Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale

Norge og Russland er enige om en fiskeriavtale for 2022, opplyser regjeringen.

Den nye norsk-russisk fiskeriavtalen er biologisk bærekraftig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).
Publisert: Publisert:

– Norge og Russland er enige om at vi må ha en havforvaltning i nordområdene som er både langsiktig og bærekraftig slik at vi tar vare på verdens største torskebestand og de andre artene i Barentshavet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

I meldingen heter det ar torskebestanden fortsatt er på et høyt historisk nivå. Totalkvoten for nordøstarktisk torsk ble satt til 708.480 tonn for 2022. Denne kvoten fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland som tidligere år.

Norges kvote vil være 321.605 tonn.

For hyse er totalkvoten fastsatt til 178.532 tonn. Her vil Norges kvote være 88.130 tonn.

For første gang siden 2018 åpnes det for loddefiske. Totalkvote er på 70.000 tonn, der den norske andelen utgjør 41.950 tonn.

Totalkvoten for blåkveite i 2022 er fastsatt til 25.000 tonn, mens kvoten for snabeluer på 67.210 tonn. Norges kvote ligger her på henholdsvis 12.975 og 46.391 tonn.

Fiskarlaget opplyser at de er fornøyd med avtalen.

– Vi er fornøyd med avklaringer underveis og at samarbeidet med Russland om de enormt viktige bestandene i Barentshavet nok en gang er konkretisert i en avtale, sier leder for Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om