Flere Elkjøp-ansatte fikk ikke bonus

Elkjøp lovet 300 millioner i bonus til «alle ansatte» som en «takk for den enorme innsatsen som er lagt ned». Men ansatte ved flere varehus er utenfor bonusordningen. Imens har ledelsen fått sin del av potten.

BONUSFORVIRRING: Først bekreftet Elkjøp at de 300 millionene som skulle deles ut til «alle ansatte», allerede er utbetalt. Nå viser det seg at ansatte ved flere varehus ikke har fått den.
Publisert:

Dermed fortsetter det å komme korrigerende informasjon om Elkjøps opprinnelige bonus-gladnyhet, som kapret overskrifter i en rekke aviser.

Det er nemlig uklart hvor mye av de 300 millionene som har gått til kjedens butikkansatte.

Selv om «ansatte» og «medarbeidere» er gjennomgående brukt i medieutspill, bekrefter Elkjøp overfor E24 at også ledelsen omfattes av pengedrysset.

Samtidig viser det seg at bonusen likevel ikke omfatter «alle ansatte», slik kjeden først meldte.

«I det store og det hele har hele organisasjonen fått bonus», lyder beskjeden til E24 nå.

Hvordan bonusene fordeler seg – deriblant hva ledelsen har fått – ønsker ikke elektronikkjeden å si noe om.

Les også

Elkjøp korrigerte gladnyhet: Varslet ansatte om at det ikke kommer noen ny bonusutbetaling

Sendte ut internmelding

Jan Christian Thommesen, Elkjøps nordiske kommunikasjonssjef, opplyser at de 300 millionene er «fordelt i hele systemet, i alle land».

– Utover dette finner vi det ikke riktig å gå ut med detaljer relatert til selskapets kompensasjons- og belønningsordninger, skriver han i en e-post.

Det har vært full forvirring rundt Elkjøp-bonusene etter at kjeden gikk høyt på banen med sin gladnyhet i slutten av juni:

«Som en takk for den enorme innsatsen som er lagt ned, er det gledelig å kunne dele overskuddet med alle ansatte. Mer enn 300 millioner kroner deles ut i bonus til medarbeiderne i hele Norden», sa konsernsjef Erik G. Sønsterud.

Nyheten fikk flere Elkjøp-ansatte til å spørre om når pengene var på vei. Elkjøp valgte å sende ut en intern presisering om at «det ikke kommer noen bonusutbetaling», ettersom det er snakk om ordinære bonuser som allerede er utbetalt.

Les på E24+

En bitte liten brikke står mellom Bjørn Håkon Rognhaug og hans nye bil

«Fordelt jevnt utover til de som har avtale om det»

Elkjøp mener det kan kalles en «semantisk glipp».

– Vi burde ha sagt «har delt ut». Det hadde selvsagt vært riktigere ordvalg, sa Thommesen til E24 i helgen.

Men det var mer som var upresist i det opprinnelige utspillet. På direkte spørsmål om det faktisk stemmer at «alle ansatte» har fått bonusen, bekrefter Elkjøp nå at dette ikke stemmer.

– Vi har flere tusen ansatte, og det er folk som begynner og slutter hele tiden, så man kan sikkert finne enkeltstående unntak, skriver Thommesen, og fortsetter:

– Ellers er det et lite fåtall av våre varehus der de ansatte har valgt en ordning med kun fastlønn. Men vi ønsket å dele ut bonus som takk for innsatsen til hele organisasjonen, og det er fordelt jevnt utover til de som har avtale om det.

Kommunikasjonssjefen tallfester ikke varehusene som er utelatt fra bonusordningen. Han ønsker heller ikke å utbrodere hvordan ansatte som er med i bonusordningen jevnlig kompenseres utover vanlig timelønn, eller hvordan de 300 bonus-millionene er fordelt på de nordiske landene.

– Morselskapet vårt er børsnotert i London, og detaljer fra hvert enkelt land utover det vi allerede har delt har vi ikke mulighet til å gå ut med, skriver Thommesen.

Publisert: