Fly for alle pengene

Sjelden er en langtidsplan for Forsvaret blitt møtt med større forventning enn den som legges fram om drøyt fem uker. Stikkord er kampfly og valg av baseløsning.

FLY: Det norske forsvaret bruker mye ressurser på nye fly. Her er nye F-35.

Liz Kaszynski
  • NTB
Publisert:

I disse dager utformes politiske og militære grep som vil prege Forsvarets struktur i lang tid framover. Kjøpet av inntil 56 nye kampfly og den infrastruktur dette utløser i Norge, er Forsvarets største investering noensinne. Anskaffelsen av de fem fregattene blir overgått med god margin.

Til grunn for regjeringens forslag ligger forsvarssjef Harald Sundes såkalte fagmilitære råd fra 24. november i fjor, hans anbefaling om hvordan Forsvaret skal utvikle seg i perioden 2013-2016, innenfor de økonomiske rammer som er ventet.

Langtidsplanen omfatter alle sider av Forsvarets virksomhet, selv om det er lett å få det inntrykk at alt dreier seg om de nye kampflyene. Bare til forberedelser ber forsvarssjefen om 4,2 milliarder kroner ekstra hvert år de neste ni år. Og dette er utenfor selve anskaffelsessummen.

Sunde konstaterte ved presentasjonen av sitt råd, at den store og smertelige omstillingen fra invasjonsforsvar til innsatsforsvar er over i løpet av 2012, men at kostnadene framover ikke blir mindre av den grunn.

Dominerer

Det altoverskyggende tema i den kommende fireårsperioden blir forberedelsene til innfasing av de nye kampflyene. Afghanistan-engasjementet går mot sin slutt, og de siste norske styrkene ligger an til å bli trukket ut i 2014. Noe nytt stort utenlandsoppdrag er ikke i sikte og blir neppe aktuelt på lang tid.

Mye oppmerksomhet blir dermed rettet mot hjemlige forhold. Men ikke alt dreier seg om kampfly. General Sunde foreslår også å omorganisere hæren og opprette en vervet bataljon i Troms etter mønster av Telemark bataljon på Rena. Han mener at et slikt grep vil både styrke kampevnen hjemme og gjør at regjeringen til enhver tid har mannskaper å sette inn ute, hvis situasjoner oppstår.

Dette er i seg selv et radikalt grep, som langt på vei gjør slutt på det som normalt oppfattes som allmenn verneplikt i Norge. Tanken er en videreføring av de svakheter ved innkalte mannskaper som ble påpekt av forgjengeren, general Sverre Diesen. Verneplikten er uansett ikke allmenn i noen forstand lenger, siden bare 8.000 mannskaper utfører tjeneste av årskull på rundt 60.000.

Men forslaget er politisk omstridt, og ble ikke tatt til følge i Diesens dager. Det blir det neppe i Sundes tid heller. Minst like kontroversielt er forslaget om å redusere Heimevernet fra 45.000 mann til 30.000 og eliteelementet i HV fra 5.000 til 3.000. I kjølvannet av 22. juli er dette trolig politisk uakseptabelt.

Fly for alle pengene

Men det er kampflyene all oppmerksomheten vil være rettet mot. Forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) varsler at regjeringen vil legge fram oppdaterte og best mulige anslag over leveringstidspunkt og kostnader for F-35, både selve anskaffelsessummen og såkalte levetidskostnader.

Det har i lang tid vært mye uro rundt prisøkning og forsinket levering, og for få dager siden presenterte militæranalytikeren John Berg er bok der han hevder at hele prosessen fram mot F-35 var preget av manipulering med fakta og triksing med tall for å få vekk utfordrerne, først og fremst svenske Gripen.

Det ferskeste tallet er 61 milliarder 2011-kroner for 56 fly, opp fra 42 milliarder 2008-kroner, det året proposisjonen ble vedtatt i Stortinget. Hva tallet blir i 2018, da de fleste flyene skal leveres, vet ingen i dag. Men for hver gang amerikanerne skyver sin hovedbestilling lenger inn i framtiden, øker regningen for Norge med flere hundre millioner kroner.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) mener at det er tatt høyde for en slik utvikling og forsikrer at «vi kan regne».

Valget av baseløsning er for mange minst like spennende som antallet fly, ikke minst for politikerne fra den nordlige landsdelen. Noe forenklet står valget mellom Ørland som eneste base, slik general Sunde foreslår, en delt løsning mellom Ørland og Bodø, dagens hovedbase, eller en kombinasjon av Ørland som hovedbase og forsterkede rullbaner lenger nord som framskutt kampflyforsvar.

Flere artikler

  1. Forsvarssjefens ønskeliste: Minst to nye fregatter og flere kamp-avdelinger i Hæren

  2. Norsk missilforsvar kan koste 20 milliarder

  3. NRK: – Forsvarssjefen vil ha ni milliarder ekstra hvert år

  4. Annonsørinnhold

  5. Ap-bredside mot regjeringens forsvarspolitikk

  6. Vurderer nye ubåter til 30 milliarder