Anonym kilde: Vimpelcom ga presidentdatter 1,7 milliarder

Telenor ber Vimpelcom om nye svar etter notatbombe fra anonym kilde.

OMSTRIDT: Gulnara Karimova avbildet under et moteshow i Beijing i 2012.

Jason Lee
Publisert:,

Saken om mulig korrupsjon knyttet til det deleide Telenor-selskapet Vimpelcoms inntreden i Usbekistan kan vise seg å være langt større enn foreløpig antatt.

Så langt har både de amerikanske, hollandske og sveitsiske etterforskerne lagt til grunn at Vimpelcom skal ha utbetalt 94,5 millioner dollar til selskapet Takilant som antas å være kontroller Gulnara Karimova som er datter av presidenten i Usbekistan.

Det er også i tråd med det Vimpelcom selv rapporterte i fjor vår til amerikanske børsmyndigheter.

«Whistleblower»

Men nå har Nærings- og fiskeridepartementet mottatt et omfattende notat fra en anonym kilde som er signert «whistleblower» om saken.

Hvis den anonyme kilden har rett er Vimpelcom-saken langt større i omfang enn det som tidligere har vært kjent.

I notatet er det listet opp utbetalinger til selskaper kontrollert av Karimova på i alt 219,5 millioner dollar, eller nærmere 1,7 milliarder kroner.

Utbetalingene skal ha skjedd helt frem til juli 2012.

Telenor har i en pressemelding offentliggjort notatet. De har også oppgitt den anonyme kildens oppstilling av utbetalingene.

(Saken fortsetter under bildet.)

NYE PÅSTANDER: Den anonyme kilden har laget en oversikt over utbetaltingene.

«Den mottatte informasjonen beskriver forhold vedrørende VimpelComs inntreden i Usbekistan som er nye for Telenor», skriver Telenor i pressemeldingen.

«Dette gjelder påståtte betalinger utover de som allerede er bekreftet og antatt, samt beskrivelser av VimpelComs inntreden i andre markeder. Dette representerer også forhold Telenor allerede har tatt skritt for å få oppklart, og som minoritetseier vil Telenor umiddelbart kontakte VimpelCom for ytterligere forklaringer.»

- Sammenblanding

Selv om Telenor har offentliggjort notatet mener det at det er grunn til å vise ekstra aktsomhet rundt informasjonene som fremkommer.

De mener en del av opplysningene i notatet er vanskelig å forholde seg til da det er en sammenblanding av kjent og ukjent informasjon, påstander og spekulasjoner.

«I sum kan dette tolkes som et forsøk på å diskreditere Telenor i lys av den alvorlige situasjonen rundt VimpelComs investeringer i Usbekistan,» skriver Telenor.

(Saken fortsetter under videoen som viser Telenor-toppenes pressekonferanse onsdag)

Telenor forsikrer at de ikke har holdt tilbake opplysninger om saken i de redegjørelser selskapet har gitt om saken til norske myndigheter og til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

«Telenor vil orientere norske myndigheter om våre vurderinger av de alvorlige påstandene som nå er fremsatt anonymt,» heter det i pressemeldingen.

Styreleder Svein Aaser i Telenor ønsket ikke å kommentere saken fredag, men henviste til Telenors informasjonsavdeling. Infoavdelingen har ikke besvart E24s oppringninger i etterkant av at pressemeldingen ble sendt ut.

Les også

Telenor-topper la alt ansvar på Vimpelcom

Les også

Telenor: Betød litt at en nordmann forsikret at alt var i orden

Les også

Åpen høring om Vimpelcom-saken: Betaling for lisenser, analyser eller korrupsjon?

Her kan du lese mer om