Verisure tapte klagesak: Gebyr på 766 millioner kroner opprettholdes

Konkurransetilsynet fikk medhold hos klagenemnda. – Vi er svært skuffet, sier alarmselskapet.

GEBYR: Alarmselskapet tapte sak mot Konkurransetilsynet.
  • Eivind Bøe
Publisert:

Verisure og Sektor Alarm fikk varsel om gebyr i 2019, og førstnevnte klagde. Det endte med tap hos Konkurranseklagenemnda.

Konkurransetilsynet ga i fjor i alt 1,2 milliarder kroner i gebyr til de to alarmselskapene. Tilsynet mener Verisure og Sector Alarm samarbeidet om markedsdeling fra 2011 til 2017.

Aktørene er de største innen markedet for norske boligalarmer. Konkurransetilsynet har hevdet selskapene forsøkte å true hverandre til å fortsette med ulovlig samarbeid.

Sektor Alarm godtok gebyret på 467,3 millioner, mens Verisure, som fikk det største gebyret, nektet.

Klagenemnda opprettholder gebyret på 766 millioner kroner, ifølge en melding torsdag.

– Vi er fornøyde med nemndas vedtak. Det er grundig og understreker at markedsdeling er et alvorlig brudd på konkurranseloven, noe gebyret i saken også reflekterer, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en uttalelse.

– Svært skuffet

Gebyret på 766 millioner kroner til Verisure er Norgeshistoriens nest største konkurransegebyr.

Verisure kan reise søksmål mot vedtaket ved Gulating lagmannsrett innen tre måneder.

– Vi er svært skuffet over utfallet av Konkurranseklagenemndas ankeprosess. Vi er uenige i vedtaket, og skal nå gjennomgå dette nøye før vi bestemmer oss for neste steg, står det i en uttalelse fra Verisure sendt fra pressetalsperson Glenn Ø. Støldal.

Verisure fastholder at det ikke har vært noen ulovlig avtale mellom selskapene. I meldingen fra Verisure står det at sakens fakta «viser fortsatt at det har vært hard konkurranse i markedet mellom Verisure og Sector i alle salgskanaler i hele perioden som er undersøkt».

– Vi er opptatte av å opptre etisk forsvarlig og fullt ut i tråd med alle gjeldende lover og regler, og vi er sterke tilhengere av konkurranse mellom aktørene i markedet, sier Støldal.

Mener selskapene delte markedet mellom seg

Konkurranseklagenemnda har funnet at det er «bevist med klar sannsynlighetsovervekt» at det fant sted ulovlig markedsdeling og utveksling av konkurransesensitiv informasjon i den aktuelle perioden.

Tilsynet mener samarbeidet gikk ut på å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Begge selskapene skal ha begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder, og dette har angivelig skjedd over hele landet.

«Etter en konkret vurdering legger nemnda også til grunn at gebyrets størrelse er riktig utmålt, og opprettholder overtredelsesgebyret på 766 millioner kroner», står det i meldingen fra Konkurranseklagenemnda.

Varsel om massesøksmål og nye undersøkelser

Sector Alarm og Verisure har fått varsel om massesøksmål etter Konkurransetilsynets gebyrer. På vegne av 400.000 kunder vil Alarmkundeforeningen gå til søksmål mot alarmselskapene for det de beskriver som overfakturering av kunder i tidsrommet mellom 2011 og 2017.

Konkurransetilsynet har tidligere også meldt at det undersøker såkalt «winback» i alarmmarkedet. «Winback» betyr at en tidligere leverandør retter markedsføring eller salgsaktivitet for å «vinne tilbake» en kunde som har sagt opp abonnementet.

Les på E24+

Pandemien gjorde presten til mangemillionær «over natten»

Les på E24+

– Lite sannsynlig at du gjør den beste dealen nå

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Verisure
  2. Sikkerhet
  3. Konkurransetilsynet
  4. Sector Alarm

Flere artikler

  1. Verisure betaler gebyr på 766 millioner for ulovlig samarbeid

  2. Gebyr for konkurranselovbrudd går ikke ut over kundene

  3. Konkurransetilsynet anker dom om Schibsteds oppkjøp av Nettbil til Høyesterett

  4. DNB klager på at de ikke får kjøpe Sbanken

  5. DNB får kjøpe Sbanken