Dagligvarekrigen

Vurderer å bryte opp kjede, distribusjon og logistikk i dagligvaren

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier forslaget om prisdiskriminering ikke legges i skuffen til tross for at ekspertutvalg mener det vil føre til høyere priser. Han sier videre at en rekke andre tiltak også vurderes, deriblant å bryte opp kjedeleddet, distribusjon og logistikk.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier det må flere verktøy til for å fikse konkurransen i dagligvarebransjen, og informerte om flere av dem fredag morgen på et frokostmøte.
 • Sindre Hopland
Publisert:

– Det er helt åpenbart at vi må se på logistikk og distribusjon hvis vi skal vurdere konkurransen i dagligvarebransjen. Vi vurderer alle forskjellige tiltak med et åpent sinn, sier Torbjørn Røe Isaksen til E24 på spørsmål om det kan bli mulig å bryte opp logistikk- og kjedeleddet i norsk dagligvare.

Det var under et frokostmøte i Nærings- og fiskeridepartementet at Isaksen presenterte deres syn på konkurransen i dagligvarebransjen per i dag, samt en ny rapport fra et ekspertutvalg som konkluderte med at et forbud mot prisdiskriminering kan gi høyere priser.

I tillegg luftet næringsministeren andre tiltak som vurderes i stortingsmeldingen om dagligvarebransjen som kommer første halvår 2020. Et av tiltakene var å vurdere regulering som kan bryte opp kjedene, distribusjon og logistikk.

Landets største dagligvaregrossist, Asko, er eid av Norgesgruppen, mens Coop og Rema også har sine grossistselskaper som frakter varer fra leverandørene ut i butikken.

– Men det er et veldig inngripende og radikalt tiltak som er helt i ytterkanten. Det vil trenge en sterk begrunnelse - det vil trenge en veldig sterk begrunnelse, sier Isaksen.

Les også

Les også: Rapport: Forbud mot prisdiskriminering kan gi høyere priser

Vurderer fremdeles forbud mot prisdiskriminering

Ekspertutvalget som besto av tre professorer og økonomer advarer næringsministeren mot å forby prisdiskriminering i dagligvarebransjen.

«Vår vurdering er at argumentene for at et forbud mot prisdiskriminering vil lede til høyere priser, er sterkere enn argumentene for at det vil lede til lavere priser.»

Næringsministeren er likevel tydelig på at han ikke legger et forslag om prisdiskriminering i skuffen av den grunn, og sier at ekspertutvalget ikke friskmelder dagligvarebransjen, noe også utvalget skriver i rapporten.

Isaksen uttalte også at man vil vurdere tiltak på eiendom i stortingsmeldingen, samt se på om det er fordelaktig med en mer kontinuerlig innrapportering av priser til Konkurransetilsynet.

– Det som er sikkert er at hvis dagligvarebransjen fortsetter å utvikle seg som den har gjort de neste ti årene vil det ikke være til fordel for forbrukerne, sier Isaksen.

I rapporten fra ekspertutvalget pekes det på at det er uklart hva prisdiskriminering betyr i forhold til loven. Hvis ulike innkjøpspriser kommer av at kjeder eller leverandører har ulike kostnader knyttet til ytelser og motytelser, så er dette ifølge loven «objektivt begrunnet».

Men hvilke typer rabatter som kan kvalifiseres som en «objektiv begrunnelse» mener utvalget er uklart, og mener dette må oppklares hvis en særlov skal regulere prisdiskrimineringen.

Utvalget mener utfordringer med konkurransen i bransjen bør håndteres innenfor dagens konkurranselovgivning.

Les også

Les også: Kolonial-sjefen krever svar etter ekspertrapport

Vurderer lovverket

Spørsmålet om dagens konkurranselov er dekkende for håndtere situasjonen i norsk dagligvare ble også tatt opp av Isaksen fredag morgen.

Departementet vil vurdere om man må skjerpe lovgivningen, eller om man må tolke konkurranseloven annerledes enn i dag.

Det er ingen av dagligvarekjeder som har vært tydelige på at man må endre dagens konkurranselov, men aktører som Rema og Kolonial har ytret ønske om at loven tolkes strengere.

Isaksen sier Konkurransetilsynets håndtering av sakene som nå etterforskes etter razziaer hos flere dagligvareaktører i høst, vil være med å vise om man trenger et strengere lovverk eller om dagens konkurranselov holder.

DLF: Statsråden bør høre på ekspertene

At forslaget om et forbud mot prisdiskriminering ikke skrotes får kommunikasjonsdirektør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Mette Hanekamhaug, til å reagere:

– Når landets fremste eksperter konkluderer så forventer vi at statsråden lytter. Nå trenger vi mer oppmerksomhet mot tiltak som er effektive, sier hun.

Norske leverandører har lenge sagt at det må åpnes opp for mer konkurranse i distribusjonsleddet, og støtter derfor at Isaksen vurderer å bryte opp kjede, distribusjon og logistikk.

– Vi mener det i praksis ikke finnes konkurranse i distribusjonsleddet, og mener forhandlinger om distribusjon og listing i butikk bør være to helt separate forhandlinger, sier kommunikasjonsdirektør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Mette Hanekamhaug.

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen sier han må sette seg mer inn i rapporten før han omtaler den, men sier det han har sett så langt virker fornuftig.

– Hva tenker du om at man også lufter tanken om å bryte opp kjede, distribusjon og logistikk?

– Det blir veldig vanskelig å kommentere utsagn fra et møte jeg ikke deltok på. Vi vet at DLF er veldig opptatt av distribusjon. Hvis det kommer konkrete forslag så vil vi vurdere det, sier Gultvedt.

Hverken Coop eller Kolonial er overrasket over rapporten fra ekspertutvalget, og sier funnene er som forventet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Dagligvarekrigen
 2. Dagligvareleverandørenes forening (DLF)
 3. Norgesgruppen
 4. Torbjørn Røe Isaksen
 5. Coop

Flere artikler

 1. Rapport: Forbud mot prisdiskriminering kan gi høyere priser

 2. Varehandelsekspert: – Vi går inn i 2020 med stor usikkerhet

 3. Coop og Kolonial bekymret for at Isaksen-exit skal føre til mindre dagligvarefokus

 4. DLF mener Konkurransetilsynet kan ha skadet konkurransen i dagligvarebransjen

 5. Rema-sjefen om dagligvaremeldingen: – Nå må Konkurransetilsynet sette ballen i mål