Enger frikjent i Yara-saken

Tidligere konsernsjef Thorleif Enger er frikjent i Yara-saken. To tidligere konserndirektører frikjennes også, mens tidligere konserndirektør Ken Wallace er kjent skyldig i grov korrupsjon i Libya og India.

FRIKJENT: Thorleif Enger, tidligere sjef i Yara, er frikjent i Yara-saken.
Publisert:

Yara-saken ble omtalt som Norges mest alvorlige korrupsjonssak da den gikk for Oslo tingrett i fjor vinter. Fire personer i kunstgjødselkonsernets tidligere toppledelse ble da dømt til mellom to og tre års fengsel.

Saken gjelder to forhold: Bestikkelser av sønnen til den tidligere oljeministeren i Libya og bestikkelser av sønnen til en indisk statssekretær.

Alle de fire nektet straffskyld.

– I den såkalte Yara-saken har juryen i dag vendt tilbake til rettssalen med sin kjennelse om skyldspørsmålet. Juryen svarte «ja» på begge spørsmål om skyld for grov korrupsjon for Kendrick T. Wallace. På skyldspørsmålene for Daniel Clauw, Thorleif Enger og Tor Holba svarte juryen «nei», opplyser Borgarting lagmannsrett.

Straffeutmålingen er fortsatt ikke klar.

Fikk kjempebot

Det var i april 2011 at Yara varslet Økokrim om mulig korrupsjon knyttet til et prosjekt i Libya.

I januar 2014 vedtok selskapet et forelegg på 295 millioner etter det Økokrim kalte en «usedvanlig alvorlig korrupsjonssak». Forelegget gjaldt forhold som fant sted mellom 2004 og 2009.

Samme dag ble det kjent at det ble tatt ut tiltale mot tidligere konsernsjef Thorleif Enger for to tilfeller av grov korrupsjon. Enger var konsernsjef i Yara fra 2004 til 2008.

To dager senere ble det kjent at også Tor Holba, Kendrick Taylor Wallace og Daniel Clauw var tiltalt.

Myndighetene mente blant annet at fem millioner dollar ble lovet den libyske oljeministerens sønn. 1,5 millioner dollar ble utbetalt til en konto som sønnen disponerte i Sveits.

Tre millioner dollar skal ha blitt lovet sønnen til en høytstående indisk tjenestemann. Høsten 2007 ble én million dollar utbetalt via selskaper og kontoer i Liberia, Hongkong og Jomfruøyene.

Hvem visste hva?

Et sentralt spørsmål har vært hvorvidt utbetalingene var forankret i den daværende konsernledelsen. Økokrim mente at dette var tilfellet.

I tingrettsdommen heter det at Enger «ga sin godkjennelse til at personer i hans lederteam begikk korrupsjon og viste dermed at korrupsjon var akseptert i Yara», og han ble da også idømt den strengeste straffen av de fire.

Ankesaken startet 23. august i Borgarting lagmannsrett.

– Vi mener det er flere grunnlag for frifinnelse, både med hensyn til hva som helt faktisk har skjedd, og hva han faktisk har fått kunnskap om, sa Engers advokat, Ellen Holager Andenæs.

Yara er verdens største leverandør av mineralgjødsel med over 7.600 ansatte og virksomhet i flere enn 50 land.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om