Butikkjeder fortviler over «urimelig høye» krav fra utleier

Butikkeiere opplever husleieøkning på 10–20 prosent, ifølge Virke. Nå ber organisasjonen de store utleieselskapene om å moderere seg.

SKAL MØTES: Norsk Eiendom er ikke enig i de konkrete forslagene fra Virkes leder bransjepolitikk Jarle Hammerstad, men de skal møtes neste uke for å diskutere problemstillingen.
Publisert: Publisert:

På et nettmøte i regi av Virke forrige uke tok flere bedriftsledere innen varehandel opp sin bekymring om kraftige leieprisøkninger.

Arbeidsgiverorganisasjonen har nå tatt tak i saken. I et brev til de største kjøpesentereierne ber Virke dem om å vise moderasjon.

«Mange melder om urimelig høye husleieøkninger», står det i brevet som E24 har sett.

Virke skriver at disse husleieøkningene er kritisk for handelsbedrifter som er inne i en svært vanskelig tid med høye kostnadsøkninger og fallende omsetning.

De frykter at mange bedrifter ikke vil tåle en kraftig husleieøkning på toppen av dette og ber derfor utleierne gå i dialog med leietagere og bidra til at butikkene klarer seg gjennom en krevende tid, særlig knyttet til høye strømpriser.

Les på E24+

Bør du selge først? Eller droppe boligbytte? Her er ekspertenes råd

Ber om rabatt

E24 har vært i kontakt med butikkeiere som tok ordet i Virkes nettmøte. De ønsker ikke å uttale seg om saken.

På vegne av butikkene har Virke derfor tatt tak i problemstillingen.

Organisasjonen ber nå utleiere ved kjøpesentre om et par konkrete tiltak for å komme handelsbedrifter i møte.

Det første er å gå vekk fra konsumprisindeksen (KPI) når husleien for neste år skal bestemmes. Virke foreslår eksempelvis en midlertidig rabatt på 40 prosent.

Jarle Hammerstad, leder bransjepolitikk i Virke, har vært med på å skrive brevet.

– Hvorfor mener dere at man skal avvike fra bransjestandard i deres medlemmers favør?

– Vi opplever nå den høyeste prisveksten siden 80-tallet. Dersom man baserer husleiereguleringen på den ekstraordinære situasjonen vi er i, får det langsiktige konsekvenser. Det er en økning leietakerne må bære også i tiden fremover. Hvilken måned man velger å regulere ut fra har stor betydning med høstens KPI-vekst.

Manglende interesse for enøk

Det andre tiltaket Virke ber om er at huseier går i dialog med leietagere om prinsipper for fremtidig regulering av husleie og felleskostnader, samt energieffektiviseringstiltak på kjøpesentrene.

Dette punktet henger sammen med en annen misnøye Virke har fått høre om:

Organisasjonen sier at de har mottatt tilbakemeldinger fra leietagere som opplever manglende interesse hos sentereiere for å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i.

«Det er uheldig dersom utleiere ser seg mer tjent med å overføre økningen i strømprisene til leietager enn å gjennomføre enøktiltak», skriver Virke.

Les på E24+

Peter Thiel: Slik påvirker den kontroversielle mangemilliardæren valget

Ikke enig i forslag

Brevet er sendt til Norsk Eiendom, i tillegg til syv eiendomsselskaper.

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i bransjeorganisasjonen er enig i at det er viktig at utleier og leietager kommer til gode avtaler i det som er en tøff tid for begge parter, men avfeier forslaget om 40 prosent rabatt.

– Nei, det blir for enkelt. Det er ulike forhold ulike steder i landet, så vi kan ikke gi en generell anbefaling. I tillegg blir det feil å legge sammen kontraktsfestet KPI-justering på husleien med felleskostnader. De har ulikt beregningsgrunnlag.

Tidligere Ap-politiker Tone Tellevik Dahl er leder i bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom.

Tellevik Dahl påpeker at husleieøkningen som KPI legger opp til faktisk er lavere enn den markedsmessige prisutviklingen.

– Det vil si at de som er i kontraktsforhold faktisk har en svakere leieutvikling enn de som er ute på jakt etter noe nytt. I tillegg må leiertakersiden forstå og anerkjenne den kostnadsveksten gårdeierne har, med økte renter på store lån samt økte kostnader til løpende vedlikehold.

Når det gjelder felleskostnadene er økningene et resultat av høyere kostnader for utleier, mener Tellevik Dahl.

– Det er absolutt i gårdeiers interesse at ikke leietagerne går konkurs, men på motsatt side er det også i leietagers interesse at gårdeier innfrir sine forpliktelser til banker og at byggene de leier i driftes forsvarlig og er i god stand. Derfor må vi skape en felles forståelse om at begge parter står i krevende tider.

Les på E24+

Hanne brukte et kvarter på å flytte boliglånet. Det sparer hun 1500 kroner i måneden på

Kjenner seg ikke igjen

Norsk Eiendom-sjefen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av kjøpesentereiere som viser manglende interesse for enøktiltak.

– Våre undersøkelser viser at gårdeiere landet rundt absolutt ønsker og planlegger enøktiltak. Problemet er at alle utgifter er på utleier, mens gevinsten ligger hos leietager. Derfor er vi positive til det Virke skriver om at partene bør bli enige om en kostnadsfordeling knyttet til investering.

– Virke mener at dette som hovedregel bør være en kostnad utleier står for?

– Slik er dagens kontrakter utformet. Men med et økt kostnadsnivå også for utleier, samt at Enova har avviklet sine enøktilskudd for næringsbygg, kan det være krevende å regne hjem større energieffektiviseringstiltak nå.

– Utfordringen slik vi ser det er at politikerne retter alle virkemidler mot leietager mens det er utleier som har makt og myndighet til å gjøre noe med energisituasjonen. Derfor jobber vi som bransjeforening iherdig opp mot myndighetene for at de skal gjøre det enklere å energieffektivisere bygg.

Les på E24+

Kommentar: En tidsinnstilt utgiftsbombe

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om