Begravelsesbyråer henter coronastøtte: – Alt stoppet opp, også virusene

Corona-pandemien har også rammet aktiviteten hos begravelsesbyråene. Et nedstengt Norge ga både færre døde og avlyste eller utsatte seremonier.

Erik Lande, daglig leder i Landes begravelsesbyrå, har statistikker tilbake til 70-tallet. Aldri før har aktivitetsnivået i begravelsesbyrået vært lavere.
  • Karoline Johannessen Litland (Bergens Tidende)
Publisert:

Erik Lande er tredje generasjons driver av familiebedriften Landes begravelsesbyrå. Det er ett av fem begravelsesbyråer i Norge som har søkt og fått innvilget kontantstøtte, ifølge oversikten til Skatteetaten.

– Alternativet hadde vært å måtte permittere ansatte, og det hadde vært dyrere for AS Norge, sier han.

E24 har vært i kontakt med byråene, som til sammen har fått utbetalt 186.000 kroner i støtte. Noen forteller om avlyste seremonier, andre forteller om markant færre dødsfall. Felles for de fem byråene er at coronakrisen ga svikt i omsetningen.

Les også

Gjør flere endringer i kompensasjonsordningen

– Tiltakene som ble innført, var gode. Samtidig har restriksjonene i forbindelse med begravelsesseremonier har vært vanskelige for mange, sier Lande.

Færre dør, tross corona

Hvert år dør det i overkant av 40.000 mennesker i Norge, og andelen av befolkningen som dør årlig, faller stadig, ifølge Statistisk sentralbyrå. Foreløpige tall viser at det ikke har vært færre dødsfall enn i år dersom man sammenligner årets 24 første uker over en tyveårsperiode.

– Alt stoppet opp, også virusene, sier Lande til E24.

– Mennesker som ellers naturlig ville dødd av en influensa, fikk ikke influensa. Vi hadde en nedgang i dødsfall på 45 prosent sammenlignet med tidligere.

Han understreker at han selvsagt er glad for alle som overleverer sykdom. Men nedgangen i dødsfall, og derav også omsetning, førte til at byrået valgte å søke kontantstøtte i samråd med revisor.

– Har dere fått tilbakemeldinger fra folk som syns det er merkelig at et begravelsesbyrå søker kontantstøtte?

– Nei, vi har ikke det. Der og da var det den riktige måten å gjøre det på. Vi tok også ut mindre lønn, og ansatte tok ut avspaseringsdager. Vi føler vi har bidratt i den felles dugnaden. Og så har vi vært heldige, for vår bransje har ikke måttet stenge ned, svarer Lande.

Det har vært en spesiell vår. Begravelsesbyrået har statistikker tilbake til 70-tallet, og aldri før har aktivitetsnivået vært lavere. Dagene er fremdeles rolige, men samtidig som samfunnet gradvis åpner mer opp, øker aktiviteten.

– Tiltakene som ble innført, var gode. Samtidig har restriksjonene i forbindelse med begravelsesseremonier har vært vanskelige for mange. Nå som samfunnet gradvis åpnes opp, får flere anledning til å delta, og det er fint, mener han.

Oversikt over begravelsesbyråene som har fått støtte, per 26. juni 2020.

– Det har vært uventet

Daglig leder Frank Haukeland i Grimstad-byrået Topland begravelsesbyrå forteller at færre eldre pasienter har dødd av sykdom. Han ser det i sammenheng med en økt bevissthet rundt smittehåndtering.

– Folk vil holde seg friskere, og den generelle folkehelsen i Norge er god. Jeg tror vi kommer til å leve lenger, og kanskje vil statistikken holde seg lav i noen år fremover. Men alle skal jo dø en gang, svarer han.

Haukeland anslår at byrået har hatt en nedgang i omsetning på mellom 60 og 80 prosent. Men i tillegg til nedgang i dødsfall har også begrensninger knyttet til hvor mange som kan delta i seremonier, ført til fall i inntektene.

– Det har vært begrensede muligheter omkring seremoniene, og bare de nærmeste har kunnet delta, forteller han.

Samtidig som samfunnet åpner gradvis mer opp, øker aktivitetsnivået til Landes begravelsesbyrå.

Plutselig helt stille i mars

For Alfa begravelsesbyrå i Ålesund har omsetningen hittil i år har vært omkring 30 prosent lavere enn i fjor.

– Vi hadde en god januarmåned og en forholdsvis bra februar, men i mars ble det plutselig helt stille, forteller Odd Øie, styreleder i begravelsesbyrået.

– Alt har foregått i stillhet, og utenom kiste og henting er det lite vi har vært involverte i. Samtalene har foregått over Internett av smittevernhensyn, og tiden vi bruker blir dermed redusert. Da faller inntektene, sier han.

I mai mottok begravelsesbyrået hans kontantstøtte på 33.946 kroner. I tillegg til støtten har det også måttet permittere ansatte.

I august eller september håper han imidlertid aktiviteten er tilbake igjen på normalt nivå. Utover høsten frykter han det kan bli travelt.

– Det jeg frykter, er at det kan bli flere dødsfall til høsten. Statistisk sett dør det et visst antall i Norge hvert år. I perioder er det stille, og i perioder dør det flere, sier han.

Mange avlyser seremoniene

Verd Begravelse i Oslo har også mottatt støtte. Men i motsetning til de tre byråene på Vestlandet og Sørlandet, har byrået i hovedstaden hatt økt oppdragsmengde.

Flere enn tidligere har imidlertid valgt bort seremoniene på grunn av coronarestriksjoner. Det har gitt lavere inntekter.

– En begravelse uten seremoni er 60–70 prosent lavere i pris enn en begravelse med seremoni, så da har også omsetningen falt en del. Enkelte familier har valgt å utsette seremonien, men en del har valgt å avlyse den, sier Henrik Tvedter, daglig leder i Verd Begravelse.

Les på E24+

Da koronakrisen kom, kastet de seg rundt og fikk hjelp av en koronamentor

Henrik Tvedter, daglig leder i Verd Begravelse, forteller at fallet i omsetningen skyldes at mange velger bort seremoniene på grunn av coronarestriksjoner.

– Hva har vært de største utfordringene ved å drive begravelsesbyrå under coronavirusutbruddet?

– Vi treffer mange mennesker som har blitt fratatt muligheten til å være med sine nærmeste når livet går mot slutten. Det gjør det ekstra vondt for mange, og man får heller ikke muligheten til å gjennomføre begravelsen på den måten man skulle ønske. Da må vi finne gode løsninger, svarer han.

Byrået har eksempelvis gjennomført begravelser der mange av gjestene har stått utenfor og fulgt seremonien gjennom live-streaming på grunn av begrensninger på antall personer i kirken.

Nå er begravelsesbyrået tilbake i en tilnærmet normal driftssituasjon, der de aller fleste kan gjennomføre begravelsen som normalt.

– Vi kan nå arrangere begravelser med inntil 200 gjester i de største kirkene og holde oss innenfor retningslinjene fra helsemyndighetene, sier han.

Lokale forskjeller

Rita Zahl i Iversens Eftf Blomster og Begravelsesbyrå AS forteller at det omsettes mindre blomster, interiør og tilbehør, men at begravelsene styrer seg selv.

– Det har ikke vært så mange dødsfall nå som vanlig, men det varierer hvert år, sier hun.

Men ikke alle begravelsesbyråer har hatt nedgang i aktivitet under coronavirusutbruddet. Gunnar Hammersmark, bransjedirektør i Virke gravferd, peker på lokale forskjeller.

– På Sørlandet vet jeg det har vært mange færre dødsfall enn normalt, og mange etterlatte har valgt bort seremoniene på grunn av smittevernreglene, forklarer han.

Én av utfordringene under coronakrisen har vært å få tak i nok smittevernutstyr. Hammersmark sier at begravelsesbyråene, som også til vanlig bruker smittevernutstyr, opplevde at det ble stort behov for slikt utstyr andre steder i samfunnet da krisen kom.

Der kommunene har hatt et stort lager med smittevernutstyr, har de delt med byråene. I tillegg har det kommet et par nye norske leverandører av smittevernutstyr.

Gunnar Hammersmark, bransjedirektør i Virke gravferd.

– I det store og det hele har det løst seg. Men vi har fått erfare at vi er nødt til å ha en bedre lagerbeholdning dersom noe lignende skulle skje igjen. Det tror jeg er en erfaring alle har gjort seg, sier han.

En annen utfordring knytter seg til begrensningene på hvor mange som kan samles i begravelsene. En periode var det begrensninger på inntil 50 mennesker. Per i dag kan inntil 200 samles, men enkelte steder fins det lokale begrensninger.

– Det kan komme en ny smittebølge og flere døde, det vet vi ikke. Men slik det ser ut nå, vil hverdagen i bransjen fremover være ganske normal, avslutter han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Begravelse
  3. Corona-dødsfall
  4. Coronaviruset

Flere artikler

  1. Betydelig billigere kontantstøtte enn fryktet: – Ting så atskillig mørkere ut

  2. Forskere: Unge bør slippe corona-restriksjoner for å bedre økonomien

  3. Scandic Norge: Nedbemanner med 1000 årsverk

  4. Utvider kompensasjonsordningen for kultursektoren

  5. Atle Brynestads luksusyachter får ikke legge til i Flåm – 21 anløp avlyst