Tidligere Yara-sjef får over ni millioner kroner i erstatning

Thorleif Enger fikk medhold på flere punkter i søksmålet mot staten.

Tidligere konsernsjef Torleif Enger, her fra Yaras kvartalstallfremleggelse i 2005.
Publisert:

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger ble i desember 2016 frikjent for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Siden den gang har han kjempet for erstatning og oppreisning for det han mener var urettmessig straffeforfølgelse.

Enger tapte saken i tingretten, men nå har Borgarting lagmannsrett gitt han medhold på flere punkter.

Staten er i lagmannsretten dømt til å betale 9,27 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap til Enger. I tillegg må staten betale avsavnsrenter, oppreisningserstatning og saksomkostninger. Totalt må staten ut med 11,6 millioner kroner til Enger.

– Krav på erstatning

– Lagmannsretten har gjort det klart ar det er staten og ikke Thorleif Enger som skal bære tapet som skyldes en uriktig tiltale og den uriktige straffedommen i tingretten. Etter lagmannsrettens frifinnelse i straffesaken har Enger krav på erstatning. Det er helt i tråd med lovens løsning, skriver advokat Hanne Skaarberg Holen som representerer Enger til E24.

Engers andre advokat Jan Erik Teigum skriver at de er fornøyde med at Enger får dekket det vesentlige av hans økonomiske tap.

Advokat Arne Johan Dahl hos Regjeringsadvokaten skriver i en e-post at spørsmålet var om Engers krav om erstatning etter straffeforfølgning skulle settes ned på grunn av hans håndtering av to konsulentavtaler i India og Libya.

– Lagmannsretten mener Engers opptreden i forbindelse med konsulentavtalen i India, blant annet knyttet til utbetaling av 1 million dollar til en konsulent, gjorde det naturlig at det ble iverksatt etterforskning. Engers erstatning ble derfor satt ned, skriver Dahl.

– Samtidig mener lagmannsretten at det ikke er grunn til å sette ned erstatningen på grunn Libya-forholdet. Resultatet blir at Enger får erstatning og oppreisning, men at erstatningen settes noe ned, skriver han videre.

Dahl forklarer at dommen akkurat er mottatt og at han sammen med Statens sivilrettsforvaltning vil gjennomgå dommen grundig og gjøre en nærmere vurdering av den.

Les også

Yaras tidligere juridiske direktør funnet skyldig i korrupsjon

Må dekke deler av tapet selv

Den tidligere Yara-sjefen krevde i utgangspunktet 13,8 millioner kroner i erstatning, samt drøyt en million kroner i renter. Tapet knyttet seg til bortfall av honorar fra fire styreverv og konsulentoppdrag.

Retten mener at Enger selv må bære halvparten av tapet han har hatt i forbindelse med siktelsen mot han. Dette forklares blant annet med at han ifølge retten «kan bebreides» for håndteringen av det såkalte India-forholdet.

Samtidig får han full erstatning for tapet knyttet til tiltalen. Lagmannsretten understreker at en langvarig og omfattende etterforskning ikke var uforholdsmessig.

«Den omfattende etterforskningen innebærer imidlertid at verken tiltalen eller den uriktige domfellelsen i tingretten kan anses å være foranlediget av Engers forhold. Tiltalen viste seg ugrunnet, da Enger ble frifunnet for det han var tiltalt for», skriver retten.

På bakgrunn av dette mener Lagmannsretten at det ikke er riktig at Enger må ta noen del av den økonomiske risikoen for tapet han har lidt som følge av tiltalen.

Rettelse: I den første versjon av denne saken brukte E24 feil fornavn på Thorleif Enger. Navnet ble rettet klokken 11.02.

Publisert:
Gå til e24.no