TROR PÅ ENDRINGER: Skatteadvokat Ernst Ravnaas tror på store endringer når Scheel-rapporten overleveres tirsdag.

Tor Erik Schrøder

Forventer store endringer i skattesystemet

Det norske skattesystemet er modent for store endringer. Mange har høye forventninger når Scheel-utvalget legger frem sine forslag til reformer tirsdag.

 • Ernst Ravnaas
  Ernst Ravnaas
  Ernst Ravnaas (59) er partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange og har over 20 års erfaring som advokat. Han er rangert som en av Norges beste skatteadvokater og er ekspert på skatteplanlegging for virksomheter.
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.Den siste store skattereformen i Norge fant sted i 1992. Den gangen satt jeg selv i det såkalte Aarbrekke-utvalget som forberedte reformen. Vi foreslo en reduksjon i selskapsskatten fra 50,7 til 28 prosent. Dette ble vedtatt på Stortinget, og vår selskapsskatt var da den laveste i hele Vest-Europa. I landene rundt oss var satsene fra 35 til 50 prosent.

«Bak» skattesatsene var det imidlertid både i Norge og andre land, om enn i varierende grad, særregler som førte til at den effektive skattesatsen kunne være vesentlig lavere enn den formelle. Motposten til den betydelige reduksjon i skattesatsen var derfor at man avviklet en rekke gunstige fradragsregler, slik at grunnlaget skatten skulle beregnes av, ble utvidet. Resultatet ble vesentlig større likhet mellom formell og effektiv skattesats.

Les også

BT: Scheel-utvalget foreslår ny statlig eiendomsskatt

Med 28 prosent lå vi i front i 1992, men nå er vi kommet i bakevja. Forholdene rundt oss er svært forandret, og vi lever i en verden med vesentlig sterkere internasjonal konkurranse og penger som flyter fritt. Land etter land har tatt konsekvensen av dette og har redusert sine skattesatser for selskaper til ned mot 20 prosent, og nedtrappingen vil antagelig fortsette.

Landene konkurrerer om å tiltrekke seg kapital til næringsinvesteringer, og de presses derfor til å gi skattemessige rammebetingelser som ikke er dårligere enn i andre land.

Skattekonkurransen er stor.

Her er lesernes råd til Scheel-utvalget

Mandatet til utvalget som ledes av SSB-sjef Hans Henrik Scheel, er forenklet å gjøre endringer i skatteregler og skattesats som gjør det mer attraktivt å investere i Norge. Men da utvalget ble nedsatt i mars i fjor, ba finansminister Sigbjørn Johnsen om at Scheel-utvalget måtte forutsette provenynøytralitet i sitt arbeid – altså at kutt i selskapsskatten må oppveies av andre skatte- og avgiftsøkninger. Nåværende finansminister Siv Jensen har bedt Scheel om også å vurdere reduserte inntekter for staten.

Min spådom er at utvalget foreslår at selskapsskatten reduseres fra 27 til ned mot 20 prosent, og at utvalget skisserer andre forslag som kan implementeres hvis man ønsker hel- eller delvis inndekking av provenytapet.

En omlegging av selskapsbeskatningen vil mest sannsynlig også føre til forslag om enkelte endringer i personbeskatningen, i alle fall beskatning av personlige aksjonærer. Redusert selskapsskattesats vil indirekte føre til lavere samlet beskatning (skatt i selskapet og på aksjonærens hånd) av slike aksjonærer. Det er derfor sannsynlig at man vil søke å oppveie noe av skattelettelsen på selskapsnivå med økt skatt ved utbytteutdeling eller salg av aksjer med gevinst. Derved oppnår man delvis å dekke inn noe av provenytapet, og i tillegg får man samlet sett en beskatning av kapitalinntekt som fortsatt blir ganske lik skatt på arbeidsinntekt.

Les også

NHO vil ha selskapsskatten under 20 prosent

Konkret kan det bety at det kan bli fremmet forslag om å øke skattesatsen på utbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer til rundt 32 prosent. Jeg vil også anta at noe av provenytapet vil bli foreslått dekket inn gjennom fjerning av det såkalte skjermingsfradraget (dagens mulighet for skattefri utdeling av utbytte). En tilleggseffekt av en slik omlegging vil være at det blir økt drivkraft til å beholde kapitalen i selskapet, til beste for alle gjennom økt verdiskapning i Norge.

For å gjøre det mer attraktivt å etablere virksomhet i Norge, tror jeg utvalget også kan foreslå gunstigere avskrivningsregler og bedre fradragsregler for forskning og utvikling. De fleste i næringslivet vil være enige i at dette er svært viktig.

Les også

Jensen klar på at skatten skal senkes

Det store spørsmålet er om gunstigere rammebetingelser ved etablering i Norge vil føre til at vi vil få en sterkere vekst i næringssektoren, slik at kaken til fordeling blir større (dynamisk skattepolitikk). Hvis det skjer, vil inntektene til statskassen i form av selskapsskatt øke og delvis oppveie at skattesatsen reduseres ganske betydelig.

En varm potet politisk er spørsmålet om avvikling av formuesskatt. Hvorvidt utvalget vil komme med forslag på det området, er kanskje ikke sannsynlig, men det kan tenkes hvis man samtidig velger å fremme forslag om innføring av en generell eiendomsskatt – som et virkemiddel til å dekke inn provenytapet som følger av endringer i selskapsbeskatningen.

Eiendomsbeskatningen er meget lav i Norge sammenlignet med de fleste andre vestlige land. Det ligger et betydelig inntektspotensial for staten på dette området, såpass stort at man ved å innføre en generell eiendomsskatt både vil kunne dekke inn bortfall av skatteinntekter ved endringer i selskapsbeskatningen og en avvikling av formuesbeskatningen.

Uansett om det er våre hjemlige forhold eller internasjonal konkurranse man er mest opptatt av, haster det med å få på plass et nytt skattesystem som er tilpasset tiden vi lever i. Derfor er det knyttet stor spenning til hva Scheel og utvalget legger frem av forslag på tirsdag.

Les også:

Nå vil Jensen kutte skattenivået for bedrifteneIngen SSB-analyse om norsk økonomi: Rådyr hjemmeside får skylden- Dette er litt pjuskete

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Dramatiske skatteforslag fra Scheel-utvalget

 2. Saklig grunn for å skatte utleie av egen bolig

 3. Småbedriftene vil kutte i formuesskatten før selskapsskatten

 4. Annonsørinnhold

 5. Støre vil skjerme privatboligen for beskatning

 6. Dreyer: – Mange enkeltskjebner vil bli voldsomt rammet