ISS permitterte i assistansetjenesten – så rant det inn med reisende som trengte hjelp

Klubbleder reagerer på at ISS gjennomførte store permitteringer for raskt og for mye. Selskapet mener selv det dreier seg om et uforutsett behov, og at det ikke var forsvarlig å ha alle ansatte på jobb når flytrafikken opphørte.

Det er til tider stor pågang på reisende som trenger assistanse med å komme seg av og på flyene sine, og senest her på Oslo Lufthavn da 45 reisende trengte hjelp hjem fra Spania den 17. mars i år.

Irene Fahre
 • Sindre Hopland
Publisert:

I midten av mars, etter at Solberg-regjeringen bestemte seg for å lukke ned store deler av landet for å hindre smitte av coronaviruset, bestemte ISS Facility Services, i likhet med hundrevis av andre selskaper, at det var nødvendig å permittere.

Selskapet har permittert rundt 3.000 av sine rundt 11.000 ansatte i Norge, inkludert store deler av den såkalte assistansetjenesten på Oslo Lufthavn, som hjelper syke, eldre og andre bevegelseshemmede av og på flyene.

Klubbleder for avdelingen, Irene Fahre, var innforstått med behovet for å permitterte, og protokoll ble signert, men ba fredag 13. mars om å få sette seg ned med ledelsen for å samarbeide om det videre arbeidet.

– Klubben ønsket å drøfte utvalget og omfanget av permitteringene og kvalitetssikre listene, det fikk vi nei til, vi måtte bare ha tillit til at alle regler ble fulgt, sier Fahre.

Hun hadde forventet mer av arbeidsgiveren sin, forklarer hun.

– Vi mener at vi som har mange års erfaring med arbeidet og driften på flyplassen kunne bidra med kunnskap om hvordan trafikken ville utvikle seg den nærmeste tiden med tanke på alle nordmenn som skulle flys hjem til Norge, og dermed hvordan det ville være fornuftig å bemanne.

Fahre ba også om å bli tatt ut av daglig drift for å bistå de ansatte som hadde spørsmål og sørge for at permitteringene gikk ordentlig for seg.

Det sier hun selv at hun fikk nei til.

Les også

Scandic-tillitsvalgte følte seg presset til å skrive under på permitteringsavtale - sier de fikk tilsendt ferdig utfylt protokoll

Fly med syke

Mandag 16. mars gikk permitteringsvarslene ut, og torsdag 19. mars var 73 av rundt 100 ansatte i assistansetjenesten permittert, ifølge Fahre.

ISS tok i likhet med en rekke andre selskaper i bruk reglene som lar bedrifter sende ut permitteringsvarsel på to dager, i stedet for 14 dager som er vanlig.

Problemet var bare at behovet assistansestjenesten ikke var borte på Oslo Lufthavn – snarere tvert imot, forklarer Fahre.

– Den følgende helgen, 19.–22. mars, var det et enormt kjør på flyplassen med mange eldre og andre bevegelseshemmede mennesker på vei hjem til Norge fra mange destinasjoner rundt i verden. Det endte med at det måtte hentes inn eksternt personell. Ansatte i Avinor, Heimevernet og ansatte i andre enheter i ISS som tralletjenesten måtte bistå med å hjelpe disse passasjerene, sier hun.

– Vi tillitsvalgte mener for mange ble permittert, og de ble permittert for tidlig. Det burde bli gjort etappevis, og med en drøfting med oss som kjenner flyplassen og tjenesten, slik at vi kunne komme med innspill, sier Fahre.

Ifølge Hovedavtalen skal den tillitsvalgtes ha «reell medinnflytelse», noe Fahre mener hun ikke har hatt i den grad hun mener var nødvendig.

 • Live: Disse bedriftene har permittert ansatte i Norge
Les også

Arbeidsrettsadvokat: Det er ikke coronaviruset i seg selv som gir grunnlag for permittering

Irene Fahre, klubbleder i assistansetjenesten, mener hun ikke har fått vært med i reelle drøftinger om utvalg og omfang av permitteringene i assistansetjenesten, drevet av ISS på Oslo Lufthavn. Selskapet bestrider dette.

Privat

ISS: – Tatt med på drøfting

ISS-ledelsen er kjent med klubblederens kritikk, og sier de er svært opptatt av å ha et godt forhold til de tillitsvalgte.

– Den tillitsvalgte er tatt med på drøfting og involvert på lik linje med øvrige tillitsvalgte i ISS. For øvrig er hun også invitert til ukentlige informasjonsmøter for tillitsvalgte, sier kommunikasjonsdirektør i ISS, Ronny Pettersen.

På spørsmål om ISS permitterte for raskt da det fremdeles kom inn fly med trengende til Oslo Lufthavn, opplyser selskapet at man forholder seg til prediksjoner fra Avinor.

– I den aktuelle situasjonen den tillitsvalgte beskriver kom det et stort og uforutsett assistanse behov på 100 assistanser da to fly med hjemsendte landet i løpet av 1,5 timer. Permittere ble da kalt tilbake på jobb og andre ISS-ansatte fikk også tilbud om jobb, sier Pettersen.

ISS er tydelige på at de mener alle regler i hovedavtalen er fulgt:

– Slik vi tolker hovedavtalen har vi drøftet dette på korrekt nivå og den tillitsvalgte har signerte protokoller både 6. mars og 11. mars. Vi har ikke gjennomført drøfting av hver enkelt person slik den tillitsvalgte ønsker. Hun har blitt holdt orientert om hvem som blir permittert og fått en begrunnelse for dem som er beholdt, Pettersen.

Han sier også at de har vurdert det dit hen at Fahres 20 prosent stilling som tillitsvalgt er tilstrekkelig for å bistå det han mener er 49 klubbmedlemmer. Fahre mener antallet klubbmedlemmer er langt høyere enn 49, og at ISS ikke har oversikt over alle som er medlemmer.

Den siste uken har assistansetjenesten og ISS fått på plass drøftingsmøter som Fahre opplever som konstruktive og gode, men hun fastholder at ikke utvalget i permitteringene ikke var oppe til diskusjon under drøftingen.

Ingen oversikt over varslingsperiode

Årsaken til at selskaper som ISS kan permittere etter bare to dagers varsel er at coronaviruset anses som en uforutsett hendelse, som gjør at man kan tolke det dit hen at man ikke trenger å forholde seg til regelverket om 14 dagers varsel.

NAV har selv ingen kontroll på hvor mange som velger å permittere etter to dager og hvor mange som forholder seg til 14-dagersregelen.

«Vi mottar kun en oversikt over hvilke bedrifter som har varslet om henholdsvis masseoppsigelser og massepermitteringer, og antallet berørte personer for hver av de. Vi har ingen informasjon om hvilken varslingsperiode de planlegger å bruke», opplyser NAV i en melding til E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. ISS
 3. Oslo Lufthavn
 4. Coronaviruset

Flere artikler

 1. ISS har varslet Nav om 1.000 oppsigelser

 2. Betalt innhold

  Nav oppretter eget kontor på Gardermoen etter masseoppsigelser

 3. Aker Solutions-klubbleder advarer om regelbrudd ved permittering: – Strikken er strukket for langt

 4. Scandic-tillitsvalgte følte seg presset til å skrive under på permitteringsavtale - sier de fikk tilsendt ferdig utfylt protokoll

 5. Pandemismell for Avinor - flere hundre varslet om permitteringer