Inngår avtaler på 3 milliarder innen supply: Statoil drysser ut kontrakter

Statoil har hyret inn syv supplyskip for 3,1 milliarder kroner, inkludert skip fra både Havila, Dof og Solstad Farstad.

NYE KONTRAKTER: Statoil har delt ut langsiktige kontrakter på supplyskip til både Havila, Dof og Solstad Farstad. Her ligger noen supplyskip fra daværende Farstad Shipping i opplag i Ålesund i fjor.
Publisert:

Statoil har inngått langsiktige avtaler for 3,1 milliarder kroner på syv forsyningsfartøyer med til sammen fem rederier.

Det skriver selskapet i en melding.

– Vi ser fram til et langsiktig samarbeid med rederiene som er blitt valgt, sier Philippe F. Mathieu, direktør for felles driftsstøtte i Statoil.

Han mener at kontraktene vil bidra til å gjøre Statoils operasjoner mer effektive.

– Kontraktene vil gi forutsigbarhet for både rederiene og Statoil, sier han.

Drysset av kontrakter er en god nyhet i en tøff tid for supplynæringen, hvor flere rederier har måttet forhandle med kreditorene om redningspakker, og hvor en rekke supplyskip fortsatt ligger i opplag.

– Vi er veldig glade for at Statoil tar inn båter, sier Havila-direktør Njål Sævik til E24.

– På generell basis er aktiviteten kanskje tatt seg litt opp. Men tilgangen på båter er så stor at markedet vil være utfordrende fremover, sier han.

Fortsatt ligger 69 supplybåter i opplag, ifølge Maritimes opplagsregister.

Havila har fem båter i opplag av en flåte på totalt 25 skip, som for øvrig også inkluderer noen skip som skal selges som del av selskapets avtale om restrukturering.

Les mer: Havila unngår konkurs

Les også:

Mange var interessert

De syv supplyskipene som Statoil har inngått avtale med skal operere fra forsyningsbasene Mongstad, Dusavik, Florø og Kristiansund.

– Interessen for å være med på anbudet har vært stor, og vi har blitt tilbudt omlag 50 fartøyer fra mange dyktige og høyt kvalifiserte redere, og vi har satt krav om skandinavisk språk for mannskapet, sier Mathieu.

Statoil har nå til sammen 16 forsyningsfartøyer på langtidskontrakt med 10 forskjellige rederier, hvis man inkluderer eksisterende kontrakter.

Les mer: Milliardene som forsvant – vekstbransjen som ble symbolet på oljenedturen

Les også

Milliardene som forsvant – vekstbransjen som ble symbolet på oljenedturen

Rant inn meldinger

De siste dagene har det kommet flere positive meldinger fra supplynæringen.

Tirsdag meldte Solstad Farstad om en fem års forlengelse av kontrakten med supplyskipet Far Searcher.

Onsdag morgen meldte Havila at selskapet har fått en kontrakt på tre år for Havila Foresight og Havila Charisma.

Kort tid etter kom det melding fra Dof om at Statoil vil hyre inn Skandi Mongstad og Skandi Flora for nye fem år.

Så kom Statoil med en melding som bekreftet disse avtalene.

Da kunne oljegiganten også fortelle at Skansi Offshore har fått en femårskontrakt kontrakt på fartøyet Sjoborg, og at Ugland har fått en kontrakt på tre år for på fartøyet Juanita.

Dette er kontraktene som Statoil har inngått. De fire første kontraktene gjelder for fem år, de tre siste kontraktene er på tre år:

RederiFartøyRederikontorBase
Skansi OffshoreSjoborgTorshavn, FærøyeneMongstad
DofSkandi MongstadAustevollMongstad
DofSkandi FloraAustevollDusavik
Solstad FarstadFar SearcherSkudeneshavn/ÅlesundKristiansund
UglandJuanitaGrimstadMongstad
HavilaHavila ForesightFosnavågMongstad
HavilaHavila CharismaFosnavågFlorø

– Veldig godt fornøyd

– Vi er veldig godt fornøyd med å få fornyet tillit med Statoil. Disse skipene har gått på kontrakt med Statoil siden de var levert som nybygg, sier Havila-direktør Sævik.

– Hvor viktig er dette for dere?

– Det er jo viktig, for vi holder båtene i arbeid og får inntjening på et nivå som er ok i dagens marked, sier Sævik.

Havila-båtene skal ombygges med batteripakke som tar toppene i energiforbruk og dermed reduserer forbruket av drivstoff og CO2-utslippene.

– Den miljømessige siden er viktig, og vil gjøre båtene mer attraktive lenger nede i veien, sier Sævik.

Aksjene i supplyselskapene reagerte ulikt på kontraktnyhetene. Dof-aksjen steg 3,9 prosent, Havila-aksjen handlet uendret og Solstad Farstad-aksjen steg 0,2 prosent.

Reduserer drivstofforbruket

Statoil har stilt krav til at rederiene skal redusere forbruket av drivstoff og dermed også CO2-utslippene.

Fra før har Statoil to fartøyer på kontrakt med batteridrift, og nå stiller også selskapet krav om at de nye fartøyene skal kunne drives til dels med batterier. Ingen av disse har batterier per i dag.

– Siden 2011 har vi redusert CO2-utslippene med nærmere 30 prosent i vår fartøysportefølje på norsk sokkel, og sammen med rederiene ønsker vi å redusere klimaavtrykket ytterligere, sier Frida Eklöf Monstad, som leder Statoils marine avdeling innen logistikk.

– Fartøyer som kan vise til lavt drivstofforbruk har derfor blitt belønnet i tildelingen. Våre erfaringer viser at batteridrift gir god effekt på forbruk og utslipp, og vi er glade for at vi får på plass batteri og landstrøm på alle fartøyene som nå får langtidskontrakt for oss, sier hun.

NOx-fondet blir en viktig støttespiller i arbeidet med å installere batterier, ifølge Statoil.

Statlige Enova meldte for øvrig tirsdag om at foretaket deler ut 118 millioner kroner i støtte til utbygging av 20 prosjekter for landstrøm til skip, inkludert havner som Båtsfjord, Florø, Stavanger, Bergen, Trondheim og Ålesund.

Publisert:
Gå til e24.no