Mot tidenes oljerekord

Aktiviteten og investeringsnivået på norsk sokkel har aldri vært høyere enn nå. I 2006 settes det ny investeringsrekord. Og det blir nye rekorder både neste år og i 2008, ifølge OLF.

Publisert:

Aktiviteten på norsk sokkel fortsetter rett til værs. I år vil investeringene i oljevirksomheten passerer 100 milliarder kroner, mot 87 milliarder i 2005.
Og årets rekord blir stående bare til 2007. Neste år ventes en ny investeringsrekord på 105, 6 milliarder kroner. Toppen nås i 2008, da investeringer i leting, feltutbygging og vedlikehold ventes å nå all time high på 108 milliarder kroner, regnet i løpende kroner. Det viser beregninger Oljeindustriens Landsforening (OLF) har gjort.
Prognosene lanseres i OLFs første konjunkturrapport over utviklingstrekkene i norsk oljeindustri, som offentliggjøres mandag.

Flere nyheter på E24.

Selv om gigantprosjekter som Ormen Lange og Snøhvit etter planen vil være fullført innen utgangen av 2007, er det flere og relativt store prosjekter som skal gjennomføres frem til 2010.
Basert på en oppsummering av kjente, planlagte og vedtatte prosjekter i dag, har OLF beregnet at investeringene kan bli ca. 96,5 milliarder i 2009 og ca. 80 milliarder i 2010.
Men holder oljeprisen seg på dagens nivå frem til 2010 utelukker OLF ikke at nye prosjekter kommer til. Det kan bety at investeringsnivået kan bli liggende på 90-100 milliarder også i 2010, tror OLF.
- Det ser veldig positivt ut på kort sikt frem til 2010. Tallene baserer seg på opplysninger fra aktørene. Investeringene ligger på et høyt nivå i 2006 og forventes å gjøre det frem til 2010, sier administrerende direktør Per Terje Vold i OLF.
- Tallene er i løpende kroner. Hvor mye skyldes økte kostnader?
- Det er klart at det ligger kostnadselementer inne her. Du har økte kostnader innenfor utstyrsleveranser, høyere riggkostnader og knapphet på spisskompetanse som er med på å løfte kostnadene, sier Vold.
Investeringene i letevirksomheten fortsetter å øke gjennom hele tidsperioden 2006-2010. Det er investeringer i nye utbygginger som vil oppleve det mest markante fallet, og falle til omtrent det halve fra 2008-2010, med mindre nye prosjekter kommer opp på bordet.

Mye av den rekordhøye aktiviteten er knyttet til modne områder på norsk sokkel, hvis man ser bort fra Ormen Lange- og Snøhvit-prosjektene. Men skal norsk oljeproduksjon og investeringsnivået holdes mest mulig oppe på lengre sikt, må det gjøres nye, større funn, mener OLF-lederen.
- Hvis vi snakker om et virkelig løft, trenger vi nye større funn, og vi må lete i jomfruelige områder for å finne nye store felt, sier han, og etterlyser større leteaktivitet på norsk sokkel.
- Vi har for liten leteaktivitet og gjør for få funn, og de funnene vi gjør er for små. Vi må få større oppmerksomhet om leting. Antallet letebrønner var langt nede i 2004 og 2005, det er noe høyere i inneværende år og fortsetter forhåpentligvis å øke, sier Vold, som i utgangspunktet ikke er bekymret for fremtiden for norsk sokkel.
- Jeg er ikke bekymret på lang sikt hvis bransjen tildeles tilstrekkelige arealer, inkludert lovende arealer der sannsynligheten for å gjøre funn er større enn det vi har sett de siste årene, sier Vold.

Publisert: