Fortsatt svake tall i norsk industri

Industriledere i Norge melder om videre produksjonsnedgang i første kvartal 2016.

LAV AKTIVITET: SSB trekker frem at den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar til nedgangen

Foto: Harald Pettersen
  • Eirik Amb Nysveen
Publisert:

I dag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem Konjunkturbarometeret for første kvartal 2016. Det viser at produksjonsnedgangen fortsetter, noe den har gjort siden høsten 2014.

Den sammensatte konjunkturindikatoren for industrien var i første kvartal 2016 på -7,3 og er dermed litt opp fra -8,2 i fjerde kvartal 2015.

En indeks under null indikerer en nedgang i produksjonsvolumet i neste kvartal, og er beregnet med utgangspunkt i hva bedriftene sier om forventet produksjon, ordrebeholdning og ferdigvarelager.

SSBs Konjunkturbarometer for industri og bergverk viser de samlede utsiktene for norsk industri.

Da SSB la frem Konjunkturbarometeret for fjerde kvartal 2015 i slutten av januar skrev de at forventningene til første kvartal 2016 var negative for store deler av industrien, disse antakelsene viser seg nå å stemme.

Les også

Ny kraftig nedbemanning i Odfjell Drilling

Olje og gass trekker ned

I følge barometeret er det særlig produsenter av investeringsvarer som har hatt lavere produksjon, noe som trekker ned industrien samlet sett.

Det kommer frem i rapporten at den samlede ordrebeholdningen gikk ned i første kvartal, og at verdien på ny ordre falt både både hjemme- og i eksportmarkedet, sammenliknet med fjerde kvartal 2015. Det er den reduserte verdien på nye ordre hos produsentene av investeringsvarer som bidrar mest til den totale nedgangen i industrien. Dette rammer speielt leverandørene til olje- og gassektoren.

Har ikke blitt verre

Nedgangen i industrien har dog ikke tiltatt i styrke, og innenfor enkelte næringer har de opplevd oppgang, blant annet metallindustri og trelast- og trevareindustri.

«Samtidig var det økt produksjon innenfor konsumvarer, hvor spesielt produsenter av næringsmidler opplevde en oppgang»

Les også

Anleggsbransjen opplevde «hull» i markedet etter krisetider - advarer oljebransjen

Negative utsikter

SSB ser heller ikke spesielt positivt på utsiktene for den norske industrien. De skriver at utsiktene for andre kvartal i 2016 totalt sett er negative. Dersom denne antakelsen stemmer vil det være sjette kvartalet på rad med produksjonsnedgang i industrien.

Samtidig informerer bedriftsledere i Norge om at allerede vedtatte investeringslaner nedjusteres og at tilgangen av nye ordrer og ordrebeheholdningen er forventet å fortsette å falle.

Videre skriver de at det er klare forventninger til et videre fall i sysselsettingen.

SSB offentliggjorde også Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) i dag, her kommer det frem at arbeidsledigheten sank noe i februar.

Les også

Uventet fall i detaljhandelen

Les også

– Må passe på at vi ikke blir for fornøyd

Les også

1.540 har mistet oljejobben denne uken – og flere vil det bli

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Statistisk sentralbyrå

Flere artikler