Ut mot regjeringens privatfly-skatt: – Strider mot menneskerettighetene

Nye særregler for privat konsum vil ramme langt flere enn regjeringen ønsker å treffe, mener advokat og skatterettsekspert.

Partner Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm mener regjeringen går for langt i nytt skatteforslag.
Publisert:

I et nytt forslag til endring i skatteregler vil regjeringen sette en stopper for at privat forbruk av eiendeler som privatfly og hytter, kamufleres gjennom selskap.

Det blir helt feil bruk av skattesystemet, mener advokatfirmaet Wiersholms eksperter på skatt.

– Jeg tror man ikke har tenkt igjennom dette, man har bare ønsket å sette et nivå som er så høyt at det virker avskrekkende. Så har man ikke tenkt ut konsekvensene, og at det er noen grenser, sier partner Bettina Banoun i Wiersholm.

«Smutthullet» regjeringen vil til livs, kan brukes enten ved at et selskap kjøper eiendom som i realiteten blir brukt av privatpersoner, eller at et selskap kjøper eiendom og selger det videre til aksjonærene til underpris.

For å oppnå det er det nye forslaget til skattlegging av privat konsum lagt opp for å avskrekke fra denne typen virksomhet. For selskaper som eier bolig, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter samt har en personlig eier med mer enn 50 prosent kontroll, vil regjeringen skru opp skattesatsene for eieren.

– Veldig spesielt

For båt, fly og helikopter vil de beregne inntekten til 104 prosent av anskaffelseskostnaden per år. For eiendom vil den komme på 26 prosent. Det vil være mulig å få fradrag dersom det kan dokumenteres at selskapet leier ut verdiene.

Banoun mener forslaget er for bredt, og at det ikke gir mening å skattlegge noe langt ut over en realistisk sum for avkastning på eiendelen.

– Å bruke skattesystemet til nærmest å forby selskaper å kjøpe fly, båt eller bolig, er veldig spesielt, sier hun.

Det er også her advokatene i Wiersholm mener forslaget strider mot menneskerettighetene. Banoun viser til at det i Den europeiske menneskerettskonvensjonen er protokollført «borgernes rett til å nyte sine formuesgoder», og at skatt ikke skal være overdrevent høy.

I Danmark har man lignende skatteregler som dem regjeringen nå foreslår, men disse er ikke like omfattende. Blant annet er fly unntatt. Banoun mener regjeringen ikke kan foreslå strengere regler enn i Danmark, og må lage et mer nyansert forslag.

– Det man ønsker er å finne ut hvilken økonomisk særfordel aksjonæren har fått, ikke lage regler som gjør at det blir umulig å drive for eksempel taxibåtnæring eller utleie av hytter. Man går altfor hardt til verks, sier Banoun.

Hun mener regjeringen godt kan prøve seg med såkalt sjablongbeskatning – altså at inntekten fastsettes eller beregnes på forhånd av lovgiver. Men dersom de skal benytte en sjablongbeskatning, mener Banoun at de må være mye lavere.

– Hvis du får sjablongbeskatning på lønnen din, kan ikke reglene utformes til å beskattes som om du har fått ti ganger lønnen din – det blir feil.

Frykter brede konsekvenser

Særregler for skattlegging av privat konsum har vært varslet en stund, og mange har benyttet sjansen til å omorganisere selskapets struktur for eiendeler.

Men går reglene gjennom slik de står nå, frykter Banoun at det vil ramme folk som lever av å leie ut for eksempel hytter. Hun peker blant annet på at eiendeler vil bli beskattet selv når de ikke er i bruk.

Hun trekker frem et eksempel – dersom et selskap eier 100 utleiehytter, og en privatperson eier mer enn 50 prosent av selskapet – vil eieren betale skatt som om personen selv benyttet alle 100 hytter samtidig i periodene hvor de ikke er utleid.

– Det er meningsløst.

– Vil neppe bryte menneskerettighetene

Førsteamanuensis Henrik Skar ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, er uenig i at de foreslåtte skattereglene bryter menneskerettighetene.

– Menneskerettsdomstolen har understreket at statene har et meget vidt politisk spillerom på området for skatt, og det er få saker hvor stater er felt som følge av uforholdsmessig skattlegging, sier Skar.

Han viser til et tilfelle der Ungarn ble felt for menneskerettighetsbrudd, et eksempel også Wiersholm trekker frem i sin høringsuttalelse til Finansdepartementet. I dette tilfellet hadde staten brukt skatteregler til å kutte offentlig lønn for oppsagte tjenestepersoner ved at all inntekt over et visst beløp ble skattlagt med 98 prosent.

– Det gjelder et ganske ekstremt tilfelle. De foreslåtte norske skattereglene på privat konsum i selskaper er ikke like inngripende, og vil neppe bryte menneskerettighetene, sier Skar.

Han er imidlertid enig i at regjeringens forslag trenger presiseringer.

– Flere eiere av eiendomsselskaper uroer seg for at de vil bli skattlagt i perioder hvor utleieboligene står tomme som følge av vedlikeholdsbehov, mangel på etterspørsel eller skifte av leietakere. Finansdepartementet bør presisere at de foreslåtte reglene ikke får anvendelse selv om utleieboligene periodevis står tomme så lenge selskapene gjør reelle tiltak for å fremme eiendomsdriften.

Finansdepartementet er forelagt kritikken fra Wiersholm. Statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) ønsker ikke å kommentere noe, utover at regjeringen vil gå gjennom høringsuttalelsene som har kommet inn og gjøre en helhetlig vurdering av forslaget.

Les også

«Monsterskatt» i strid med menneskerettighetene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om