Nyboligsalget falt 29 prosent i april

Nyboligsalget er det laveste som er registrert for april måned, med unntak av coronaåret 2020, melder Boligprodusentenes Forening.

Igangsettingen av nye boliger i 2022 er foreløpig på samme nivå som fjoråret, melder Boligprodusentene.
Publisert:

Fredag fremla Boligprodusentene tall for salg og igangsetting av nye boliger for april 2022. Nyboligsalget i april er, med unntak av 2020, det laveste som er registrert.

– Stor usikkerhet i entreprenørmarkedet på grunn av den svært sterke prisveksten på byggevarer, uforutsigbarhet på levering av byggevarer, og konsekvenser av krigen Ukraina preger fortsatt salg og igangsetting av nye boliger, sier Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– Vi må være forberedt på at denne situasjonen i boligmarkedet kan vare lenge, sier Hiim.

Færre igangsatte boliger

For mars og april samlet, var salget i år 11 prosent lavere enn i fjor. Så langt i år er det solgt 7974 boenheter, det er 13 prosent under samme periode i 2021.

I april falt igangsettelse av nye boliger med 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I revidert statsbudsjett, som ble fremlagt av regjeringen torsdag, står det at høy prisvekst på byggevarer, mangel på arbeidskraft, lavere boligprisvekst og økte renter ventes å bremse boliginvesteringene fremover.

Venter kansellerte og utsatte prosjekter

– Våre byggherrer opplever at det er krevende å finne entreprenører som kan tilby priser som gir forutsigbarhet på prosjektene. De som bygger selv er sterkt påvirket av den kraftige prisøkningen på råvarer og usikkerheten knyttet til hva som vil skje fremover, sier Hiim.

– Vi ser allerede at prosjekter som ikke er satt i gang blir kansellert eller utsatt. Det har vi sett eksempler på allerede, legger han til.

Nedgang i hyttemarkedet

Salget av nye fritidsboliger ligger også langt under fjoråret, med en nedgang på 54 prosent i forhold til samme periode i 2021.

Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5709 enheter, som er 25 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om