Næringsministeren presses om nytt Innovasjon Norge-bråk

Opposisjonen på Stortinget krever at næringsministeren kommer på banen i saken om ansettelsen av Katharina Andresen i Innovasjon Norge.

TAUS: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har ikke villet uttale seg om de siste dagenes oppstyr rundt Innovasjon Norge.
Publisert:

E24 har gjentatte ganger forsøkt å få Røe Isaksen i tale om bråket rundt ansettelsen av Ferd-arving Katharina Andresen i Innovasjon Norge.

Andresen, som er blant Norges rikeste, er tildelt en deltidsstilling på seks måneder i Innovasjon Norges HR-avdeling. Som E24 kunne melde fredag, ble stillingen aldri utlyst offentlig, selv om HR-avdelingen opprinnelig mente behovet for arbeidskraft var større en lovens grense på seks måneder (se faktaboks).

Men næringsdepartementet har ikke ønsket å svare om Innovasjon Norges ansettelsesmetode er akseptabel i en statlig virksomhet.

Mandag kveld sender imidlertid Næringsdepartementet følgende uttalelse fra Røe Isaksen på e-post:

– Det er slik at ansettelser i selskapene hører inn under selskapenes daglig ledelse og følges eventuelt også opp av styrene. Derfor er det helt naturlig at henvendelser i denne saken må rettes til ledelsen eller styret i Innovasjon Norge.

– Jeg legger for øvrig til grunn at alle virksomheter følger lover og regler i norsk arbeidsliv.

SP: – En uting

Næringsministerens taushet har fått flere i opposisjonen på Stortinget til å reagere.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Aasland, ber Røe Isaksen ta bladet fra munnen.

– Han burde veldig tydelig gitt uttrykk for at alle ansettelser må følge de retningslinjer som gjelder og at styret eventuelt forsikrer seg om at dette har skjedd i dette tilfellet, skriver Aasland i en SMS til E24/VG.

Han sier videre at han forventer at ansettelsen av Ferd-arving Katharina Andresen i Innovasjon Norge er i tråd med selskapets retningslinjer. Om ikke, forventer han at styret tar tak i det.

Les også

Styrelederen vil ha redegjørelse om Andresen-ansettelse

Senterpartiets arbeidspolitiske talsperson, Per Olaf Lundteigen, mener også at næringsministeren burde tørre å mene noe om saken.

– Jeg synes det er en uting at statsråder ikke kommenterer vanskelige saker. Han kan meget vel si at dette er en saksbehandling som fremstår som uheldig, sier Lundteigen.

– Har virket som døråpner

Lundteigen mener saken ikke er bra.

– Når det fremkommer at det er Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth som har formidlet kontakten fra Katharina Andresen inn i Innovasjon Norge, så er det selvsagt en hjelp som de fleste ville satt stor glede på å få. Dette ser ut som kjennskap og vennskap, og det bør en være meget forsiktig med. Ferd har store interesser i Norge. Det er selvsagt sikker meget attraktivt for denne unge kvinnen å få en fot innenfor i Innovasjon Norge, sier han til E24/VG.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes er klar.

– Jeg mener Røe Isaksen bør kunne si at han er kritisk til saksbehandlingen, sier han.

– Det kan godt være at Innovasjon Norge-sjefen har sitt på det tørre rent formelt, men det er ingen tvil om at hun har virket som en døråpner for Andresen, etter Andresens ønske. Det ser også meget underlig ut at det kan se ut som om de har justert lengden på vikariatet, for i etterkant å tilpasse den slik at den blir lovlig.

Les også

Styrelederen vil ha redegjørelse om Andresen-ansettelse

Les også

– Dette høres ikke bra ut

Les også

Innovasjon Norge lyste ikke ut stilling - ansatte Norges rikeste kvinne

Publisert: