Norsk romsatsing i fare for å bli utsatt

Den planlagte satellittbasen på Andøya trenger sine første 60 millioner fra staten allerede i høst. – Det skal holde hardt, innrømmer næringsdepartementet. 

HASTER: Konsernsjef Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center kan miste viktig fremdrift dersom næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ikke får behandlet søknaden hans før sommeren.
Publisert:

I februar leverte Andøya Space Center en søknad om 1,3 milliarder i rammefinansiering fra staten.

Pengene skal brukes til å bygge oppskytningsbasen Andøya Spaceport for småsatellitter på Andøya i Nordland.

Norge er imidlertid ikke alene om å ville ta posisjon i det voksende markedet for kommersiell romvirksomhet. Storbritannia og Portugal kjemper også for å vinne kappløpet i Europa.

– Vi hadde håpet å få en avklaring på de første 60 millionene i år, sier konsernsjef Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center.

Bakgrunn: (+) Tror romfart kan bli et norsk industrieventyr

LEGGER PRESS: Statsminister Erna Solberg i samtale med konsernsjef Odd Roger Enoksen på Andøya Space Center, der hun fikk en omvisning under sitt besøk i slutten av april.

– Pengene skal finansiere eksterne tjenester, nødvendig prosjektering og infrastruktur i fasen frem mot en mulig testoppskyting i 2020. Vi har holdt fremdriften oppe siden vi leverte søknaden, men uten disse 60 millionene mister vi viktig fremdrift, sier Enoksen.

Andøya Space Center har derfor lagt press på næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å få søknaden hastebehandlet før sommeren, slik at Stortinget kan ta stilling til saken i høst.

– Risikoen ved å utsette de første 60 millionene er betydelig, understreker Enoksen.

Men tre måneder etter at søknaden ble overlevert på Grand Hotel i Oslo, virker tidsfristen stadig mer urealistisk.

– Det skal holde hardt å bli ferdig før sommeren, innrømmer statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Næringsdepartementet.

Les på E24+

SpaceX sniketablerte seg i Norge: Hæge koordinerer Elon Musks megaprosjekt

Vil gjøre «grundig jobb» med ekstern hjelp

Næringsdepartementet, som eier 90 prosent av det nyopprettede selskapet Andøya Spaceport, har hele tiden holdt bakkekontakt i møte med de høytsvevende planene.

Andøya Space Center har fått et ansvarlig lån på 20 millioner kroner, men næringsminister Røe Isaksen har vært tydelig på at han forventer avkastning. At det er snakk om en mulig investering, ikke en bevilgning på statsbudsjettet, som gjerne kan suppleres med privat kapital.

Næringsministeren har også vært skeptisk til at den foreslåtte tidsfristen kan overholdes. Blant annet fordi det er en utfordring å vurdere lønnsomheten i et umodent satellittmarked, en oppgave som kan kreve ekstern hjelp.

Næringsministerens statssekretær, Bjarmann-Simonsen, kan nå bekrefte at næringsdepartementet er i ferd med å hente inn ekstern hjelp.

– Vi er i en prosess med å hente inn rett kompetanse, sier Bjarmann-Simonsen.

– Dette er et komplisert industrielt prosjekt, så vi må gjøre en grundig jobb før vi bruker fellesskapets penger. Vi er i gang med prosessen og har satt store ressurser på saken for å gi en tilråding av riktig kvalitet, basert på grundige forretningsmessige og juridiske vurderinger, til regjering og storting.

STORE VISJONER: Andøya Space Center, her sett fra fjellet Andhue på Andøya, har store planer om å ekspandere.

– Vurderer dere behovet for de første 60 millionene separat?

– Vi vurderer først og fremst risikoprofilen i det helhetlige prosjektet, men ser også på om det er aktuelt å investere noe kapital først. Det ville aldri vært aktuelt å investere alt på en gang uansett.

– Det er vel en avveining mellom risikoen ved å vente og risikoen ved å tape 60 millioner?

– Det er selvfølgelig forskjell på å tape 60 millioner eller 1,3 milliarder, men vi må vurdere den samlede risikoprofilen, konkluderer statssekretæren.

Les også

Norske Nammo signerer sin største kontrakt på romfartsutvikling noensinne

Opposisjonen begynner å bli utålmodig

Opposisjonspolitiker Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet har nylig sendt inn spørsmål til Høyres næringsminister om behandlingen av Andøya-søknaden.

«For at Norge via Andøya Space Center (ASC) skal kunne ta posisjonen som oppskytningsbase for bæreraketter for småsatellitter haster det å få statens finansieringsbidrag på plass. Stortinget går nå fra hverandre og møtes ikke igjen før i oktober. Når forventer regjeringen å ha ferdigbehandlet ASC sin henvendelse?» spør Myrseth.

Til E24 sier Myrseth at næringsministeren snart må «få ut fingeren».

– Vi har sagt at det ikke skal stå på oss hvis næringsministeren jobber fort. Nå må han være tydelig i signalene. Det er stort behov for å vite tidsplanen for prosjektet. Norge ligger godt an i Europa, med klare fortrinn, men vi ser at andre regjeringer er noe mer fremoverlente, sier Myrseth.

STILLER SPØRSMÅL: Opposisjonspolitiker Cecilie Myrseth (Ap) har spurt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om svar på når han forventer å få behandlet milliardsøknaden fra Andøya Space Center.

– Det er vel viktig å gjøre grundig jobb før staten investerer milliarder i et såpass umodent marked?

– Selvsagt må det gjøres et grundig arbeid, men mulighetsrommet er nå. Det handler om å gripe mulighetene eller ikke. Det synes jeg vi må gjøre.

Næringsdepartementet jobber også med en ny romstrategi, som har blitt utsatt flere ganger siden den ble bestilt av Stortinget i 2016. I revidert statsbudsjett kom det frem at strategien nå er utsatt fra første, til siste halvår i 2019.

Det kan være dårlige nyheter for Andøya Space Center.

Under overleveringen av Andøya-søknaden i februar sa nemlig næringsminister Røe Isaksen til E24 at han trodde romstrategien ble ferdig før Andøya-søknaden ble ferdig behandlet.

– Jeg håper ikke det stemmer, sier Myrseth i Arbeiderpartiet.

Publisert:

Her kan du lese mer om