Norske bønder krever krisepakke fra regjeringen: – Nå haster det

Den verste tørken på over 50 år har satt norske bønder i en svært vanskelig situasjon. I Sverige har krisepakke blitt innvilget, og de norske bondeorganisasjonene mener det er uhørt om ikke norske bønder får det samme.

TØRT: Tørker som har rammet hele Nord-Europa gjør at bøndene taper store inntekter. Nå håper de en krisepakke fra regjeringen kommer på plass.
  • Nina Tuv
Publisert:

– Det er helt uhørt, det er minst like stor krise her som i Sverige, og den norske regjeringen stiller ikke opp i det hele tatt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg, til E24.

Mandag ble det klart at Sveriges regjering gir bøndene i landet en krisepakke på 1,2 milliarder svenske kroner (1,12 milliarder norske kroner) for å hjelpe med vanskelighetene tørken har ført til.

Norske bønder har også bedt om krisepakke, men har foreløpig ikke fått innvilget ekstraordinær kompensasjon fra regjeringen.

Nå haster det, mener lederen i Norges Bondelag.

– I Norge behøver vi samme medisin for å sikre at vi opprettholder størst mulig grad av produksjonsevne, sier Lars Petter Bartnes til E24.

– Vi må få krisepakke og få ja på de kravene vi har reist. Regnet uteblir, og det blir bare verre, sier Furuberg.

Landbruksminister Jon Georg Dale mener departementet er i en konstruktiv dialog med jordbruket om situasjonen, og påpeker at utgangspunktet i Sverige er annerledes.

– Vi har en skadeerstatningsordning som gjør at norske bønder er sikret erstatning. Det har ikke svenske bønder. De pengene den svenske regjeringen har lagt på bordet nå er i stor grad de samme pengene som norske bønder automatisk har tilgang til, sier Dale til E24.

Stor mangel på fôr

Den ekstreme tørken som herjer i Nord-Europa har ført til betydelig fôrmangel i hele området. Det gir økonomiske tap som følge av små avlinger, og enkelte steder må det også slaktes dyr fordi det ikke er nok fôr.

Samtidig presses prisene på fôr opp grunnet det ekstremt lave tilbudet, og når det må importeres eller fraktes langt, kommer det også betydelig kostnader inn i bildet.

– Vi må sikre et bedre økonomisk handlingsrom i den store krisesituasjonen som nå utspiller seg. Det som skjer nå kan sammenlignes med at lønnsutbetalingen uteblir en måned. Kostnadene til å skaffe fôr er for stor, så det er ikke nok penger til at det går rundt, sier Bartnes.

KREVER KRISEPAKKE: Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (t.v.) og Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag før møtet med landbruks- og matminister Jon Georg Dale mandag.

– Forventer at regjeringen bidrar

For litt under to uker siden ba Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag regjeringen om å iverksette flere tiltak gjennom en krisepakke for norsk landbruk.

I møte med landbruksministeren noen dager senere ble det klart at regjeringen innfører flere av disse for å hjelpe krisesituasjonen.

Les også

Kjedene tjener på å kutte matsvinnet: Salget av «snart utgått-varene» skyter fart

Men tiltakene som handler om ekstra økonomisk kompensasjon er det foreløpig ikke fattet noen beslutning om.

Det mener lederne av bondeorganisasjonene er for dårlig.

– Vi har en klar forventning til regjeringen om at man bidrar i en sånn kritisk situasjon utover den ordinære erstatningsordningen, sier Bartnes.

– Vi ser hva den svenske regjeringen har gjort, og det norske glimrer med sitt fravær, sier Furuberg.

Ifølge henne skal en administrativ gruppe bestående av bondeorganisasjonene og staten begynne arbeidet med å se på flere tiltak onsdag denne uken.

– Nå haster det, for her er det snakk om at bonden må få den tryggheten ekstra midler i bøtten vil gi. Som i Sverige må vi i Norge også få krisepakke. Det er uhørt ellers, sier Furuberg.

I konstruktiv dialog

Han peker på at tiltakene som har blitt innført nå har vært de viktigste å avklare på kort sikt, og at det vil bedre likviditeten til bøndene.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Når det gjelder den ekstraordinære erstatningsordningen som jordbruksorganisasjonene krever, forklarer Dale at dette krever en reforhandling av jordbruksavtalen som de venter tilbakemelding på.

Han bemerker også at norske bønder får nesten det dobbelte i overføringer årlig fra staten enn hva svenske bønder gjør, samtidig som de ikke har den samme erstatningsordningen.

– I den grad det er snakk om å komme etter andre, så er det den svenske regjeringen som i stor grad kommer etter den norske, sier Dale.

Kan gis forskudd på erstatning

Mandag opplyser Landbruksdirektoratet om at de har fremskyndet forberedelsene slik at Fylkesmannan skal kunne ta imot erstatningssøknadene som ventes.

Les også

Eksperter om tørken: Strides om det blir tomt for meierivarer

Fylkesmannen skal være klar til å behandle ordinære erstatningssøknader senest 6. august, og søknadene kan sendes inn nå.

De krever derfor at myndighetene styrker erstatningsordningen for avlingsskader med 50 prosent i inneværende år.

– Det er fremdeles behov for ekstraordinær styrking på grunn av de ekstraordinære kostnadene. Det er på det rene at det er milliardbeløp som har gått tapt i denne krisen, sier Bartnes.

Les også

Småbrukarlaget mener tørken kan gi tap på 2–3 milliarder

Les også

Strides om det blir tomt for meierivarer

Les også

Tine frykter melkemangel – ber om krisemøte

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Landbruk
  2. Solberg-regjeringen
  3. Mat og drikke

Flere artikler

  1. Bondeorganisasjonene ber regjeringen om krisepakke mot tørken

  2. Flertall for krisepakke til tørkerammede bønder

  3. Tørkerammede bønder får krisehjelp-nei fra Dale

  4. Staten tilbyr 962 millioner kroner i jordbruksoppgjøret

  5. Bøndene fikk innfridd kravene – men strømregningen må vente