Kronikkskribenten kritiserer E24s dekning av minoriteter og sjefsobber i næringslivet.

Diskrimineringsblinde minoriteter på glasstaket

Gjennom #BlackLivesMatter har de av oss som jobber mot rasisme og diskriminering fått et momentum som aldri før. Næringslivsledere bør også utvise mer ansvar i disse tider, istedenfor å kontre dokumentert diskriminering.

 • Umar Ashraf
  Umar Ashraf
  Forfatter av fagboken Hvit PR
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

De siste uker har E24 publisert to redaksjonelle artikler om næringslivsledere med minoritetsbakgrunn som har kommet seg gjennom glasstaket. Nå forteller disse historien «jeg har ikke blitt diskriminert, ergo ingen diskriminering».

Denne naive vinklingen er pussig, all den tid vi vet at arbeidslivsdiskriminering forekommer, og særskilt innen topplederstillinger. De nevnte minoritetslederne ender opp med å posisjonere seg selv som alibier for at det verken finnes rasisme eller diskriminering i arbeidslivet. Slik ansvarliggjøres individet alene, årsaken til manglende mangfold i næringslivet forklares altså med minoritetskandidatenes holdninger.

Les også: Flerkulturell bakgrunn i næringslivet: – Å være annerledes kan være noe positivt

Indirekte gis minoriteter beskjed om å ta skylden for at de ikke får jobb. Ved å påpeke at deres egen minoritetsbakgrunn aldri har vært et hinder, legger disse lederne ansvaret for næringslivets mangfoldsutfordringer på alle andre minoritetskandidater, og fritar næringslivet for sitt ansvar.

Det er jo ikke slik at alle opplever diskriminering. Men å ugyldiggjøre dokumentert diskriminering av minoriteter er kunnskapsløst.

Ville de ha sagt det samme om kvinner og kjønnsdiskriminering? Altså at man ikke kommer utenom hardt arbeid, nysgjerrighet og nettverksbygging? Er ikke det selvsagt for enhver som vil inn i arbeidslivet?

Les også: Norsk næringsliv: – Slik får vi mer mangfold

Det tragikomiske er at disse alibiene selv er innforstått med og nevner at de ofte er de eneste i rommet med en minoritetsbakgrunn, fordi andre ikke jobber hardt nok (?).

Selskapene de representerer er blendahvite på toppen, og gjennomgående ikke representative sett opp mot det øvrige samfunnet. Samtidig vet vi at på Handelshøyskolen BI, hvor omtrent én tredjedel av studentene har minoritetsbakgrunn, har disse i gjennomsnitt bedre karakterer enn sine norsk-etniske studiekamerater.

Les også: Norges 100 største selskaper: – Mangfoldet blant topplederne er for lite

Nei, representasjon har aldri vært et mål i seg selv, heller ikke kvotering. Men når minoriteter briljerer innen høyere utdanning, bør dette også reflekteres i næringslivets arbeidsstokk, ledelse og styrer.

Det er ikke slik at disse alibiene som E24 presenterer oss for, er unike, eller har en så enestående CV og stå-på-vilje som ingen andre minoriteter. Derfor er det også pussig at de ikke reflekterer over hvorfor de er de eneste melaninrike i rommet. Stopper de aldri opp og tenker at nå som de har lykkes med å komme seg inn i rommet, så er de også blitt mangfoldsalibiet til selskapene de representerer? Kanskje er det nettopp de selv som hindrer at flere som dem slipper inn?

Som den ene kvinnen med minoritetsbakgrunn som sitter i en ledelse bestående av kun menn, primært hvite. Hun gir seg selv en klapp på skulderen for å ha lykkes. Nå vil hun at alle «ignorante og udugelige minoriteter» skal lære seg spilleregler for assimilering, som om det skal ivareta mangfoldet. Istedenfor å belære minoriteter som ønsker å komme seg inn om hvordan de skal bli som henne selv, bør ikkefokuset heller være å synliggjøre den dokumenterte diskrimineringen ovenfor sin egen ledelse? Bør ikke fokuset nå være på å utfordre sin ledelse til å iverksette tiltak mot diskriminering på sin egen arbeidsplass?

Kronikk: Krisen gir oss mulighet til å bygge et inkluderende arbeidsliv

Ingen av de intervjuede næringslivslederne nevner diskriminering som den store årsaksforklaringen på manglende mangfold i arbeidslivet. De vil heller ikke snakke om hvordan vi kan motarbeide diskriminering. Tvert imot, velger de som nevnt enten direkte eller indirekte å si at problemene og utfordringene ligger hos minoritetene selv. Det har de ingen belegg for å gjøre.

Det er heller ikke dokumentert at de fleste minoriteter opplever begrensninger i sitt hode, slik en av næringslivslederne hevder. 25% mindre sjanse for å bli innkalt på intervju hvis du heter Ali, og ikke Ola. Dette er så klart uten alle mørketall. Denne begrensningen er dokumentert, i motsetning til synsingen vi har blitt presentert i E24 de siste ukene.

Les også: Arbeidsministeren bommer på mangfold

Nylig publiserte E24 saken om norskpolske Paul som følte seg diskriminert. Jeg er nokså sikker på at Paul har jobbet hardt med å oppnå sine grader, og at han er nysgjerrig. Men kanskje er han ikke like heldig med nettverket sitt. At diskriminering forekommer er et samfunns- og næringslivsproblem, som må løses av portvokterne og makthaverne. Paul søker jobb basert på sine kvalifikasjoner, men blir avslått eller ignorert for sin etniske og kulturelle bakgrunn, eller mangelen på kjennskap til de rette folkene. Det er den brutale virkeligheten, som kalles diskriminering. Dette er det syke samfunnet vi er blitt.

La oss snakke om det. Laoss snakke om hvordan næringslivet kan ta grep – og la oss vennligst slutte med «victim-blaming» rettet mot minoritetskandidater.

Næringslivsledere med minoritetsbakgrunn har et kanskje et særskilt ansvar for å motarbeide diskriminering.

Slik jeg anser det, handler ikke det ansvaret om å peke nese til de som stanger mot glasstaket.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Diskriminering
 2. E24

Flere artikler

 1. Vil ha dugnad for å kartlegge etnisk mangfold i arbeidslivet

 2. Mangfold i næringslivet: Arbeiderpartiet etterlyser politisk handling

 3. Krisen gir oss muligheten til å bygge et inkluderende arbeidsliv

 4. Norsk næringsliv: – Slik får vi mer mangfold

 5. Arbeidsministeren bommer på mangfold