MØTTE OPP: John Sverre Svendsen (79) møtte mandag opp for å følge rettssaken mot Oslo kommune i rettssal 818 i Oslo tingrett.
Publisert: Publisert:

– Eiendomsskatten berører kun en femtedel av boligene i Oslo. Derfor er det ikke en solidarisk skatt. Etter mitt skjønn skal en eiendomsskatt være solidarisk. Alle skal bidra, sier Svendsen.

Svendsen er pensjonist og er blitt ilagt en eiendomsskatt på 9.134 kroner.

– Denne rettssaken er et uttrykk for mistillit til byrådet i Oslo, sier Svendsen til E24.

Han bor sammen med ektefellen i en 50 år gammel enebolig i bydel Vestre Aker i Oslo.

– Huset trenger oppgradering. Tragedien er at eiendomsskatten er basert på gjennomsnittlig salgsverdi i området, og tar ikke hensyn til boligens tekniske stand. Dette rammer mange pensjonister, som eier eldre boliger som trenger oppgradering, sier Svendsen.

«Skremmende» økning

I 2017 økes skattesatsen i eiendomsskatten på boliger i Oslo fra to til tre promille.

– Det betyr at Oslo kommune vil kreve at jeg skal betale 16.000 kroner i året i eiendomsskatt. Disse pengene kunne jeg trengt til å oppgradere boligen, sier Svendsen.

Maksimal skattesats i eiendomsskatten er syv promille.

– Det som virkelig skremmer huseiere, er eiendomsskatten gradvis vil bli økt til syv promille, sier Svendsen.

Inne i sal 818 hamrer en av landets fremste skatteadvokater, Bettina Banoun i advokatselskapet Wiersholm, løs på eiendomsskatten i Oslo.

Hun representerer 3.500 boligeiere og Huseiernes Landsforbund i gruppesøksmålet mot Oslo kommune.

Les også

Klart folke-nei til eiendomsskatt

– Strider mot eiendomsskattens natur

I en pause utdyper Banoun hvorfor hun mener at retten må vurdere om eiendomsskatten i Oslo er ulovlig.

– Man må skrive ut eiendomsskatt til alle. Man bruker en modell som strider mot eiendomsskattens natur, sier Banoun til E24.

Hun viser til at de fem vestlige bydelene betaler 80 prosent av eiendomsskatten.

– Det er i strid med eiendomsskattelovens natur at kun 2 av 10 skal betale eiendomsskatt. Kommunen har ikke rett å frita åtte av ti fra eiendomsskatt, sier Banoun.

Når retten er satt, peker Banoun på at Raymond Johansen og Arbeiderpartiet i Oslo gikk til valg med et løfte om en eiendomsskatt i hovedstaden som skulle skattlegge om lag to av ti Oslo-boliger.

Dette ble gjenstand for debatt, og spørsmålet om lovligheten ble tatt opp i den offentlige debatten allerede i 2015.

Høyest i landet

Skatteadvokaten viser til at når eiendomsskattegrunnlaget i Oslo er 80 prosent av ligningsverdien på boligene, og med et bunnfradrag på 4 millioner, er boliger med en ligningsverdi på 5 millioner kroner fritatt fra eiendomsskatt i Oslo.

– Man verner leiligheter under fem millioner kroner, samtidig rammes pensjonister som har en høy formuesverdi på boligene sine og samtidig har en lav pensjon. Også barnefamilier med høy gjeldsbelastning rammes, sier Banoun.

Hun understreker at det at små leiligheter vernes for eiendomsskatt, er prisdrivende.

E24 og VG har tidligere skrevet en serie om eiendomsskatten i Norge. Du finner sakene her.

Med fire millioner er bunnfradraget i eiendomsskatten i Oslo det høyeste i landet.

– Bunnfradraget kan ikke fungere som en massiv fritaksordning som vi har her. Ingen andre kommuner har så høye bunnfradrag, sier Banoun.

Banoun peker på at tall fra Kostra viser at gjennomsnittlig bunnfradrag i de kommuner som har bunnfradrag er 309.219 kroner. Nest høyest bunnfradrag er det i Skedsmo kommune med 1,8 millioner kroner.

Hun trekker frem at kommunen kunne ha redusert ligningsverdiene med 50 prosent i stedet for 20 prosent, i stedet for å ha et høyt grunnfradrag. Da ville flere ha måttet betale eiendomsskatt i Oslo.

– Spørsmålet som retten må ta stilling er om bunnfradraget kan settes så høyt, eller om det er meningen at det skal være et fradrag i bunn, sier Banoun.

Les også

Går inn for total eiendomsskatt-nekt om få år

Ulovlig eller lovlig

Hun viser til at retten skal ta stilling til om eiendomsskatten er ulovlig for de 3.500 boligeiere som deltar i gruppesøksmålet.

Oslo kommune har krevd inn 266 millioner i eiendomsskatt for 2016.

Banoun mener at dersom retten finner at eiendomsskatten i Oslo er ulovlig, må Oslo kommune betale tilbake alle 266 millioner med renter.

Assisterende kommuneadvokat Trine Riiber kommer med klar tale i en pause.

– Oslo kommunes syn er at bunnfradraget er lovlig vedtatt. Stortinget har gitt kommunen stor frihet til å utforme eiendomsskatten, og det er et skjønn som en domstol ikke kan overprøve, Riiber til E24.

Les også

Mener eiendomsskatten rammer for få

Les også

Eiendomsskatt-kommuner avgjør boligverdiene selv: – En interessekonflikt

Les også

– Uverdig av kommunen å behandle innbyggerne på denne måten

Publisert:

Her kan du lese mer om